Anmäla skada eller stöld till försäkringsbolaget

Om du skadat dig eller något du äger blivit skadat eller stulet ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag.

Tänk på det här

  • Anmäl en skada eller stöld så snabbt som möjligt.

  • Du behöver kunna bevisa att du har rätt till ersättning, att egendomen tillhör dig och vad den är värd vid tidpunkten för händelsen.

  • Du har rätt att få ett skriftligt beslut från försäkringsbolaget.

Mer om att anmäla till försäkringsbolag

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men senast inom 10 år från att skadan inträffade.

Skador som inträffade före 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkte eller fick kännedom om skadan.

När du anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. Försäkringsbolaget är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är. Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Underlag som visar att du har rätt till ersättning

Du behöver kunna bevisa att du har rätt till ersättning. Du kan till exempel behöva visa vad som hänt eller att du är ägare till något och vad värdet är. Fundera över om du har underlag du kan använda.

Exempel på vad som kan vara ett underlag är:

  • kvitton eller kontoutdrag
  • fotografier
  • olika sorters intyg
  • läkarintyg eller medicinska underlag.

Är du missnöjd med hur försäkringsbolaget hanterat ditt ärende ska du i första hand vända dig till försäkringsbolaget. Klaga så fort som möjligt.

Fundera över hur du kan bevisa att du har rätt till ersättning. Du kan behöva visa mer underlag för att kunna få rätt i ditt ärende.

Får du fortfarande inte rätt kan du gå vidare med ärendet. Du kan läsa mer om det på konsumenternas.se. Där kan du även läsa vad som gäller om du är missnöjd med till exempel bemötandet eller hur lång tid handläggningen tagit.

Mer om att klaga i ett försäkringsärende på konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se får du oberoende vägledning i frågor som rör bank och försäkring. Vägledningen är kostnadsfri.

Besök Konsumenternas.se

Källa: KonsumentverketKonsumenternas Försäkringsbyrå

Granskad: 5 oktober 2023