Resa som utbytesstudent

Särskilda regler ger dig skydd när du åker utomlands som utbytesstudent. Men reglerna gäller bara dig som bor hos en familj och går i skolan på gymnasienivå under ett läsår.

Konsumentverket och språkreseföretagen EF Education First, STS och Explorius Education har kommit överens om vilka regler som gäller. Det betyder att företagen lovar att följa reglerna som finns i överenskommelsen. Men reglerna är även vägledande för andra språkreseföretag. Om du och ett företag hamnar i en tvist om någonting kan du hänvisa till överenskommelsen för att hävda din rätt. Här kan du läsa de viktigaste delarna ur innehållet.

Uttagning till resa

Du kan inte kräva att få åka på en resa av den här typen. Reseföretaget du gör en ansökan hos prövar om du är lämplig eller inte.

Före resan

Reseföretaget ska förbereda dig innan resan. Du ska bland annat få information om landet du reser till, hur du kan söka hjälp under resan och vilka ordningsregler som gäller. Du ska också få mer information efter att du har kommit fram till landet där du ska vara under läsåret.

Avtalet och avgiften

Du är bunden av resan när du betalat in anmälningsavgiften. Den får vara högst tio procent av det totala priset. Det finns också regler för hur stor del av totalpriset reseföretaget får ta ut vid olika tidpunkter. Reseföretaget har rätt att höja priset, till exempel om växelkursen har förändrats. Höjningen får dock aldrig vara högre än 15 procent. Din resa är också skyddad av Resegarantilagen. Det gör att du kan få tillbaka dina pengar om företaget går i konkurs och du inte kan genomföra resan.

Avgiften för hela resan och läsåret ska täcka

  • resan tur och retur
  • förberedande aktivitet i Sverige och i värdlandet
  • avgifter för skolan
  • administrativa kostnader

Avbeställning av resan

Du kan alltid avbeställa resan. Men ju närmare avresedatumet du avbeställer desto mer får du betala.

  • Mellan tre och fem månader före avresan ska du betala 20 procent av totalpriset.
  • Mellan en och tre månader före avresan ska du betala 30 procent av totalpriset.
  • Mindre än en månad före avresan ska du betala 50 procent av totalpriset.

Om du avbeställer resan på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig eller en nära anhörig behöver du bara betala en expeditionsavgift på högst 5 procent av totalpriset. Du har också rätt att avbeställa med samma regler om dina familjeförhållanden ändras, till exempel vid skilsmässa.

Värdfamiljen

Reseföretaget ska se till att värdfamiljen du ska bo hos är lämpliga att ta emot en utbytesstudent. Företaget ska sträva efter att du ska få bästa möjliga placering. Reseföretaget har dock rätt att placera dig i en familj tillfälligt. Du ska veta vilken värdfamilj du ska bo hos senast två veckor före du reser. Annars har du rätt att säga upp avtalet och få tillbaka allt du har betalat.

Om det inte fungerar bra med den första familjen du hamnar hos ska reseföretaget försöka lösa situationen genom att prata med dig och familjen. Om det inte löser problemen ska företaget hitta en ny värdfamilj till dig. Om inte heller placeringen hos den andra familjen fungerar har du rätt till ytterligare en omplacering. Det finns även flera krav som ställs på värdfamiljen.

Problem under resan

Reseföretaget ska se till att du har en kontaktperson i landet du reser till. Om du får någon typ av problem är det till kontaktpersonen du ska vända dig. Kontaktpersonen ska fungera som mellanhand mellan dig och din värdfamilj.

Avbryta resan

Du kan alltid avbryta resan och åka hem. Men du har inte alltid rätt att få tillbaka pengarna du har betalat för resan. Om du avbryter resan av personliga skäl, som att du inte trivs eller har hemlängtan, får du inte tillbaka några pengar. Om du bryter mot reseföretagets ordningsregler har företaget rätt att skicka hem dig till Sverige. Läs därför igenom ordningsreglerna innan du reser.