Kryptotillgångar – risker med att investera i så kallad kryptovaluta

Kryptotillgångar (även kallade kryptovaluta) är en högriskprodukt och kan snabbt växla kraftigt i värde. Det finns många kryptotillgångar. Bitcoin är ett exempel.

Investera i kryptotillgångar – tänk på det här

  • Var uppmärksam på att handel med kryptotillgångar är ett område som lockar till sig många bedragare.

  • Det är sällan lämpligt för konsumenter att investera i kryptotillgångar.

Välj vad du vill läsa mer om

Kryptotillgångar kan snabbt variera kraftigt i värde, både upp och ner. Det finns en risk att du kan förlora alla pengar du placerar.

Kryptomarknaden är också oreglerad. Ingen myndighet har tillsyn över verksamheten hos företagen som erbjuder handel med kryptotillgångar. Insynen i bolagen är därför begränsad. De flesta bolag som erbjuder handel med kryptotillgångar har sin bas utomlands och i länder utanför EU.

Det är även vanligt att kryptotillgångar utnyttjas i kriminella kretsar, bland annat vid penningtvätt och finansiering av terrorism.

Framställningen av kryptotillgångar är i de flesta fall väldigt energikrävande. Det kan påverka klimatet negativt.

Det finns bedragare som kan försöka lura av dig pengar. Om någon lovar dig snabba eller höga avkastningar skulle det kunna vara ett försök till bedrägeri. Var uppmärksam på om ett erbjudande låter för bra för att vara sant.

Många bedragare inom området använder en påträngande och aggressiv marknadsföring. Den som börjat satsa pengar blir ofta kontaktad flera gånger med krav på att satsa mer pengar.

Det är vanligt att marknadsföringen sker i sociala medier. Ofta utnyttjar bedragarna en känd persons namn och bild. Personen berättar i marknadsföringen om hur mycket pengar man kan tjäna genom att investera. Ibland ser det ut som om personen är intervjuad av en väletablerad svensk tidning eller i något TV-program. Inget av detta är sant.

Finansinspektionen och Konsumenternas bank- och finansbyrå har mer information.

Finansinspektionen kan även varna för oseriösa företag på sin webbplats. Kolla gärna på deras varningslista.

Kryptotillgångar hos Finansinspektionen

Finansinspektionens varningslista

Bitcoin och andra kryptovalutor på konsumenternas.se

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 oktober 2023