Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Åka pendeltåg

När du reser kollektivt med pendeltåg gäller andra regler för vilken information du ska få, ersättning vid förseningar samt reklamation och återköp.

När du reser kollektivt i Sverige gäller lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) utöver det som står i tågpassagerarförordningen. Du som resenär har rätt till information som rör din resa och dina resealternativ och vad som gäller vid en försening.

Om ditt tåg blir försenat gäller andra ersättningsnivåer än för längre tågresor. Som resenär med lokaltrafiken ska du få ersättning om tåget är försenat med mer än 20 minuter. Om tåget är försenat mer än 60 minuter ska du få hela biljetten återbetald.

Kom ihåg att reglerna för tåg är så kallade minimiregler. Varje enskilt tågföretag kan ha mer generösa regler om de vill när det gäller ersättningar och liknande. Så när du reser med pendeltåg, kolla vilka villkor företaget du reser med har.