Preskriptionstid för skulder – vad gäller?

När du köpt något av ett företag kan företaget kräva betalt i tre år. Efter tre år kallas det att skulden preskriberas. Företaget kan då inte längre kräva att du ska betala skulden. Men ibland kan företaget få längre tid på sig. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

Preskription för skulder – tänk på det här

 • Räkna inte med att din skuld preskriberas. Företaget kan få längre tid på sig att kräva betalt av dig. 

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden. 

Mer om preskription och skulder

När du köper något av ett företag kan företaget kräva att du ska betala i tre år. Tiden räknas från sista betalningsdagen.

Efter tre år kallas det att skulden preskriberas. Då kan företaget inte längre kräva betalt. Men det gäller inte alltid. Preskriptionstiden kan bli längre, till exempel om:

 • företaget har skickat nya krav på att du ska betala
 • du har bett om en avbetalningsplan
 • du har betalat en del av skulden.

Har något av ovan hänt kallas det preskriptionsavbrott. Då får företaget mer tid på sig och du är skyldig att betala.

Har ett företag meddelat dig att du ska betala en skuld du tycker är preskriberad? Skriv till företaget och förklara det.

Kan företaget bevisa att de skickat påminnelser under preskriptionstiden, förlängs preskriptionstiden på skulden. Då är du fortfarande skyldig att betala.

Du kan alltid bestrida ett krav du tycker är fel.

Om att bestrida ett felaktigt krav

Preskriptionstiden skiljer sig mellan olika typer av skulder.

Exempel på preskriptionstider:

 • Varor och tjänster du köper av företag – 3 år (kan förlängas)
 • Banklån – 10 år (kan förlängas)
 • Böter – 5 år (kan inte förlängs)
 • Skatter – 5 år (kan förlängas i vissa fall)
 • Räkningar och kreditkortsskulder – 3 år (kan förlängas)
 • Skulder till kommunen – 3 eller 10 år beroende på typ av skuld

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver råd kring din ekonomi. Rådgivningen kostar inget för dig.

En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och ge dig som är skuldsatt praktiska råd. Du kan också få hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Hjälp med ekonomin, budget och skulder

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 oktober 2023