Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller
när ett företag säljer varor till dig.
I lagen står det bland annat
vilka regler som gäller
om det är fel på en vara
och vad du då kan kräva av företaget.

Lagen gäller alla varor.
Även begagnade varor
och varor som säljs till sänkt pris.
Begagnade varor är varor
som någon annan redan använt.

Lagen gäller

 • Köp av lösa saker,
  till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar.
 • Byte av saker.
 • Beställning av en vara som ska tillverkas,
  till exempel en specialbyggd båt.

Lagen gäller inte

 • Köp mellan privatpersoner.
 • Köp av fast egendom.
 • Köp av arrende- och hyresrätter
  eller andra nyttjanderätter. 

Försenad vara

Om du till exempel har beställt en tvättmaskin
och du inte får den levererad
på den bestämda dagen kan du

 • Vänta med att betala.
 • Kräva att företaget levererar varan.
 • Säga att köpet inte längre gäller
  om förseningen är viktig för dig.
 • Be om skadestånd.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara
innan den har levererats till dig.
Företaget kan då inte kräva
att du ska genomföra köpet
och betala för varan.
Men företaget har rätt
att kräva pengar av dig
om de har haft kostnader
när du gjort beställningen.

Fel på varan

Om det är fel på din vara kan du

 • Kräva att få varan lagad.
 • Kräva att du får en annan vara
  som är värd lika mycket.
 • Kräva avdrag på priset
  eller pengar för att rätta till felet. 
 • Säga att köpet inte längre gäller
  om felet är viktigt för dig.
  Då får du pengarna tillbaka.
 • Vänta med att betala.

Företaget har rätt
att laga varan
eller ge dig en annan vara
som är värd lika mycket
om det sker inom viss tid
och inte ger dig extra besvär.

Skadestånd

Du har rätt till pengar för kostnader
som du fått på grund av felet på varan.
Du kan också få pengar
om något som tillhör dig eller din familj
har skadats.
Till exempel om en diskmaskin läcker vatten
och skadar ditt golv.

När är varan felaktig?

Din vara är felaktig om

 • Den inte stämmer överens med
  vad du har avtalat om med företaget.
 • Det inte finns någon bruksanvisning.
 • Företaget inte har berättat
  vissa saker om varan
  som du borde ha fått veta,
  till exempel att cykeln inte har en pakethållare.
 • Företaget har satt in varan
  och gjort det fel.
 • Varan är i sämre skick
  än du hade kunnat tro utifrån varans pris.

Sexmånadersregeln

Företaget ansvarar för fel
som fanns på varan
när du köpte den
eller när den levererades till dig.

Ett fel som visar sig
inom sex månader
antas ha funnits där från början
om inte företaget kan bevisa
att felet inte fanns där från början.
Efter sex månader
är det du som ska bevisa
att det varit fel på varan från början.

Företaget är inte ansvarig
för fel som du har gjort,
till exempel om du inte
har skött varan på rätt sätt.

Klaga på felaktiga varor

Du måste klaga på den felaktiga varan
hos företaget inom viss tid
efter att du upptäckte felet.
Klagar du på varan inom två månader
efter det att du upptäckt felet
är du alltid i rätt tid.
Efter tre år från köpet
har du förlorat din rätt att klaga,
om du inte har en garanti
som säger något annat.

Om företaget inte följer lagen

Om du och företaget inte kommer överens
kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
ARN prövar kostnadsfritt tvister
mellan konsumenter och företag.
Tänk på att det är bra att spara kvitto
och andra bevis.

Länk till ARNs webbplats

Tvisten kan även prövas i allmän domstol.
Men domstolen tar ut en ansökningsavgift
och du kan också få betala rättegångskostnader.

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst
där du kan få hjälp med
att klaga på en vara eller tjänst.

Gå till Klagoguiden

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats