Europeiskt småmålsförfarande

Lyssna

Har du en tvist med ett företag inom ett annat EU-land? Ett europeiskt småmålsförfarande kan vara ett sätt att få tvisten prövad.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Vad är ett europeiskt småmålsförfarande?

Ett europeiskt småmålsförfarande är en domstolsprocess som är tänkt att effektivisera och påskynda handläggningen av gränsöverskridande tvister som handlar om mindre värden. Detta ska även sänka rättegångskostnaderna.

Det europeiska småmålsförfarandet är baserat på en EU-förordning som gäller i alla EU-länder utom Danmark. Det som utmärker ett europeiskt småmålsförfarande, till skillnad från traditionella domstolstvister, är att en dom av till exempel en spansk domstol ska erkännas och verkställas i Sverige precis som om det vore en dom från en svensk domstol.

Så går det till

Processen för ett europeiskt småmålsförfarande är oftast skriftlig och sker med hjälp av standardblanketter. Först behöver du fylla i ett ansökningsformulär och skicka till en behörig domstol. Det finns anvisningar för hur du ska fylla i formuläret, så du behöver inte nödvändigtvis hjälp av en jurist.

Ansökningsformulär finns på europeiska e-juridikportalen

I ansökningsformuläret ska du nämna de bevis som framförs som stöd för ansökan och vid behov ska du skicka med bevisdokument som rör ärendet.

Lista över behöriga domstolar i andra länder på europeiska e-juridikportalen

Att tänka på innan du inleder en process

Om du överväger att inleda en process är det bra att säkerställa att du anger rätt motpart. Det är också bra att fundera över motpartens förutsättningar. Om motparten inte har några tillgångar orsakar det endast onödiga kostnader, eftersom det är sannolikt att inte ens ett positivt avgörande är till någon nytta för dig.

För att du ska kunna pröva din tvist i ett europeiskt småmålsförfarande måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Tvisten måste vara gränsöverskridande. Det vill säga att om talan väcks i en domstol måste en av parterna bo i en annan medlemsstat.
  • Tvisten ska röra ett privaträttsligt mål, det vill säga där tvisten är mellan en privatperson och till exempel ett företag.
  • Tvisteföremålets värde (exklusive ränta, omkostnader och utlägg) får inte vara högre än 5 000 euro vid tidpunkten då ansökan om europeiskt småmålsförfarande görs.

Vissa typer av tvister är helt undantagna från förordningen, till exempel konkurser och tvister som rör arbetsrätt.

Den som ansöker om att inleda ett europeiskt småmålsförfarande ska betala en behandlingsavgift. Avgiften kan variera beroende på vilken domstol som ansökan ska skickas till. Behandlingsavgiften i Sverige är 900 kronor.

Tänk på att domstolsprocessen även kan leda till andra kostnader (till exempel advokat- eller översättningskostnader) som du kan kräva ersättning för om du vinner processen. I allmänhet måste den part som förlorat målet betala både sina egna kostnader och motpartens rättegångskostnader.

Det är viktigt att det är rätt domstol i rätt land som tar emot din ansökan om europeiskt småmålsförfarande. Ofta kallas rätt domstol för tvisten för “den behöriga domstolen”. Vanligtvis ska prövningen ske i en domstol i landet där företaget har sitt säte. Det finns dock undantag som innebär att du som konsument kan ha rätt att få tvisten prövad i landet där du bor istället.

Börja med att läsa avtalsvillkoren

I första hand kan du undersöka om det framgår av företagets avtalsvillkor om det är en särskild domstol som är behörig att pröva en eventuell tvist. Ofta benämns det i avtalsvillkoren som att just den domstolen är “exklusivt behörig”.

Om det inte finns någon utpekad domstol

Om det inte finns ett villkor som säger vilken domstol som är behörig att pröva tvisten kan du ha olika alternativ beroende på vad tvisten handlar om. För transportavtal, till exempel för flygresor, finns det speciella regler.

Tvist gällande transportavtal, till exempel flyg

Om det inte finns ett villkor om att en särskild domstol ska vara behörig att pröva tvisten kan du ha flera alternativ. Du kan välja mellan en domstol som finns vid avgångsorten, din slutdestination enligt biljetten eller där flygbolaget har sitt säte.

Tvist gällande köp av varor och tjänster

Står det inget i avtalet om att en särskild domstol är behörig att pröva tvisten kan det under vissa förutsättningar vara möjligt för dig att stämma företaget i din lokala tingsrätt. Ett exempel på när det är möjligt är när företaget riktar sin kommersiella verksamhet till Sverige och det inte framgår att en särskild domstol är behörig att pröva tvisten.

Behöriga domstolar hittar du på europeiska e-juridikportalen

Du kan läsa mer om europeiska småmålsförfaranden på EU-kommissionens webbplats Ditt Europa.

Mer om europeiskt småmålsförfarande på Ditt Europa

Källa: ECC Sverige

Granskad: 31 januari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.