Coronaviruset – utrikes resor

Utrikesdepartementet, UD, avråder nu för resor till alla länder till och med 15 juni. Om du har en paketresa bokad under den tiden har du rätt att avboka och få alla pengar tillbaka.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om resor och coronaviruset. Mer information och svar på frågor finns i Hallå konsuments frågeforum.

Gå direkt till...

Rättigheter vid inställd resa

Vad gäller när UD avråder?

Kvar på resmålet

Om researrangör inte betalar tillbaka

Karantän och försäkring m.m.

Mer information

Krisinformation.se

Vad har du rätt till när din resa ställs in?

Om du har bokat en paketresa är du skyddad av paketreselagen. Du ska då få tillbaka dina pengar inom 14 dagar.

Om du bara har bokat en flygresa har du inte skydd enligt paketreselagen. Men du har ändå rätt att få tillbaka dina pengar när din resa blir inställd. Du har rätt att få tillbaka dina pengar inom sju dagar.

Var dock beredd på att det kan dröja lite längre tid att få tillbaka dina pengar med tanke på de speciella omständigheter som råder nu.

Ombokning

Du kan också välja att boka om din resa till ett annat tillfälle om researrangören kan erbjuda det. Det gäller både för paketresor och reguljära flygbiljetter.

Läs mer om paketresor

Läs mer inställda flyg

Presentkort är värdelösa om bolag går i konkurs

Vissa researrangörer erbjuder presentkort i stället för återbetalning när en resa ställs in. Det är okej att erbjuda presentkort men om du hellre vill ha tillbaka pengarna ska du kunna kräva det.

Innan du tackar ja till ett presentkort är det viktigt att veta att presentkort på en paketresa inte omfattas av resegarantin. Om researrangören skulle gå i konkurs är presentkortet värdelöst och du kan inte räkna med att få några pengar tillbaka från resegarantin.

Läs mer om resegarantin på Kammarkollegiets webbplats

Om ni inte kommer överens

Om du och researrangören inte kommer överens om vad som gäller kan du gå vidare med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

 

Vad gäller nu när UD avråder från alla resor utomlands?

Utrikesdepartementet (UD) avråder från och med 14 mars för alla icke nödvändiga resor till alla länder. UD:s avrådan förlängdes den 3 april och gäller nu fram till och med 15 juni.

Att UD avråder från resor är en omständighet som ger dig rätt till avbokning med full återbetalning om du har köpt en paketresa. Om du har en resa mellan 14 mars och 15 juni ska du alltså ha rätt till att avboka din biljett och få pengarna tillbaka.

Detta gäller bara om paketresan ännu inte påbörjats. 

Om du har bokat en reguljär flygbiljett så finns inte samma tydliga lagstiftning, men när UD nu avråder från alla resor till andra länder bör du kunna kräva att flygbolaget ska återbetala dig för hela flygbiljetten. Anledningen är att det bör ses som en force majeure-liknande händelse. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom både din och flygbolagets kontroll.

Resor efter 15 juni

Om din resa ska ske efter den 15 juni måste du avvakta och se om UD fortfarande avråder för resor när datumet närmar sig din avresa. Du kan alltså inte kräva återbetalning redan i dag för resor efter den 15 juni, eftersom det inte är säkert att UD fortfarande avråder från resan när det är dags.

Om UD avråder tills vidare, det vill säga utan särskilt slutdatum, bör du vänta till åtminstone 14 dagar innan avresa. 14 dagar är vad branschen säger att konsumenterna får vänta, vilket inte är en orimlig bedömning.

Läs mer om UD:s avrådan på UD:s webbplats

Vad gäller om du avbokade din biljett innan UD:s avrådan?

Om du avbokade din resa innan UD:s avrådan på grund av coronaviruset på resmålet kan du ha rätt att få pengarna tillbaka. Detta gäller inte om startdatumet för resan var innan UD beslutade om avrådan för ditt resmål.

Frågan har inte prövats, det kan därför vara så att arrangören nekar dig återbetalning. Då kan du gå vidare med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. 

Paketresan är avbruten och du är kvar på resmålet

Om du är på din resa men måste avbryta den på grund av ett beslut från arrangören så ska paketresearrangören ordna en hemresa för dig. Det gäller oavsett orsaken till beslutet. Detta gäller om transport, så som en flygresa, ingick i paketreseavtalet. Transporten hem ska ske på likvärdiga villkor och ordnas utan kostnad för dig.

Blir din hemresa uppskjuten till ett senare datum än vad din bokning säger så ska paketresearrangören som huvudregel erbjuda boende åt dig fram till hemresan. Om anledningen till att arrangören inte kan ordna med hemresa enligt paketreseavtalet beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter är skyldigheten att erbjuda boende begränsad till tre nätter. I sådant fall kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och undersöka dina möjligheter till ersättning av dem för ytterligare nätter.

Skyldigheten att erbjuda boende är inte begränsad till tre nätter för dig som har nedsatt rörlighet, en medföljande till dig om du har nedsatt rörlighet, gravida, ensamresande underåriga eller om du är i behov av särskild medicinsk hjälp. En förutsättning är att du har meddelat arrangören om dina särskilda behov senast 48 timmar före paketresan påbörjades.

I vissa fall behöver arrangören ordna boende tillsvidare fram till hemresan, även om du inte har särskilda behov. Det gäller om din paketresa innehåller en flygresa som omfattas av EU:s flygpassagerarförordning.

Exempel på när flygpassagerarförordningen är tillämplig:

  • Du har en paketresa som sker inom EU, exempelvis om du har rest till Spanien.
  • Flygningen hem utförs av ett flygbolag från ett EU-land, exempelvis om du har rest till Thailand och flygresan hem utförs av SAS eller ett annat EU-flygbolag.

Du får också begära ett prisavdrag för den del av resan som du inte fick. Om hela syftet med resan gått förlorat kan du ha rätt till full återbetalning.

Om du och researrangören inte kommer överens om vad som gäller kan du gå vidare med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vad ska man göra om researrangören inte betalar tillbaka pengarna eller tar ut en hög avbokningsavgift?

Om du har ställt krav på arrangören om att få avboka resan och få tillbaka alla pengar men arrangören nekar kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Det är även möjligt att pröva ärendet i domstol.

På Sveriges Domstolars webbplats hittar du mer information och kontaktuppgifter till tingsrätterna

Karantän

På grund av coronavirusets spridning förekommer det olika former av karantän.

Kontakta de lokala myndigheterna

Om du skulle hamna i karantän på resmålet måste du ta kontakt med de lokala myndigheterna för att få information om vad som gäller, eftersom det i så fall är de som har tagit beslutet om karantän.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Du kan inte begära ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sätts du i karantän på grund av coronavirusutbrott anses det generellt som en extraordinär händelse. Det gäller oberoende av om du har bokat en paketresa eller enskild boende.

Ersättning från Försäkringskassan

Om du är eller kan vara smittad av coronaviruset och till följd av det måste sitta i karantän kan du ha möjlighet att få ersättning av Försäkringskassan genom den så kallade smittbärarpenningen. Det krävs i så fall att du har ett läkarintyg som säger att du inte får jobba.

Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Ersättning från försäkringsbolaget

Det kan finnas möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som gäller för dig.

Behöver du mer information om försäkringar kan du ta kontakt med vår samarbetsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå.

På Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du läsa mer om hur dina försäkringar gäller under coronakrisen

För dig som söker mer information om coronaviruset

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se