Inkasso och betalningsanmärkningar – vad gäller?

Har du fått ett inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden? Läs om hur du kan bestrida kravet och om när man får en betalningsanmärkning.

Innan du läser:

Den här sidan handlar om skulder du som privatperson kan ha till företag. Är du företagare eller har skulder till staten eller kommunen gäller andra regler.

Tänk på det här

  • Du måste betala fakturor i tid, även om du inte fått en faktura.

  • Stämmer inte kravet du fått från ett inkassobolag eller Kronofogden? Då ska du protestera.

  • Ett krav från inkasso eller Kronofogden betyder inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Du kan betala eller protestera mot kravet.

  • Svarar du inte på ett krav från Kronofogden kan du få en betalningsanmärkning.

Läs mer om inkasso och betalningsanmärkningar

När du köper något mot faktura måste du betala i tid. Det gäller även om du inte fått någon faktura. Har den till exempel kommit bort i posten är du ändå skyldig att betala i tid.

Kontakta företaget om du saknar en faktura, så du kan få de uppgifter du behöver för att betala.

Har du fått en faktura som inte stämmer ska du bestrida (protestera mot) fakturan. Gör det skriftligen till företaget, till exempel via mejl.

Hur lång tid har du på dig att betala en faktura?

Det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura. Företaget bestämmer villkoren. Du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Läs därför villkoren noga.

Vissa företag kan ge dig 10 dagar på dig att betala och andra längre. Du kan alltså inte kräva att få till exempel 30 dagar på dig.

Du behöver bara betala om du fått det du köpt.

Företag kan vända sig till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalning. Har ett inkassobolag tagit över kravet är det till dem du ska betala skulden.

Att få ett inkassokrav betyder inte att du får en betalningsanmärkning.

Betala inom rätt tid

Börja med att undersöka om kravet stämmer. Stämmer kravet är det viktigt att du betalar inom tiden som står på fakturan. Du ska betala till den som har skickat kravet.

Är kravet felaktigt behöver du bestrida det.

Hur du bestrider en faktura

Avgift för inkassokrav

Den som skickar ett inkassokrav har rätt att ta ut en avgift för detta. Avgiften får vara max 180 kronor.

Du måste få minst 8 dagar på dig från dagen inkassobolaget skickade kravet.

Du bör ha minst 4 bankdagar på dig att betala eller protestera från det att du kan antas tagit emot kravet. Med bankdag menas en dag som svenska banker har öppet (ofta måndag-fredag, med undantag för helgdagar).

Kontakta den som skickat inkassokravet om du är sen med betalningen. Kanske kan ni komma överens om en lösning, till exempel lägga upp en plan för amortering?

Har du betalat, men för sent? Kontakta inkassobolaget och berätta att betalningen är på väg. Annars kanske företaget går vidare med kravet, till exempel till Kronofogden.

Är kravet felaktigt kan du bestrida (protestera mot) kravet. Det gör du genom att kontakta företaget som skickat inkassokravet. Beskriv varför du tycker kravet är felaktigt.

Du måste ha goda skäl till varför du inte betalar, till exempel att kravet gäller något du inte beställt. Att du inte har råd räcker inte som skäl.

Ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl. Det är viktigt att ha bevis på att du protesterat mot kravet och varför.

Finansinspektionen ger tillstånd till och har tillsyn över inkassobolag. Besök deras webbplats om du har frågor kring hur ett inkassobolag får bedriva sin verksamhet.

Inkasso på Finansinspektionens webbplats

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt. Kronofogden är en myndighet som hjälper företag att få in sina pengar.

Har företaget vänt sig till Kronofogden får du ett brev från Kronofogden med ett betalningsföreläggande.

Så här gör du:

1. Bekräfta att du fått brevet

Skriv under delgivningskvittot och skicka tillbaka till Kronofogden, eller ring Kronofogdens kundservice. Att bekräfta att du tagit emot brevet betyder inte att du godkänner kravet. Det är bara ett bevis på att du vet att kravet finns.

2. Betala

Stämmer kravet ska du betala till den du är skyldig pengar. Finns ett ombud ska du betala till ombudet. Du behöver även betala ränta och andra kostnader.

3. Den du är skyldig pengar tar tillbaka ansökan

När du betalat ska den du är skyldig pengar ta tillbaka sin ansökan till Kronofogden.

Är kravet felaktigt?

Kronofogden bedömer inte om företaget har rätt att kräva betalt av dig. Är kravet felaktigt måste du meddela Kronofogden att du bestrider (protesterar mot) kravet. Läs i brevet från Kronofogden hur du bestrider och hur lång tid du har på dig att svara.

En betalningsanmärkning är en uppgift hos ett kreditupplysningsföretag som visar att någon inte betalat sina skulder i tid.

Du kan bara få en betalningsanmärkning om ärendet gått vidare till Kronofogden och du varken betalar eller protesterar mot kravet.

Gör du inte något alls meddelar Kronofogden ett så kallat utslag. Det betyder att Kronofogden beslutar att du ska betala det företaget kräver. Det är först nu du får en betalningsanmärkning.

Betalar du eller bestrider kravet inom den tid Kronofogden anger får du inte någon anmärkning.

Kan du få en betalningsanmärkning när du bestridit kravet?

Har du bestridit kravet från Kronofogden kan företaget välja att pröva ärendet i tingsrätten.

Bedömer tingsrätten att du ska betala får du ingen betalningsanmärkning så länge du följer tingsrättens beslut och betalar. Men om du inte svarar på stämningsansökan eller inte kommer på förhandlingen i domstolen får du en betalningsanmärkning.

Har du en betalningsanmärkning kan det bli svårt att till exempel:

  • hyra bostad
  • ta banklån
  • skaffa abonnemang.

Många företag gör en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag innan de beslutar om att skriva ett avtal med dig.

Kontakta ett kreditupplysningsföretag om du vill kontrollera om du fått en betalningsanmärkning.

Lista över kreditupplysningsföretag på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år.

Kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun om du behöver hjälp. Det kostar inget för dig.

En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och ge dig som är skuldsatt praktiska råd. Du kan också få hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Hjälp med ekonomin, budget och skulder

Källa: KonsumentverketKronofogdenFinansinspektionen

Granskad: 9 januari 2024