Pension – hur fungerar det?

Pensionen kan bestå av tre delar – allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Vissa delar kan du påverka själv, andra är mer begränsade.

Pension – tänk på det här

 • Att tänka på sin pension är viktigt. Pensionspengarna är något du ska leva på under många år. Att ha tjänat in till sin pension ger en trygghet för din ekonomi när du blir äldre.

 • Allt du tjänar under hela livet fram tills pensionen påverkar storleken på din pension.

 • Allmän pension får alla som bott eller arbetat i Sverige.

 • Tjänstepension betalar arbetsgivaren in. De flesta har det, men inte alla – så kolla upp om du har tjänstepension.

Välj vad du vill läsa mer om

Pensionen är uppdelad i tre delar. Dessa är:

 • allmän pension
 • tjänstepension
 • privat pensionssparande.

Allmän pension

Har du bott eller arbetat i Sverige får du det som kallas allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för, till exempel:

 • lön
 • sjuk- eller aktivitetsersättning
 • föräldrapenning.

Den allmänna pensionen kommer från staten och betalas ut så länge man lever.

När du får det så kallade “orange kuvertet” från Pensionsmyndigheten gäller det den allmänna pensionen.

Vad är inkomstpension och premiepension?

Den allmänna pensionen delas in i två delar. Inkomstpension är den största delen, där de pengar som betalas in från de som arbetar idag fördelas mellan dagens pensionärer.

Premiepension är en mindre del av den allmänna pensionen där intjänade pengar istället placeras i fonder. Du kan välja fonder själv eller låta bli att välja, då placeras dina pengar i förvalsalternativet AP7 Såfa.

Vad är garantipension?

Du som saknat eller haft en väldigt låg inkomst kan få garantipension. Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Den är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Om din inkomstgrundade pension når en viss nivå får du ingen garantipension.

När du lämnar in ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för garantipension.

Vad är inkomstpensionstillägg?

Har du arbetat länge i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det är ett tillägg till den allmänna pensionen.

När du lämnar in ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget.

Tjänstepension

Tjänstepension är kopplat till din anställning. De flesta arbetsgivare betalar in en viss procent av din lön till tjänstepensionen.

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats har du tjänstepension. Saknas det kollektivavtal kan du ha en individuell tjänstepension. De flesta arbetsgivare erbjuder tjänstepension, men inte alla. Så ta reda på vad som gäller för dig. Kanske kan du fråga om du kan avtala om det, ifall du saknar tjänstepension.

Tjänstepensionerna samlas inte på samma ställe. Har du arbetat på flera arbetsplatser kommer du därför ha flera olika tjänstepensioner.

Din lön och hur länge du jobbat påverkar hur mycket du kommer få i tjänstepension. Har du ingen tjänstepension eller är egenföretagare blir det viktigare att spara själv till pensionen.

Eget sparande till pension

Om du vill och har möjlighet kan du själv pensionsspara. Du väljer själv hur du vill spara. Det kan till exempel vara genom:

 • ett vanligt sparkonto
 • aktier och fonder
 • investeringssparkonton (ISK)
 • kapitalförsäkringar.

Att minska sina kostnader inför pensionärslivet, till exempel genom att amortera på ett bolån, är också ett sätt att spara.

Du måste inte göra val för din pension. Väljer du inte själv får du automatiska val. Men du kan välja hur du vill göra:

 • Du kan välja vilken fond du vill ha för din premiepension. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Du kan byta fonder när du vill. Det gör du på Pensionsmyndighetens webbplats. När du väljer fonder kan du titta på vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer. Du kan också titta efter hållbara fonder om du tycker det är viktigt.
 • För din tjänstepension kan du ändra ditt sparande och byta till en annan fond. Kontakta i så fall bolaget där du har dina pengar.
 • Ditt eget sparande måste du själv starta upp och välja hur du vill göra med.

Jämför avgifter och villkor mellan olika alternativ innan du väljer var du placerar pengarna. Vilken avgift du betalar har betydelse för utvecklingen av ditt sparande. Det lönar sig sällan att betala dyrt för rådgivning för din premiepension.

Detta påverkar pensionen mest:

 • Hur mycket du tjänar genom hela livet.
 • Om du har tjänstepension.
 • Vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension.

Det finns olika sätt att se till att du får en höjd pension. Du kan:

 • se till att du har tjänstepension i ditt avtal med arbetsgivaren
 • försöka få upp din nuvarande lön
 • jobba längre
 • spara privat.

Om du tjänar lite och jobbar deltid, till exempel när barnen är små, kan det påverka pensionen.

I ett parförhållande kan den som jobbar mest deltid i småbarnsåren och har lägre inkomst bli kompenserad av den andra.

Är ni gifta eller registrerade partners kan den som tjänar mest kompensera genom att föra över sin premiepension till den som är föräldraledig eller jobbar deltid en längre period.

Partnern kan också spara till den som jobbar deltid under en längre period under småbarnsåren. Sparandet bör vara skrivet till den person det gäller, så pengarna inte kan delas om ni eventuellt skulle gå isär. Kolla gärna med banken för att få det rätt.

Börja gärna förbereda dig innan det är dags för pension. Logga in på minpension.se och se hur din prognos ser ut.

Besök minpension.se

Testa att i några månader leva på den nivå som din pension kommer att ligga på. Då får du en känsla av hur din ekonomi kommer att bli.

Tänk på att
 • skatten är högre på pension som man tar ut tidigare än 67 års ålder
 • om du har sjukersättning upphör den när du fyller 66 år.
Det är också bra att
 • kolla hur långt i förväg du måste ansöka om pension
 • ta reda på hur lång utbetalningstid det är på dina respektive pensioner
 • ta beslut om du ska teckna efterlevandeskydd eller inte
 • försöka betala av dina lån innan du går i pension, om det är möjligt.

Läs även "Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension" på Pensionsmyndighetens webbplats

Pensionsmyndigheten hanterar den allmänna pensionen och har mer information på sin webbplats.

Pensionsmyndighetens webbplats

Konsumenternas.se informerar om tjänstepension och eget sparande till pension. De har också en jämförelsetjänst du kan använda när du ska välja pension. Du kan också läsa om vad du kan tänka på för att spara hållbart till pension.