Kortreklamation – hur du reklamerar kortköp

Har du inte fått det du köpt av ett företag? Eller har du rätt att få pengarna tillbaka, men företaget återbetalar dig ändå inte? Ibland kan din bank hjälpa dig att få pengarna tillbaka. Men bara om du betalat med kort. Det kallas att göra en kortreklamation.

Reklamera kortköp – tänk på det här

  • Försök alltid att lösa problemet med företaget innan du kontaktar banken.

  • Spara allt underlag och alla mejl som visar att du kontaktat företaget. Du behöver kunna visa banken att du klagat till företaget utan framgång.

Välj vad du vill läsa mer om

Du kan göra en kortreklamation när:

  • du ångrat köpet och har rätt att få tillbaka pengarna enligt lag, men företaget gör ingen återbetalning
  • du betalat för en vara som inte levererats
  • ditt flyg ställts in men du får ingen återbetalning av flygbolaget
  • företaget gått i konkurs och du inte fått det ni kommit överens om.

Vilken hjälp du kan få från banken beror på vilken typ av kort du betalade med.

Betalat med kreditkort

Ett kreditkort är ett kort där du i slutet av månaden får en räkning på alla köp du gjort med kortet.

När du betalar med kreditkort har du ett starkt skydd enligt konsumentkreditlagen. Lagen säger att du har rätt att ställa samma krav på banken som på företaget du handlat av. Har du rätt till återbetalning av ett företag kan du alltså vända dig till banken med dina krav. Det kallas att använda invändningsrätten. Du kan inte få tillbaka pengar både från banken och företaget.

Invändningsrätt vid kreditköp

Betalat med debetkort (ett bankkort där pengarna dras direkt)

Ett debetkort är ett kort där pengarna dras direkt när du köper något. Om du betalat med ett debetkort har du inte rätt att reklamera kortköp enligt någon lag. Men många banker erbjuder ändå den möjligheten. I så fall står det i bankens villkor för det kort du har. Ibland kan det finnas tidsbegränsningar i villkoren.

Börja alltid med att försöka få företaget att lösa problemet. Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Förklara tydligt vad problemet är och varför du ska få en återbetalning. Spara alla mejl och annat underlag. Du behöver kunna visa banken att du ställt krav på företaget.

Får du inte hjälp av företaget kan du kontakta banken. Gör det skriftligen. Förklara problemet och skicka med underlag som visar vad som hänt. Skriv också att du försökt lösa problemet med företaget utan att lyckats.

Exempel på underlag kan vara:

  • orderbekräftelse eller kvitto på köpet
  • meddelande om att du ångrar köpet
  • kopia på din reklamation till företaget
  • företagets svar.

Du kan få vägledning i frågor som rör kortreklamation av Konsumenternas bank- och finansbyrå. Vägledningen är kostnadsfri.

Besök webbplatsen konsumenternas.se