Om Hallå konsument – Konsumentverkets vägledning

Lättläst
Teckenspråk

Konsumentverket ger vägledning kring köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Via vår vägledning når du också Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning.

Vägledning i konsumentfrågor

Här på hallakonsument.se får du svar på frågor som kan uppstå när du köpt en vara eller tjänst.

Läs om dina rättigheter

Vill du kontakta oss kan du göra det via vårt frågeforum, chatt, e-post eller telefon.

Kontakta Konsumentverkets vägledare

Konsumentverkets vägledare kan:

  • svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning

  • ge information kring hur du kan handla miljömässigt hållbart

  • hjälpa dig vidare till rådgivning via Konsument Europa vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel

  • hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning.

Konsumentverkets vägledare kan inte:

  • kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med

  • bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal

  • vägleda kring frågor som rör avtal mellan företag

  • hjälpa till med att svara på skoluppgifter

  • skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol.

Konsument Europa – rådgivning vid gränsöverskridande köp

Är du bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien? Då kan du få kostnadsfri rådgivning och medling via Konsument Europa för att försöka lösa ärendet.

Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien.

I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning.

Konsument Europa ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer

Konsumentverket samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer kring vägledningen till konsumenter och hallakonsument.se.

Hitta alla aktörer som ingår i samarbetet

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till Konsumentverket blir allmänna. Alla som vill kan begära ut och läsa en offentlig allmän handling.

Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev.

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra.

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa och ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni

Nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Om du behöver tolk

Om du inte talar ett minoritetsspråk och behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig.

Anlitar du en tolkförmedling kan det tillkomma en kostnad för detta som du behöver stå för själv.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 21 februari 2024