Skulder och skuldsanering – när du inte kan betala

Har du problem med skulder? Då finns det hjälp att få. Här får du tips på hur du kan hantera dina skulder. Läs även vad som händer om du inte kan betala en räkning eller skuld. Är du svårt skuldsatt kan skuldsanering vara ett sätt att få ordning på ekonomin.

Innan du läser:

Den här sidan handlar om skulder du som privatperson kan ha till företag. Har du skulder till staten eller kommunen (som till exempel obetald skatt) gäller andra regler.

Tips kring skulder

Har du skulder kan du till exempel: 

 • kontakta dem du är skyldig pengar 

 • prioritera bland räkningarna 

 • göra en budget för att se över vad du kan ändra på. 

Du kan få kostnadsfri hjälp med att hantera skulder och att ansöka om skuldsanering från kommunens budget- och skuldrådgivning. 

Mer om skulder, skuldsanering och obetalda räkningar

1. Du kan få en påminnelse eller ett inkassokrav

Oftast får du en påminnelse om du inte betalat en faktura i tid. Många företag lägger på en påminnelseavgift.

Betalar du inte efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet.

Företag måste inte skicka påminnelser eller inkassokrav. Det betyder att de kan vända sig direkt till Kronofogden om du inte betalar en faktura.

2. Du kan behöva betala dröjsmålsränta

Betalar du inte i tid får företaget ta ut dröjsmålsränta. Men det måste stå i avtalet mellan dig och företaget.

3. Du kan få ett betalningsföreläggande hos Kronofogden

Betalar du inte kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att kräva in pengarna av dig. Då får du ett brev av Kronofogden. När du får brevet kallas det att du får ett betalningsföreläggande.

Du behöver betala eller protestera mot betalningsföreläggandet. Annars meddelar Kronofogden ett så kallat utslag. Det betyder att Kronofogden beslutar att du ska betala det som företaget kräver.

Vad är indrivning och utmätning?

När det finns ett utslag kan företaget be Kronofogden om hjälp med att kräva in pengarna av dig. Det kallas för indrivning.

Kronofogden gör en indrivning genom en så kallad utmätning. En utmätning innebär att Kronofogden drar pengar från din lön eller annan inkomst. De kan också sälja saker du äger för att betala din skuld.

Du får alltid behålla det du behöver för att kunna försörja dig och din familj.

Vad är en betalningsanmärkning och när får du en sådan?

En betalningsanmärkning är en anteckning om att någon inte betalat en skuld i tid.

Får du ett betalningsföreläggande från Kronofogden och betalar i tid, får du ingen betalningsanmärkning. Det är först när Kronofogden meddelar ett utslag som du får en anmärkning.

Det är kreditupplysningsföretag som ger betalningsanmärkningar. De hämtar informationen från bland annat Kronofogdens och Skatteverkets databaser. Anmärkningen finns i tre år.

Får du en betalningsanmärkning kan det bli svårt att till exempel hyra bostad, söka banklån eller skaffa abonnemang.

Klaga alltid om du får betalningskrav som inte stämmer

Har du fått ett felaktigt krav som inte stämmer? Då måste du bestrida kravet. Det kan vara:

 • en felaktig faktura
 • ett inkassokrav
 • ett krav från Kronofogden.

Att bestrida betyder att du meddelar den du fått kravet ifrån att du protesterar mot kravet och samtidigt inte betalar.

Men du måste ha goda skäl till att du inte betalar, till exempel att det gäller något du inte beställt. Att du inte har råd räcker inte som skäl.

Mer om inkassokrav och betalningsanmärkningar

Har du skulder finns flera saker du kan göra för att försöka förbättra din situation.

1. Kontakta dem du är skyldig pengar

Ett bra första steg är att kontakta företagen du är skyldig pengar. Kanske kan ni komma fram till en lösning? Ibland går det att förhandla och komma överens om en avbetalningsplan.

Försök att få förbättrade villkor. Det kanske går att sänka räntan på skulden eller få sänkta eller inställda amorteringar under en period?

2. Gör en ekonomisk översikt

Skriv en lista över dina inkomster och kostnader. Räkna ut hur mycket pengar du har för att betala skulderna. Gör sedan upp en plan för hur du ska kunna betala tillbaka så mycket som möjligt.

Du kan också använda vårt verktyg Budgetkalkylen. Där får du hjälp med att göra en budget.

Mer om Budgetkalkylen

3. Fundera på vad du kan ändra i din livssituation

Har du skulder behöver du fundera över om du kan ändra på något. Exempel på saker att funder över:

 • Kan du öka inkomsterna eller minska utgifterna?
 • Har du något du kan sälja?
 • Kan det bli nödvändigt att sälja bostaden?
 • Om du har bil – skulle du klara dig utan?
 • Om du har kreditkonton – kan du avsluta dem?

4. Prioritera bland skulderna och räkningarna

Välj vilka skulder du ska betala först, om du inte kan betala alla.

De viktigaste räkningarna att betala är:

 • hyra
 • el
 • mat.

Annars riskerar du att bli vräkt eller få elen avstängd.

Även hemförsäkring, medicin, avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga.

Skuldsanering är ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Det innebär att du betalar så mycket du kan på dina skulder under några år. När du är klar med skuldsaneringen har du inte längre kvar de skulder som ingick i saneringen. Tanken är att du då ska vara skuldfri.

För att få skuldsanering behöver du uppfylla dessa krav:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
 • Du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Om du har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha näringsförbud.

Hur ansöker du om skuldsanering?

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Du kan använda en e-tjänst eller en blankett.

Innan du ansöker kan du göra ett självskattningstest på Kronofogdens webbplats. Testet kan ge dig en uppfattning om ifall skuldsanering är rätt för dig.

Har du fått skuldsanering tidigare kan du ansöka igen, men då du behöver ha särskilda skäl.

Om skuldsanering på Kronofogdens webbplats

Budget- och skuldrådgivningen i din kommun kan hjälpa dig att ansöka om skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning

Oftast kan inte barn under 18 år ingå egna avtal. Vårdnadshavaren ska godkänna avtal för att de ska gälla. Kan ett avtal leda till skuldsättning för barnet räcker det inte med att vårdnadshavaren godkänner avtalet. Det kan till exempel vara avbetalning av en mobiltelefon eller ett köp via faktura. Sådana avtal måste en överförmyndare på kommunen godkänna.

Men barn under 18 år som flyttat hemifrån får ingå avtal som behövs för “den dagliga hushållningen”.

Vad gäller för skulder du fick innan du fyllde 18 år?

Är du över 18 år och har fått ett betalningskrav på en skuld från ett företag som uppkom innan du fyllde 18 år (blev myndig)? Då kan du kontakta din kommun och kontrollera om en överförmyndare har godkänt avtalet. Be överförmyndaren om en kopia på avtalet och fråga om du har fler skulder.

Har överförmyndaren inte godkänt avtalet ska du bestrida kravet. Det innebär att du protesterar och förklarar varför du inte tänker betala. Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då får du bevis på att du har protesterat.

Hur du bestrider en faktura

Betalningsföreläggande från Kronofogden

Är du över 18 år och fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden för en skuld som uppkom innan du fyllde 18 år? Då kan du också protestera. Det står i brevet från Kronofogden hur du gör och hur lång tid du har på dig.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver hjälp med skulder. Rådgivningen kostar inget för dig.

En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge dig som är skuldsatt praktiska råd. Du kan också få hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Hjälp med budget och skulder

Källa: KonsumentverketKronofogden

Granskad: 18 oktober 2023