Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Bagage på bussresan

Det finns inga EU-regler som handlar om bagage du tar med dig på bussen. Det är i stället bussbolagets egna villkor som avgör vad du får ta med dig, hur du får förvara det och om det är du eller bolaget som ansvarar för bagaget under resan. 

Speciella villkor kan till exempel finnas för cyklar, sportutrustning och annat skrymmande bagage.

Även om du som resenär är ansvarig för ditt eget bagage, kan dock bussbolaget aldrig friskriva sig från ansvar för skador som detta har orsakat på bagaget genom vårdslöshet.

Ta med husdjur

Vill du ta med dig husdjur ombord är det bussbolagets egna villkor som bestämmer vad som gäller. Det kan till exempel finnas regler för vilka djur som får tas med, hur stora de får vara och i vilken del av bussen du måste åka med ditt djur. Det kan också hända att ditt husdjur måste åka i en transportbur.

Kontakta företaget före resan för att få information.

Skador på bagaget

Om ditt bagage skadas har du rätt till ersättning om bussbolaget är ansvarigt för skadan. I händelse av trafikolycka, regleras eventuella skador på bagage genom bland annat trafikskadelagen.

Förlorat bagage

Kontrollera vem som ansvarar för ditt bagage innan du kliver på bussen. Det finns inga generella regler som bestämmer detta utan ska framgå av bussbolagets resevillkor. Det kan kännas extra viktigt att veta när det gäller det bagage som du väljer att förvara i bussens bagageutrymme där du själv inte kan hålla uppsikt. Läs resevillkoren på bussbolagets webbplats, prata med kundtjänst eller fråga chauffören.

Om ditt bagage försvinner eller blir stulet under resan kan du göra en anmälan till ditt försäkringsbolag. Hemförsäkringen innehåller vanligtvis även ett reseskydd som i vissa fall kan ge ersättning om du råkar ut för stöld under resan. Läs villkoren för din hemförsäkring.

Om du glömmer något på bussen ska du i första hand kontakta bussbolagets kundtjänst för att få information om var du kan anmäla och söka efter ditt bagage.