Avgör tvisten

Läs om hur du kan ta ditt ärende vidare när du och företaget inte kommer överens och om olika sätt att få din tvist prövad.

Avgör tvisten i domstol

Läs om hur du prövar en tvist i domstol.

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning innebär att tvisten prövas utan att en domstol är inblandad.

Ansök om betalningsföreläggande

Är någon skyldig dig pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande.