Din tjänst är försenad

När du beställt en tjänst ska den bli klar i tid.

När är en tjänst sen?

Din tjänst är försenad när den inte blir klar inom den tid du och företaget bestämt.

Ibland har ni inte bestämt någon tid. Då räknas tjänsten som sen om det gått mer tid än rimligt med tanke på vilken sorts tjänst det är.

Exempel på tjänster

  • När någon reparerar din bil eller tv.

  • När någon renoverar eller målat ditt hus.

  • När någon förvarar dina saker, till exempel möbler eller din båt.

Gör så här om tjänsten är sen

Kontakta företaget. Skriv gärna ett sms eller mejla. Kräv att de gör klart arbetet.

I vissa fall kan du ha rätt att avbryta avtalet. Det kallas för att häva avtalet. Men då måste förseningen ha stor betydelse för dig. Till exempel om förseningen påverkar din vardag mycket.

Avbeställa tjänsten

Påverkar inte förseningen dig mycket kan du avbeställa tjänsten. Det får du om tjänsten inte är avslutad. Men du måste betala för arbete företaget redan gjort och för arbete företaget måste göra trots att du avbeställt. Även om företaget på förhand bestämt en kostnad för avbeställning får den inte vara högre än vad som är rimligt.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala för en tjänst som inte blir klar i tid.

Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland bara med en del.

Du kan vänta med att betala så mycket det skulle kosta dig att låta ett annat företag göra klart arbetet.

Berätta alltid för företaget om du väntar med att betala. Berätta hur mycket du inte betalar. Berätta också varför.

Företaget ska betala dina kostnader

Företaget ska betala för kostnader du får på grund av förseningen.

Kostnader kan vara:

  • Förlorad inkomst. Till exempel om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget.

  • Ersättning till andra företag som måste vänta med sitt arbete. Till exempel vid större arbeten där flera företag är med.

Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar kostnaderna.

Behöver du hjälp och vägledning?

Konsumentverkets vägledare kan berätta mer om vad du har rätt till och förklara hur du ska göra.

Kontakta Konsumentverkets vägledare

En del kommuner har också konsumentvägledare. De kan ofta hjälpa dig lite mer. Få hjälp med konsumentfrågor från kommunen

Vill du få ärendet prövat?

Du kan anmäla ditt ärende till myndigheten ARN. Det kostar inget för dig.

ARN kollar på ditt ärende och berättar hur de tycker ärendet ska lösas. De flesta företag följer vad ARN säger.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024