Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Bagage på tågresan

När du åker tåg har du rätt att ta med bagage in i tågvagnen som du själv kan bära. Men kom ihåg att det är du själv som ansvarar för bagaget under resan. För inlämnat bagage gäller andra regler. Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas, försenas eller försvinner.

I tågvagnen ansvarar du för ditt bagage

När du åker tåg har du rätt att ta med bagage in i tågvagnen som du själv kan bära. Men kom ihåg att det är du själv som ansvarar för bagaget under resan. Bagage som du tar med dig in i tågvagnen är ditt ansvar. Om bagaget försvinner eller skadas på något sätt kan du bara kräva ersättning från tågföretaget om det är tågföretaget som är skyldigt till det som har hänt.

Husdjur på tågresan

Vill du ta med sig husdjur ombord är det tågföretagets egna villkor som bestämmer vad som gäller. Tågföretaget kan till exempel ha regler för vilka djur som får tas med, hur stora de får vara och i vilken vagn du måste åka med ditt djur. Kontakta företaget innan resan för att få information.

Inlämnat bagage

Tågföretaget kan ha ett system för att du ska kunna lämna in bagage under resan. Det kan till exempel vara bagage som tar för stor plats för att ha i vagnen eller som är extra värdefullt. För inlämnat bagage är det företagets egna villkor som avgör vad som gäller. Kontakta företaget för att få information om vad du får ta med, vad det kostar, hur du ska lämna in det och var du hämtar ut det.

Om ditt inlämnade bagage skadas, försvinner eller försenas har du rätt till ersättning från tågföretaget. Du har dock inte rätt till ersättning om skadan är ditt eget fel, till exempel genom att du inte förpackat bagaget ordentligt.

Försenat bagage

Du har rätt till ersättning om ditt bagage inte kan hämtas ut när du och tågföretaget kommit överens om att det ska kunna hämtas ut. Du har rätt till högre ersättning om du har drabbats på något sätt av förseningen, till exempel fått kostnader som beror på förseningen. Om bagaget är försenat med mer än 14 dagar anses det förlorat och då gäller reglerna för förlorat bagage.

Förlorat bagage

Om tågföretaget har bort ditt inlämnade bagage har du rätt till ersättning. Om du kan bevisa vad bagaget var värt har du rätt att få detta i ersättning. Om du inte har ett speciellt avtal med tågföretaget finns det dock en maxgräns för din ersättning. Så om ditt bagage är väldigt värdefullt kan det vara en bra idé att skriva ett speciellt avtal med tågföretaget.

Om du inte kan bevisa värdet av det försvunna bagaget ska tågföretaget ge dig ett schablonbelopp i ersättning.

Skadat bagage

Om ditt inlämnade bagage skadas har du rätt till ersättning från tågföretaget. Ersättningen ska vara lika stor som det bagaget har minskat i värde på grund av skadan.