Bankbedrägerier och kortbedrägerier

När någon tagit ut pengar med ditt kort, betalat med ditt kort eller gjort överföringar från ditt konto utan tillåtelse talar man om en obehörig transaktion. När du upptäcker en obehörig transaktion ska du omedelbart ringa banken och få dina konton spärrade.

Utsatt för bankbedrägeri – tänk på det här

 • Ring banken och spärra omedelbart dina konton.

 • Gör en reklamation av uttagen när du kontaktat banken.

 • Kontakta polisen och polisanmäl händelsen.

 • Ta gärna hjälp av våra brevmallar när du ska reklamera till banken.

Använd inte det nummer som bedragaren ringde från utan leta själv upp bankens telefonnummer. Ofta finns ett spärrnummer som är bemannat dygnet runt. Vid kontakten med banken ska du också reklamera transaktionen, det vill säga berätta att det inte är du som fört över pengar från dina konton.

HD-dom ger dig större möjlighet att få tillbaka pengar vid bankbedrägeri

Det har kommit en dom från Högsta domstolen som ger dig större möjlighet att få tillbaka pengar vid en obehörig transaktion. Enligt domstolen krävs det, för att du ska stå för hela beloppet själv, att du var medveten om och insåg risken för en obehörig transaktion men trots det agerade på uppmaning av bedragaren. Det är banken som har bevisbördan för att du agerat på ett sätt som gör att du får stå för en del av eller hela förlusten.

Om du tidigare blivit nekad ersättning för en obehörig transaktion kan du höra av dig till banken på nytt och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta domstolen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gör samma bedömning som HD

Även Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har efter Högsta domstolens dom prövat ärenden om obehöriga transaktioner och kommit med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I 8 ärenden av 9 prövade ärenden anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffer har förlorat.

Använd våra mallar för att reklamera bankbedrägeriet

Konsumentverket har tagit fram mallar som du kan använda när du ska reklamera en obehörig transaktion till din bank. Du hittar mallarna lite längre ned på den här sidan.

Läs mer om obehöriga transaktioner

Det första du ska göra om du drabbats av en obehörig transaktion är att omedelbart ringa banken och få dina konton spärrade. Använd inte det telefonnummer bedragaren ringde från utan leta själv upp bankens telefonnummer. Ofta finns ett spärrnummer som är bemannat dygnet runt. Vid kontakten med banken ska du också reklamera transaktionen, det vill säga berätta att det inte är du som fört över pengar från dina konton. Kontakta även polisen och polisanmäl händelsen.

Om du till exempel inte skyddat din kod, lämnat ut din kod till någon okänd eller lämnat ditt kort obevakat kan du bli betalningsskyldig för hela eller delar av den obehöriga transaktionen.

Enligt en dom från Högsta domstolen krävs det, för att du ska stå för hela transaktionen själv, att du var medveten om och insåg att det fanns en risk för en obehörig transaktion, men att du trots det lämnade ut dina uppgifter. Av domen framgår det också att banken har bevisbördan.

Använd gärna vår mall när du ska reklamera en obehörig transaktion till din bank. Om du klagar skriftligen kan du bevisa att du klagat. Mallen gäller för bankbedrägerier, alltså om någon fört över pengar från ditt konto. Den är inte utformad för kortbedrägerier, alltså om någon tagit ditt bankkort.

Ibland kan banken kontakta dig för att få mer information. Kom ihåg att banken aldrig ber dig om några kort- eller bankuppgifter.

Vi har mallar i två olika format (med samma innehåll). Använd det format som passar dig bäst.

Blankett i pdf-format

Denna blankett kan du fylla i och spara ner, för att sedan bifoga i ett mejl till banken. Du kan också fylla i och skriva ut blanketten för att skicka i ett brev till banken. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i för hand. Har du ingen skrivare kan vi skicka blanketten till dig.

Anmälan bedrägerier obehörig transaktion

Text att kopiera

Texten i mallen nedan kan du kopiera och klistra in i ett brev eller mejl till banken. Fyll i fälten som omges av symbolerna [ xx ]. Du behöver inte ändra övrig text.

MALL

Har du tidigare reklamerat obehöriga transaktioner till din bank men nekats ersättning? Då kan du begära att banken omprövar sitt beslut. Du kan hänvisa till den nya domen från Högsta domstolen.

Använd gärna vår mall nedan. Om du klagar skriftligen kan du bevisa att du klagat. Mallen gäller för bankbedrägerier, alltså om någon fört över pengar från ditt konto. Den är inte utformad för kortbedrägerier, alltså om någon tagit ditt bankkort.

Ibland kan banken kontakta dig för att få mer information. Kom ihåg att banken aldrig ber dig om några kort- eller bankuppgifter.

Vi har mallar i två olika format (med samma innehåll). Använd det format som passar dig bäst.

Blankett i pdf-format

Denna blankett kan du fylla i och spara ner, för att sedan bifoga i ett mejl till banken. Du kan också fylla i och skriva ut blanketten för att skicka i ett brev till banken. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i för hand. Har du ingen skrivare kan vi skicka blanketten till dig.

Begäran om omprövning av tidigare beslut gällande bedrägeri

Text att kopiera

Texten i mallen nedan kan du kopiera och klistra in i ett brev eller mejl till banken. Fyll i fälten som omges av symbolerna [ xx ]. Du behöver inte ändra övrig text.

MALL

Om du och banken inte är överens kan du lämna in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begära att de omprövar beslutet.

Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas.se finns information om hur och när du kan klaga i ett bankärende.

Klaga i ett bankärende på webbplatsen Konsumenternas.se

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter klagomålsavdelningens beslut fortfarande är missnöjd med bankens beslut kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Om du redan fått ditt ärende prövat av ARN kan du inte vända dig till ARN igen, även om rättspraxis har förändrats.

När du skickar in ditt ärende till ARN är det mycket viktigt att du bifogar alla dokument som styrker din sak. Om du till exempel påpekar att du hör illa eller har demens behöver du skicka med ett aktuellt läkarintyg. Bifoga även de dokument du använt när du klagat till banken, till exempel Konsumentverkets mallbrev.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Domstol

Du kan även välja att pröva tvisten i domstol. Att pröva en tvist i domstol kostar pengar, men det beslut domstolen tar måste följas. Du kan även vända dig till domstol om ARN redan bedömt ärendet och du vill få en ny prövning.

Läs mer om att pröva tvist i domstol

KO-biträde

Om du vill pröva tvisten i domstol kan du även ansöka om KO-biträde. I vissa fall kan Konsumentombudsmannen (KO) hjälpa dig i tvisten. KO kan i sådana fall agera som ditt ombud vid domstol.

Ansök om KO-biträde på Konsumentverkets webbplats

Det förekommer skickliga bedragare som kan lura dig att lämna ut dina bankuppgifter, vilket leder till att bedragaren kan utföra transaktioner från ditt bankkonto. Tänk därför på att inte lämna ut några bankuppgifter, som koder från din bankdosa, på uppmaning av någon annan. Godkänn heller inte något med din e-legitimation på uppmaning av någon annan.

Tänk på det här

 • Godkänn aldrig en aktivitet med din e-legitimation utan att noga läsa igenom vad det är du godkänner.
 • Lämna inte ut bankuppgifter på uppmaning av någon annan via telefon, mejl eller via sociala medier, även om personen säger sig representera din bank, en myndighet eller ett företag.
 • Om du är osäker på om det är banken som ringer kan du alltid avsluta samtalet och själv ringa till din bank.

För att undvika att råka ut för bedrägerier behöver du vara försiktig både när du gör vanliga fysiska köp med kortet och när du använder ditt kort för att handla på internet. Lämna aldrig ut ditt kort till någon annan.

Tänk på det här

 • Lämna aldrig ut koden till ditt kort till någon.
 • Förvara aldrig koden, till exempel nedskriven på en lapp, tillsammans med kortet.
 • Kontakta banken för att spärra kortet omgående om du förlorar det.
 • Lämna aldrig ditt kort. Om du till exempel är på restaurang ska du aldrig lämna kortet i jackfickan om du lämnar bordet.
 • Skydda din kod när du slår in den i butik eller vid en uttagsautomat.

Läs mer om att skydda sig mot kortbedrägerier på webbplatsen Konsumenternas.se

I domen från Högsta domstolen prövas inte frågan om en swish-betalning som en konsument genomför på en bedragares anvisning utgör en så kallad obehörig transaktion. Den frågan har, såvitt känt, ännu inte prövats av någon domstol.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har däremot i flera ärenden ansett att sådana swish-betalningar inte utgör en obehörig transaktion. Detsamma gäller andra överföringar där konsumenten på bedragarens uppmaning och anvisning har genomfört samtliga moment själv.

Konsumentverket delar inte ARN:s uppfattning utan ser gärna att även denna fråga prövas i domstol.

Anmäl till banken om du anser att du blivit utsatt för någon form av bedrägeri, till exempel genom Swish samt gör även en polisanmälan.

Ansökan om KO-biträde

Om du inte är nöjd med bankens beslut och vill pröva tvisten i domstol kan du ansöka om KO-biträde. I vissa fall kan Konsumentombudsmannen (KO) hjälpa dig i tvisten. KO kan i sådana fall agera som ditt ombud vid domstol.

Ansök om KO-biträde på Konsumentverkets webbplats