Tips om försäkringar

Det finns många olika försäkringar och det kan skilja en del i innehållet. Därför är det viktigt att du kollar vad som ingår i just din försäkring.

Försäkringar – tänk på det här

 • Vill du ha ett skydd för ditt hem, din bil eller andra saker måste du själv teckna en försäkring. Försäkringen kan skydda dig vid händelser som annars kan bli väldigt dyra.  

 • Äger du ett motorfordon måste du ha en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag (om inte bilen är avställd). 

 • Det är viktigt att vara rätt försäkrad. Se över vilka försäkringar du behöver. Hemförsäkring är en viktig försäkring.  

 • Tänk på att det finns olika villkor i olika försäkringar, även om de heter samma sak. Läs villkor och försäkringsbrev noga. 

Mer om olika försäkringar

Du måste ha en trafikförsäkring för din bil. Det står i lagen. Sedan kan det vara bra att även ha en halv- eller helförsäkring för bilen. Men det kan bero på hur mycket bilen är värd.

Det är också viktigt att du har en hemförsäkring. Det gäller oavsett hur du bor.

Andra försäkringar som kan vara nödvändiga är:

 • barnförsäkring (om du har barn)
 • reseförsäkring (om du gör längre resor)
 • djurförsäkring (om du har djur).

I övrigt bör du bara försäkra det du inte har råd att ersätta.

Det finns många olika sorters försäkringar. Har du en bil behöver du enligt lagen ha en trafikförsäkring. Men även hemförsäkring och en del andra försäkringar är nödvändiga att ha. Det finns också försäkringar som kan vara bra i olika situationer – och en del försäkringar du bör fundera på om du verkligen behöver.

Hemförsäkring

Oavsett hur du bor behöver du en hemförsäkring för att skydda ditt hem och dina saker. En hemförsäkring ger dig ersättning för dina saker om de blir stulna, skadas av brand eller om du råkar ut för en vattenskada.

I hemförsäkringar ingår skydd för:

 • egendom (saker)
 • resor
 • ansvarsskydd (kan hjälpa dig betala skadestånd om du orsakar en skada)
 • rättsskydd (kan hjälpa dig med kostnader för ombud och rättegångar om du hamnar i tvist).

Hemförsäkringar kan skilja sig åt i vad de exakt gäller för och vilken ersättning du kan få. Kolla upp villkoren och välj den som är bäst för dig.

Tillägg

För att få ett utökat skydd kan du göra olika tillägg, till exempel ett tillägg för allrisk (kan även kallas drulleförsäkring eller otursförsäkring). Har du ett sådant tillägg behöver du oftast inte skaffa tilläggsförsäkringar för enskilda produkter du köper.

Om du äger din bostad

Äger du din bostad bör du även skaffa en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring. Har du ett fritidshus behöver du en särskild försäkring för detta.

Bilförsäkring och försäkring för motordrivna fordon

Äger du ett motordrivet fordon måste du ha en trafikförsäkring för fordonet. Det står i lagen. Är fordonet avställt behöver du inte ha någon försäkring.

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom som du orsakar med fordonet.

Teckna trafikförsäkringen direkt du blir ägare till ett motordrivet fordon. Annars måste du betala en avgift per dag till Trafikförsäkringsföreningen. Det kan bli mycket kostsamt.

Har du haft fordonet avställt ska du teckna försäkringen från och med dagen det tas i trafik.

Vilka fordon måste ha en trafikförsäkring?

Fordon som måste ha en trafikförsäkring om de inte är avställda är bland annat:

 • bil
 • motorcykel
 • moped
 • A-traktor
 • snöskoter.

Lista över fler fordon som måste ha trafikförsäkring på Trafikförsäkringsföreningens webbplats

Halv- och helförsäkring

Utöver trafikförsäkring kan du behöva en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring består av halvförsäkringen plus en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil vid en trafikolycka eller olyckshändelser. Den gäller också om någon skadar din bil.

Personförsäkring

En privat personförsäkring fungerar som ett komplement till det skydd du redan får från samhället. Försäkringen ger skydd och ersättning vid bland annat sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Personförsäkringar är ett samlingsnamn för:

 • sjukförsäkringar
 • olycksfallsförsäkringar
 • livförsäkringar
 • inkomstförsäkringar
 • sjukvårdsförsäkringar
 • barnförsäkringar
 • gravidförsäkringar.

Barnförsäkring

Barn och ungdomar är oftast försäkrade via sin skola eller barnomsorgen. Den försäkringen gäller endast för olycksfall och ibland bara under skoltid. En privat barnförsäkring är ett skydd vid både sjukdom och olycksfall och kan ge extra ersättning om något skulle hända ditt barn.

Djurförsäkring

En djurförsäkring består ofta av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja om du vill teckna bara en del eller båda.

Reseförsäkring

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller i 45 dagar och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning i vissa andra situationer behöver du antingen förlänga eller utöka din hemförsäkring, eller till och med köpa en särskilt anpassad försäkring.

Andra försäkringar – fundera på om du behöver dem

Det finns många andra typer av försäkringar. Fundera över om du verkligen behöver dem. Kanske kan det vara bättre att ha en buffert? Speciellt om det handlar om att försäkra saker som inte är värda så mycket.

Ta reda på vad som ingår i de försäkringar du har. Ibland kan du redan ha skydd i till exempel hemförsäkringen. Betalar du med kreditkort kan du redan ha en reseförsäkring.

Tänk också på att när du köper en vara skyddas du av konsumentköplagen och kan reklamera varan om det är fel på den. Ofta lämnar tillverkaren också en garanti.
Exempel på försäkringar du bör fundera över om du verkligen behöver:

 • produktförsäkringar, till exempel för elektronikprylar, klockor/smycken med mer
 • id-skydd
 • avbeställningsskydd vid resor
 • avbeställningsskydd vid evenemang
 • förlängda motorgarantier
 • självriskskydd.

Mer om vilka försäkringar du behöver på konsumenternas.se

Har du råkat ut för en skada värderar försäkringsbolaget kostnaden för skadan. Självrisk är den del av kostnaden för skadan du själv betalar.

Hur stor självrisken blir beror på typen av skada och vilken försäkring du har. Är skadekostnaden lägre än självrisken får du ingen ersättning alls.

För vissa försäkringar, till exempel bilförsäkring, kan du välja mellan olika självrisker när du tecknar försäkringen. Ju högre självrisk desto lägre premie (avgift) och tvärtom.

Har du ingått avtal om försäkring på distans (via ett organiserat system eller utanför en affärslokal) har du rätt att ångra dig. Du har ångerrätt om du ingått avtalet till exempel via telefonförsäljning, nätet eller hemförsäljning.

Du kan ångra dig i 14 dagar. Tiden börjar räknas från det att du fått all information om avtalet.

30 dagars ångerrätt för livförsäkring

Gäller avtalet en livförsäkring eller ett privat pensionssparande är ångerrätten istället 30 dagar. En kapitalförsäkring är ett exempel på en livförsäkring.

Undantag när du inte har ångerrätt

För försäkringar som har en avtalad giltighetstid på en månad eller mindre finns det ingen ångerrätt.

Meddela företaget skriftligen

Meddela företaget skriftligen att du vill ångra dig, till exempel via mejl. Ångerrätten gäller även om företaget inte svarar. Det viktiga är att du kan bevisa att du ångrat dig och att du gjort det inom 14 dagar.

När du har meddelat företaget att du ångrat dig är du inte längre bunden av avtalet. Men företaget kan ha rätt till viss ersättning för tjänsten fram tills dess att du ångrade dig.

Konsumenternas försäkringsbyrå har mer information och ger oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkringar. På deras webbplats finns också ett verktyg för att jämföra försäkringar.

Om försäkringar på konsumenternas.se

Jämför försäkringar på konsumenternas.se

Källa: KonsumentverketKonsumenternas Försäkringsbyrå

Granskad: 5 oktober 2023