Avgör tvisten

Information om hur du kan ta ditt ärende vidare när du och företaget inte kommer överens, och olika sätt att få din tvist prövad.

Avgör tvisten i domstol

Att pröva en tvist i domstol kostar pengar, men det beslut som tas måste följas. Här får du mer information om bland annat vilka kostnader som gäller.

Alternativ tvistlösning – avgör tvisten utan domstol

Att lösa en tvist med alternativ tvistlösning innebär att tvisten prövas utan att en domstol är inblandad. Det är ofta kostnadsfritt, men beslutet blir inte tvingande.

Ansök om betalningsföreläggande – om någon är skyldig dig pengar

Om någon är skyldig dig pengar kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.