Preskriptionstid för skulder – vad gäller?

När du köpt något av ett företag kan företaget kräva betalt i tre år. Efter tre år kallas det att skulden preskriberas. Företaget kan då inte längre kräva att du ska betala skulden. Men ibland kan företaget få längre tid på sig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

Preskription för skulder – tänk på det här

 • Räkna inte med att din skuld preskriberas. Företaget kan få längre tid på sig att kräva betalt av dig. 

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden. 

Mer om preskription och skulder

Preskriptionstid för skulder innebär den tid den som har ett krav har rätt att kräva betalning.

Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år.

Har du som privatperson köpt något av ett företag är däremot preskriptionstiden 3 år. Företaget du köpt av kan alltså kräva att du ska betala i tre år. Tiden räknas från sista betalningsdagen.

När preskriptionstiden passerats kallas det att skulden preskriberas.

Hur lång preskriptionstid har en skuld?

Preskriptionstiden är olika beroende vem som har ett krav mot dig.

Exempel på preskriptionstider:

 • Varor och tjänster du köper av företag – 3 år
 • Banklån – 10 år
 • Böter – 5 år
 • Skatter – 5 år
 • Räkningar och kreditkortsskulder – 3 år
 • Skulder till kommunen – 3 eller 10 år beroende på typ av skuld

Preskriptionstiden kan i vissa fall förlängas. En ny preskriptionstid börjar löpa om det blir ett avbrott under preskriptionstiden, ett så kallat preskriptionsavbrott. Då får företaget mer tid på sig och du är skyldig att betala.
Ett preskriptionsavbrott kan till exempel vara att:

 • företaget skickar påminnelser under preskriptionstiden
 • du ber om en avbetalningsplan
 • du meddelar företaget att du kommer betala.

Har ett företag meddelat dig att du ska betala en skuld du tycker är preskriberad? Skriv till företaget och förklara det.

Du kan alltid bestrida ett krav du tycker är fel.

Om att bestrida ett felaktigt krav

Tänk på att om företaget kan bevisa att de skickat påminnelser under preskriptionstiden, förlängs preskriptionstiden på skulden. Då är du fortfarande skyldig att betala.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver råd kring din ekonomi. Rådgivningen kostar inget för dig.

En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och ge dig som är skuldsatt praktiska råd. Du kan också få hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Hjälp med ekonomin, budget och skulder

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 oktober 2023