Tietoa Hallå konsument -palvelusta

Om Hallå konsument - Finska

Hallå konsument on valtakunnallinen Kuluttajaviraston koordinoima neuvontapalvelu. Täältä saat neuvontaa kuluttajiin liittyvissä asioissa koskien tavaroiden ja palveluiden ostoa, reklamaatioita ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden valintaa. Hallå konsument on myös väylä Euroopan kuluttajakeskukseen Ruotsissa, joka neuvoo rajat ylittävään kauppaan liittyvissä asioissa.

Teksti on käännetty ruotsin kielestä: Teksti ja sivun ulkonäkö voivat poiketa alkuperäisen sivun ulkonäöstä.

Näin otat meihin yhteyttä

Neuvonta on auki joka arkipäivä ja voit ottaa meihin yhteyttä maksutta. Vastaamme kysymyksiisi ruotsiksi ja englanniksi. Yhteystietomme:

 • Puhelin: 0771 – 525 525 (jos soitat ulkomailta, numero on 0046771 525 525)

 • Sähköposti: info@hallakonsument.se

 • Chatti

Voit esittää kysymyksesi myös kysymysfoorumillamme ”Kysymyksiä ja vastauksia”.

Hallå konsument -palvelun neuvojat:

 • Vastaavat tavaroiden ja palveluiden ostoa, reklamaatioita ja kuluttajalainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin

 • Antavat ohjeita ennen ostoa ja neuvovat, miten voit tehdä ympäristön kannalta kestäviä ostoksia

 • Ohjaavat sinut eteenpäin kääntymään Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen, jos sinulla on kysymyksiä rajat ylittävästä kaupasta tai ongelmia sen kanssa

 • Ohjaavat sinut eteenpäin kääntymään muiden viranomaisten, kuluttajakeskusten ja kunnan kuluttajaneuvonnan asiantuntijoiden puoleen

Hallå konsument -neuvojat eivät voi:

Ottaa yhteyttä yrityksiin, toimia edustajana tai välikätenä sinun ja sen yrityksen välillä, jonka kanssa et pääse yhteisymmärrykseen

 • Arvioida tapaustasi, tutkia asiakirjoja tai tulkita sopimuksia

 • Auttaa koulutehtäviin vastaamisessa

 • Kirjoittaa ilmoitusta Yleiselle kuluttajavalituslautakunnalle tai hakemusta tuomioistuimelle

Euroopan kuluttajakeskus Ruotsissa – rajat ylittävään kauppaan liittyvää neuvontaa

Jos asut Ruotsissa ja yritys, jonka kanssa sinulla on kiistaa, on rekisteröity toiseen EU-maahan, Norjaan, Islantiin tai Isoon-Britanniaan, voit saada maksutonta neuvonta- ja välityspalvelua Euroopan kuluttajakeskuksen kautta asian ratkaisemiseksi. Euroopan kuluttajakeskus Ruotsissa kuuluu verkostoon, jolla on kuluttajakeskuksia EU:n alueella, Norjassa, Islannissa ja Isossa-Britanniassa. Joissakin tapauksissa Euroopan kuluttajakeskus voi käsitellä asiaa yhdessä toisessa maassa sijaitsevan sisartoimiston kanssa asian ratkaisemiseksi.

Euroopan kuluttajakeskus Ruotsissa kuuluu Kuluttajaviraston kuluttajaneuvontayksikköön ja European Consumer Centres Network -verkostoon. Toiminta saa rajoitusta Euroopan komissiolta.

Yhteistyö viranomaisten ja kuluttajavirastojen välillä

Hallå konsument on Kuluttajaviraston koordinoima ja se tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja kuluttajavirastojen kanssa.

Täältä löydät kaikki yhteistyöhön osallistuvat tahot

Julkiset asiakirjat

Kaikki Hallå konsument -palveluun tulevat asiakirjat ovat julkisia ja ne saa pyynnöstä luettavakseen. Siksi sinun kannattaa harkita, mitä tietoja lähetät meille. Muista, että tarvitsemme yhteystietosi voidaksemme vastata sinulle sähköpostitse ja kirjeitse.

Yhteydenottoa helpottavat apuvälineet

Bildtelefoni.net-välityspalvelu mahdollistaa ruotsin viittomakieltä ja ruotsia puhuvien henkilöiden väliset puhelut.

Puhelut kuulevien ja viittomakielisten välillä, soita Bildtelefoni-palvelun kautta

Teletal on puhelinpalvelu niille, jotka tarvitsevat tukea puhelun aikana. Tulkki on aina mukana keskustelussa ja auttaa sinua.

Puhelintuki puhe-, ääni- ja kielellisistä vaikeuksista kärsiville, soita Teletal-palvelun kautta

Texttelefoni.se-välityspalvelun avulla kuulovammaiset,  kuurot, kuurosokeat tai puhevaikeuksista kärsivät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluja välitetyn kolmen tahon välisen puhelun kautta reaaliajassa. Palvelu sopii myös pistekirjoitusta käyttäville.

Puhelu tavallisen puhelimen ja tekstipuhelimen välillä, soita Texttelefoni-palvelun kautta

Jos tarvitset tulkkia

Jos tarvitset tulkkausta, voit ottaa yhteyttä tulkkien välityspalveluun tai pyytää käännösapua tuttavaltasi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa yhteyttä tulkkien välityspalveluun itse, voimme auttaa sinua.

Kansalliset vähemmistökielet

Jos kuulut johonkin kansalliseen vähemmistöön, sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi ollessasi yhteydessä viranomaisiin.

Lisätietoa oikeuksistasi on Kielineuvoston verkkosivustolla

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via Konsument Europa vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Behöver du tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop