Avgör tvisten i domstol

När en tvist prövas av domstol innebär det att beslutet måste följas. Att vända sig till domstol kostar pengar och den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Kort om att pröva en tvist i domstolen

  • Domstolen kan pröva både konsumenttvister och tvister mellan privatpersoner.

  • Du behöver alltid betala en ansökningsavgift, som är antingen 900 eller 2 800 kronor beroende på hur stor summa tvisten handlar om.

  • Den som förlorar målet behöver oftast betala motpartens rättegångskostnader.

  • Domstolens beslut är tvingande, vilket betyder att det måste följas.

Läs mer om att pröva tvisten i domstol

När du ska vända dig till en domstol är tingsrätten det första steget.

Till tingsrätten lämnar du in en ansökan om stämning. En ansökan om stämning är en begäran om att tingsrätten ska besluta i en tvist mellan två parter.

Vid en tvist med ett svenskt företag är huvudregeln att du ska skicka ansökan till tingsrätten som ligger närmast platsen där företaget är registrerat. Om din motpart är en privatperson blir det tingsrätten närmast där den personen bor.

Tvist med ett utländskt företag

Om du har en tvist med ett företag i ett annat EU-land, och tvisten handlar om maximalt 5000 euro, kan ett europeiskt småmålsförfarande vara ett alternativ.

Europeiskt småmålsförfarande

Det finns olika kostnader du kan behöva betala när du väljer att pröva en tvist i domstol.

Ansökningsavgift

Du behöver alltid betala en ansökningsavgift för att kunna lämna din tvist till domstol.

Hur stor ansökningsavgiften är beror på hur mycket pengar du och motparten tvistar om. För en tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024), är ansökningsavgiften 900 kronor. Dessa mål kallas för förenklade tvistemål eller småmål.

Om kravet är över 28 650 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

Rättegångskostnader

Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

I småmål, det vill säga mål där tvisten handlar om mindre än 28 650 kronor, är möjligheterna att få ersättning begränsade. Den som vinner målet kan till exempel bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Det finns även gränser för hur mycket en sådan timme får kosta. Dessa begränsningar gäller även för europeiska småmålsförfaranden, det vill säga tvister som handlar om pengar och är gränsöverskridande inom EU.

Är du osäker på om du ska vända dig till domstol, eller om du behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist eller advokat. Vi kan inte rekommendera vem du ska anlita. Du behöver själv besluta vem du ska vända dig till.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Överväger du att anlita juridisk hjälp kan det vara bra att först kontakta ditt försäkringsbolag. I vissa försäkringar finns det så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer. Rättsskydd brukar ingå i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil.

Domstolen kan ge information om processen

Domstolar ger inte juridisk rådgivning. Men de kan ge dig allmänna upplysningar, till exempel hur du ska fylla i en stämningsansökan och beskriva hur en rättegång går till.

På Sveriges Domstolars webbplats finns mer information om hur en domstolsprocess går till. Där kan du även söka efter vilken tingsrätt som är aktuell för att pröva tvisten.

Sveriges Domstolars webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 7 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.