Invändningsrätt vid kreditköp

Har du gjort ett köp på kredit kan du ha rätt att få återbetalning eller ersättning från din kreditgivare. Det kallas att använda invändningsrätten. Att du har rätt att göra invändningar mot kreditgivaren står i konsumentkreditlagen.

Exempel på när du kan använda invändningsrätten:

  • När du inte fått det du beställt. 

  • När du nyttjat din ångerrätt men inte får återbetalning.

  • När varan eller tjänsten du köpt är felaktig och företaget inte svarar på din reklamation.

  • När flygbolaget du köpt resa av gått i konkurs.

Mer om invändningsrätten

För att du ska kunna ställa krav på kreditgivaren måste företaget du köpt av gjort fel eller inte följt ert avtal. Det ska också röra sig om ett kreditköp. Krediten ska ha en tydlig koppling till köpet.

Väljer du ett sätt att betala på som innebär att din betalning skjuts upp? Då räknas det som att du handlar på kredit och för lånade pengar.

Köpet kan finansieras av en kredit säljaren själv lämnat. Till exempel om du betalar med ett kreditkort.

Köpet kan också finansieras av en andra part. Det kan till exempel vara en bank eller ett finansbolag som har avtal med säljaren och köpet anges i ett kreditavtal. Till exempel ett billån som bilfirman förmedlar från en kreditgivare de samarbetar med. Eller när du betalar med faktura via ett faktureringsbolag.

När du handlat på kredit har kreditgivaren samma ansvar mot dig som företaget du handlat av har.

Du kan kräva återbetalning eller ersättning som motsvarar felet. Du har även rätt att hålla inne betalning. Men du kan inte kräva att kreditgivaren skickar det du beställt, utför en tjänst eller lagar varan.

Du kan aldrig kräva mer pengar än vad krediten motsvarar. Kräver du mer får du vända dig till säljaren för att få ut det överskjutande beloppet.

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för när du måste rikta ditt krav till kreditgivaren. Men du bör kontakta kreditgivaren så snart som möjligt.

Kontakta din kreditgivare. Meddela att du vill använda din invändningsrätt. Förklara vad som hänt och vilka krav du har.

Du kan få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Besök webbplatsen konsumenternas.se