Regler för fakturor och påminnelser

Det är vanligt att välja att betala mot faktura. Men tänk på att du kan få betala en fakturaavgift. Läs vad som står i villkoren och var noga med att betala i tid. Betalar du inte i tid får företaget ta ut en påminnelseavgift.

Tänk på det här

  • Du är ansvarig för att betala fakturor i tid.

  • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller till Kronofogden.

  • Protestera skriftligen till företaget om en faktura, påminnelseavgift eller ett krav från inkasso är felaktigt.

Mer om fakturor och påminnelseavgifter

En faktura är samma sak som en räkning. På fakturan står det vad du ska betala och när du ska betala. Fakturan kan komma på olika sätt, både digitalt och i brevlådan.

När du köper något är du alltid skyldig att betala. Det gäller även om du inte fått fakturan eller om den kommit bort i posten. Kontakta företaget om du saknar en faktura, så du kan få de uppgifter du behöver för att betala.

Betalar du inte i tid kan du bli skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Stod det inte innan du gjorde köpet när du senast ska betala fakturan är du inte skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift om den kommit bort eller nått dig sent.

Det finns ingen lag som säger hur många dagar du har på dig att betala en faktura. Du kan till exempel inte kräva att få 30 dagar på dig. Företaget får själv bestämma villkoren. Du godkänner villkoren när du väljer att handla av företaget. Läs därför villkoren innan du köper något.

Du måste betala när företaget begär det. Men bara om du fått det du köpt.

Tänk på att förfallodatumet på fakturan är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna. Det är alltså inte den dag du senast kan betala.

Betalar du inte en faktura i tid kan företaget skicka en ny faktura. Då kan de lägga till en påminnelseavgift, men bara om det står med i ert avtal att de får det. En påminnelseavgift får vara max 60 kronor. Du behöver betala inom den tid som står på den nya fakturan.

Företag får bara ta ut påminnelseavgift en gång.

Om du betalat fakturan i tid, men ändå fått en påminnelse, kan du protestera mot påminnelsen. Det gör du genom att skriva till företaget. Mejl är bra, då kan du bevisa att du kontaktat dem.

Använd kontoutdrag från din bank eller ett kvitto som visar när och hur mycket du betalat.

Hur du bestrider en faktura

Betalar du inte fakturan i tid kan företaget skicka ett krav till dig via ett så kallat inkassoföretag.

Att få ett inkassokrav är inte samma sak som att få en betalningsanmärkning. Men om du inte betalar din skuld kan det att leda till att du får en anmärkning.

Tycker du att inkassokravet är felaktigt behöver du protestera till den som skickat kravet. Strunta aldrig i ett inkassokrav, även om det är felaktigt.

Protestera skriftligen, gärna via mejl. Spara en kopia på mejlet eller annat underlag som bevis. Du får ingen betalningsanmärkning för att du protesterar mot ett felaktigt krav.

Mer om inkasso och betalningsanmärkningar

Företag får ta ut en administrationsavgift för att hantera en betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Fakturaavgiften ska vara skälig och motsvara den faktiska kostnaden som företaget får för att hantera betalningen.

Företag får ta ut en avgift även för betalning via e-faktura eller autogiro, om det står i avtalet. Men avgiften kan ibland bli lägre om du byter betalsätt från till exempel pappersfaktura till e-faktura.

Ett företag har rätt att kräva betalt i upp till tre år. Så om företaget hör av sig och vill ha betalt efter till exempel ett år är du fortfarande skyldig att betala.

Efter tre år kan företaget inte längre kräva pengarna av dig. Det kallas att skulden preskriberas. Men ibland kan preskriptionstiden förlängas, till exempel om företaget skickar ett nytt krav till dig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

Mer om skulder och preskription

Företag får själva bestämma vilka betalsätt de erbjuder sina kunder. Du kan alltså inte kräva att få betala på ett visst sätt, till exempel via faktura. Men du ska såklart få betala via faktura om de lovat det på något sätt, till exempel i köpevillkoren.

Har du fått en faktura och är osäker på vad den gäller? Kontakta företaget och begär en fakturaspecifikation.

Har du fått en faktura för något du inte beställt ska du bestrida den. Meddela företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer betala. Tala om varför fakturan är felaktig, till exempel för att du inte köpt något av företaget.

När du bestrider en faktura är det viktigt att kontakta företaget skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl. Då kan du senare bevisa att du protesterat och inte bara struntat i att betala.

Mer om hur du bestrider en faktura

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 oktober 2023