Betalkonto

Enligt en ny lag som kom den 1 juni 2017 har alla konsumenter bosatta inom EES-länderna rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. Du har även rätt att få tillgång till bankkort och möjlighet att göra online-betalning.

Alla konsumenter som är bosatta inom EES har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. Du har även rätt till bankkort (debetkort) och möjlighet till online-betalningar. En förutsättning att banken är skyldig att erbjuda betalkonto med grundläggande funktioner är att banken redan har de tjänsterna i sitt produkt- och tjänsteutbud.

Vad är ett betalkonto och grundläggande funktioner?

Ett betalkonto är ett konto där kunden kan placera pengar samt utföra och ta emot betalningstransaktioner. Vanliga namn på sådana konton är transaktionskonto, lönekonto, personkonto etc men så länge ett konto faller under den definitionen spelar det ingen roll vad det heter hos banken. Enligt lagen räknas följande som grundläggande funktioner:

  • Tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto.
  • Tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto.
  • Tjänster som gör det möjligt att inom EES ta ut kontanter från ett betalkonto över disk eller i uttagsautomater.
  • Tjänster som gör det möjligt att utföra följande betalningstransaktioner inom EES som autogirering, betalningar genom ett debetkort inbegripet betalningar online, betalningar inbegripet stående överföringar vid terminaler, över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster.

Ansökan om betalkonto

När en konsument ansöker om ett betalkonto med grundläggande funktioner ska banken behandla ansökan skyndsamt och avgöra ärendet inom 10 bankdagar efter det att de tagit emot en fullständig ansökan. Om banken avslår en ansökan, ska de omedelbart underrätta konsumenten om beslutet och lämna information om vart han eller hon kan vända sig för att framföra klagomål eller få beslutet rättsligt prövat.

Kan banken neka konsumenter ett betalkonto?

Rätten till betalkonto med grundläggande funktioner gäller inte om det skulle strida mot den så kallade Penningtvättslagen (lagen 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Eller om det finns "särskilda skäl" mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto. Enligt lagens förarbeten kan det vara "särskilda skäl" om en konsument tidigare har misskött sig i vissa avseenden mot banken. Det får dock inte röra sig om misskötsamhet som innebär att konsumenten inte har betalat sina krediter eller avgifter i tid eller förekomsten av betalningsanmärkningar.

Rätt till betalkonto på konsumenternas.se