Bilen är trasig eller fungerar dåligt

När du köper en bil av ett företag har du tre år på dig att klaga på eventuella fel.

Tre år på dig att klaga på fel

När du köper en bil av ett företag har du rätt att klaga på fel i upp till tre år från köpet. Det gäller om felen är ursprungliga. Det betyder att felen fanns där redan när du köpte bilen, även om de visade sig en tid senare. Reglerna gäller både för begagnade och helt nya bilar. Det spelar ingen roll om du har fått en garanti eller inte. Har du fått en garanti har du ibland längre tid på dig att klaga på fel.

Klaga inom två månader

Det är viktigt att du klagar på felet så fort du upptäcker det. Det får gå högst två månader från det att du upptäcker felet till dess att du kontaktar företaget med ditt klagomål. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

Skyddet är starkare under de första två åren

Du har ett starkare skydd under de första två åren efter köpet. Om du upptäcker ett fel inom två år räknas felet automatiskt som ett ursprungligt fel. Då behöver du bara visa att det finns ett fel, till exempel att bilen inte fungerar.

Företaget måste rätta till felet, eftersom det automatiskt räknas som ett ursprungligt fel. Vill företaget slippa ta ansvar för felet måste de visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på bilens skick.

Vad kan du kräva efter två år?

När det har gått mer än två år från köpet är det svårare att kräva hjälp från företaget. Då behöver du bevisa att felet är ursprungligt för att kunna kräva att företaget gör något åt det.

Du kan ta hjälp av en sakkunnig för att bevisa att felet är ursprungligt. En sakkunnig kan till exempel vara någon som arbetar på en verkstad eller ett besiktningsföretag. Se till att få ett skriftligt utlåtande från den sakkunniga, så att du har bevis på vad som är fel.

Ibland vill företaget hjälpa till att lösa problemet även om du inte har bevis. Därför kan du alltid börja med att kontakta företaget och höra om de vill hjälpa till.

Bilens skick påverkar vad du har rätt till

Bilens skick påverkar vilka krav du kan ställa på företaget. Skicket beror på hur gammal bilen är, vad den kostar, hur långt den har körts och hur länge den förväntas hålla.

Köper du en äldre bil kan det finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Den typen av fel kan du inte kräva att företaget ska rätta till. Men om bilen är i sämre skick än vad du kunnat förvänta dig med tanke på ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd kan du klaga.

Du ska alltid kunna räkna med att bilen är trafiksäker när du köper den, om inte företaget till exempel har berättat för dig att bilen är ett reparationsobjekt och behöver bogseras från företagets lokaler.

Vad kan du kräva att företaget gör?

  1. Du kan kräva att företaget lagar bilen eller ger dig en annan likvärdig bil. Även om du hellre vill lämna tillbaka bilen och få dina pengar tillbaka har företaget oftast rätt att försöka laga felet. De ska i så fall göra reparationen gratis och inom rimlig tid.

  2. Du kan kräva att du får ett prisavdrag. Då ska du få den summa pengar som det kostar att laga felet någon annanstans. 

  3. Du kan kräva att få lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka. Detta får du göra om bilen har ett allvarligt fel, eller om företaget har försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas.

Hur lång tid får reparationen ta?

Enligt lag ska företaget laga felet inom rimlig tid. Det går inte att säga precis hur länge det är. Det beror på vilken typ av fel det är och hur snabbt du behöver få bilen lagad. Om du har fått en lånebil kan en längre reparationstid vara rimlig.

Företaget har vanligtvis två försök på sig att rätta till ett fel. Om felet inte är fixat efter två reparationer kan du oftast säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att få lämna tillbaka bilen. Kommer du och företaget inte överens behöver du ha bevis på att bilen fortfarande har samma fel som tidigare.

Din rätt till lånebil eller reseersättning

Medan företaget lagar din bil bör de erbjuda dig en lånebil. Får du inte en lånebil kan företaget ofta betala för dina resor med kollektivtrafik eller för att hyra en bil. Det är då viktigt att du begränsar dina resekostnader.

Företaget ska betala dina kostnader

Det är företaget som ska betala för kostnader som du drabbas av när varan är felaktig. Exempel på kostnader kan vara:

  • kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstad

  • kostnad för bärgning

  • kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg

  • ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift

Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar vad du har lagt ut. Annars kan du inte få pengar för dina kostnader.

Kontakta företaget för att klaga

När du upptäckt ett fel är det viktigt att du kontaktar företaget så snart som möjligt. Du ska alltid vända dig till företaget som du köpte bilen av. Det är vanligt att företaget behöver undersöka bilen för att kunna ta ställning till vad som behöver göras.

Kontakta företaget per mejl eller sms. Då har du bevis på när du har klagat.

Om du och företaget inte kommer överens 

Behöver du hjälp och vägledning kan du kontakta Konsumentverkets vägledare. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter

Kommer du och företaget inte överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 oktober 2023