Protestera mot en faktura

Du kan protestera om du får en felaktig faktura. Börja alltid med att kontakta företaget för att säga vad du tycker är fel.

Gör så här:

1.   Berätta om felet för företaget

Börja med att mejla till företaget och berätta vad som har blivit fel. Ibland har företaget gjort ett misstag som de enkelt kan klara upp när du påpekar felet.

Vill företaget inte rätta det som du tycker är fel kan du protestera mot fakturan eller den del av fakturan som är fel. Det kallas för att bestrida fakturan.

2.   Så protesterar du

Tala om för företaget att du bestrider fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är fel, till exempel att priset inte stämmer.

Tänk på att kontrollera om hela fakturan är felaktig eller bara en del av den. Du ska betala för den del som är rätt. Ibland behöver du alltså meddela företaget att du till exempel tänker betala hälften av fakturans belopp, men att du protesterar mot resten av beloppet.

Det är viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du ett brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota eller kopiera brevet, så att du har bevis för att du har protesterat.

När du skriver till företaget behöver du ange fakturanummer, belopp och datum på fakturan som du anser är fel. 

Efter att du har protesterat

Företaget behöver inte svara dig eller godkänna din protest mot fakturan. Det räcker att de har fått ditt meddelande där du bestrider fakturan. 

Vill företaget ändå ha betalt från dig måste de driva saken vidare. Efter att du har protesterat kan du alltså vänta för att se vad företaget gör. Om företaget inte skickar fler krav om betalning behöver du inte göra något mer.

Om du får påminnelser, inkassokrav eller nya fakturor

Trots att du bestrider fakturan kan det hända att företaget står fast vid sitt krav och skickar påminnelser, nya fakturor eller vänder sig till ett inkassobolag.

Företaget skickar dig påminnelser på fakturor du har bestridit

Du behöver inte protestera mot en påminnelse på den faktura du redan har protesterat mot. Genom att bestrida ursprungsfakturan har du redan förklarat att du inte kommer att betala.

Du får inkassokrav

Ibland vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Du kan protestera mot ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura. Då ska du kontakta inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att du talar om varför du bestrider kravet. Tänk på att alltid bestrida skriftligen, till exempel via mejl.

Ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning.

Företaget skickar nya fakturor

Ibland skickar företaget nya fakturor, som gäller något annat än den faktura du har protesterat mot. Då måste du protestera igen.

Om företaget vänder sig till Kronofogden

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt. Men du kan fortfarande protestera om kravet är felaktigt.

Har företaget vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden. I brevet står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara.

Gör så här:

Meddela Kronofogden att kravet är felaktigt så fort du kan. I brevet från Kronofogden finns en svarstid. Om du svarar inom den tiden får du ingen betalningsanmärkning.

Protesterar du mot Kronofogdens krav behöver företaget få rätt i en domstol för att kunna kräva att du betalar.

Om företaget säger att du har tackat ja till ett erbjudande

Ibland säger ett företag att du har tackat ja till ett erbjudande fast du inte har gjort det. Då måste företaget bevisa att du har gjort en beställning. Du kan be företaget att visa underlag som bevisar att du har beställt något från dem

Ringde företaget upp dig?

Du måste alltid godkänna ett telefonköp för att köpet ska gälla. Har du inte godkänt köpet behöver du inte betala. Det gäller om företaget ringde upp dig, eller om du blev uppmanad att ringa upp företaget.

Hur går ett godkännande till?

Du kan godkänna ett telefonköp på olika sätt. Du kan till exempel:

  • Skriva under ett papper du får hemskickat

  • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms

  • Godkänna via bank-ID

Du ska alltid få tid att bestämma dig efter telefonsamtalet. Företaget får alltså inte be dig att godkänna köpet under samtalet.

Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget krav på skriftligt godkännande.

Protestera om du inte har godkänt

Ibland vill företaget ha betalt för ett telefonköp som kunden inte har godkänt. Om företaget kräver att du betalar trots att du inte har godkänt köpet, kan du protestera mot fakturan.

Har du fått varor som du inte har beställt?

Om det inte finns ett avtal mellan dig och företaget kan företaget inte kräva någonting av dig. Du måste inte skicka tillbaka varorna som företaget har skickat till dig. Om du ändå vill skicka tillbaka varorna kan du kräva att företaget betalar för frakten.

Om du och företaget inte kommer överens 

Behöver du hjälp och vägledning kan du kontakta Konsumentverkets vägledare. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter

Kommer du och företaget inte överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 oktober 2023