Om Hallå konsument

Lyssna
Lättläst
Teckenspråk

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning.

Vägledning i konsumentfrågor

På den här webbplatsen får du svar på frågor som kan uppstå när du köpt en vara eller tjänst.

Läs om dina rättigheter

Vill du kontakta oss kan du göra det via vårt frågeforum, chatt, e-post eller telefon.

Kontakta Hallå konsument

Vägledarna på Hallå konsument kan:

 • svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning

 • ge information kring hur du kan handla miljömässigt hållbart

 • hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel

 • hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning.

Vägledarna på Hallå konsument kan inte:

 • kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med

 • bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal

 • vägleda kring frågor som rör avtal mellan företag

 • hjälpa till med att svara på skoluppgifter

 • skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol.

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning.

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.

Hitta alla aktörer som ingår i samarbetet

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna. Alla som vill kan begära ut och läsa en offentlig allmän handling. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev.

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra.

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni

Nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Hitta mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Om du behöver tolk

Om du inte talar ett minoritetsspråk och behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Anlitar du en tolkförmedling kan det tillkomma en kostnad för detta som du behöver stå för själv.

 • Ändra val för kakor
 • Fick du svar på din fråga?

  Källa: KonsumentverketECC Sverige

  Granskad: 18 maj 2022