Din tjänst är försenad

När du har beställt en tjänst ska den bli klar i tid. Annars har du rätt att avbryta köpet.

När räknas en tjänst som försenad?

Din tjänst är försenad om den inte blir klar inom lovad tid. Det är den tid som du och företaget kom överens om när du beställde tjänsten.

Ibland har företaget inte sagt någon tid då tjänsten ska vara klar. Då räknas varan som försenad om det har gått mer tid än rimligt med tanke på vilken sorts tjänst det är.

Vilka tjänster går att klaga på?

Du har alltid rätt att klaga på en tjänst. Men reglerna för att klaga kan se olika ut.

I den här texten berättar vi om de regler som finns i konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för vissa typer av tjänster, såsom:

  • Arbete på saker. Till exempel när någon reparerat din bil eller tv.

  • Arbete på hus eller andra byggnader på mark eller i vatten. Till exempel när någon renoverat ditt hus eller målat en byggnad åt dig.

  • Förvaring av saker. Till exempel när någon förvarar dina möbler eller din båt.

Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor. Den gäller alltså inte en klippning hos frisören eller ett besök hos veterinären. Den gäller inte heller när någon transporterar något åt dig, till exempel om du får hjälp med att köra möbler vid en flytt.

Gör så här om din tjänst är försenad:

1. Kräv att företaget gör klart arbetet

Kontakta företaget och kräv att de gör klart arbetet.

2. Avbryt avtalet om förseningen har stor betydelse

Du kan avbryta avtalet med företaget om förseningen har stor betydelse för dig. Det kan till exempel handla om att förseningen påverkar din vardag mycket. Du behöver då kunna bevisa att förseningen har stor betydelse för dig.

Om du avbryter avtalet behöver du inte betala för tjänsten. Företaget behöver inte heller göra klart arbetet.

Om du vill avbryta avtalet ska du skriva till företaget och tala om att du vill avbryta tjänsten och varför.

3. Avbeställ tjänsten

Du kan avbeställa tjänsten om du vill gå ur ditt avtal med företaget. Det är ett alternativ när förseningen inte är av stor betydelse för dig.

Du har rätt att avbeställa en tjänst så länge tjänsten inte är avslutad. Men du måste betala för de delar som hunnit bli färdiga och för det arbete som företaget måste göra trots av du avbeställt tjänsten. Då måste företaget bevisa för dig att de har gjort en del av arbetet.

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.

Företaget kan ha rätt att ta betalt för utebliven vinst för att de inte kunnat boka in sig på andra jobb.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala för en tjänst som inte blir klar i tid. Även när arbetet påbörjas för sent har du rätt att vänta med betalningen. Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland kan du vänta med en del av betalningen.

Den del av betalningen du väntar med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. Det betyder att du kan vänta med den summa pengar det skulle kosta att ta in ett annat företag för att göra arbetet.

Det är viktigt att du berättar för företaget att du väntar med att betala. Du behöver också förklara varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.

Företaget ska betala dina kostnader

Det är företaget som ska betala för kostnader som du drabbas av på grund av förseningen. De ska också betala dig om du förlorar pengar. Exempel kan vara:

  • Förlorad inkomst, till exempel om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget.

  • Ersättning till andra företag som måste vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad. Det kan till exempel bli aktuellt när flera företag är inblandade i ett större arbete.

Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar vad du har lagt ut. Annars kan du inte få pengar för dina kostnader.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du behöver hjälp och vägledning kan du kontakta oss på Hallå konsument. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2022