Klaga på en tjänst

Du har rätt att klaga på en tjänst om något blivit fel. Du har minst tre år på dig.

Vilka tjänster går att klaga på?

Du har alltid rätt att klaga på en tjänst. Men reglerna för att klaga kan se olika ut.

I den här texten berättar vi om de regler som finns i konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för vissa typer av tjänster, såsom:

 • Arbete på saker. Till exempel när någon reparerat din bil eller tv.

 • Arbete på hus eller andra byggnader på mark eller i vatten. Till exempel när någon renoverat ditt hus eller målat en byggnad åt dig.

 • Förvaring av saker. Till exempel när någon förvarar dina möbler eller din båt.

Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor. Den gäller alltså inte en klippning hos frisören eller ett besök hos veterinären. Den gäller inte heller när någon transporterar något åt dig, till exempel om du får hjälp med att köra möbler vid en flytt.

Vad räknas som fel?

Du kan klaga på en tjänst om resultatet är sämre än det du och företaget kom överens om från början. Det kan också handla om att arbetet är slarvigt gjort. Du ska kunna förvänta dig att den som gör arbetet är seriös och duktig på sitt jobb.

Du har tre år på dig

Du har tre år på dig att klaga på de flesta tjänster.

Arbeten på mark och byggnader kan du klaga på i upp till tio år. Exempel på sådana arbeten är takbyte, dränering och målning.

Klaga så fort du upptäcker felet

Du måste klaga på felet inom två månader från att du upptäckte det. Annars kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet.

Vad kan du kräva att företaget gör?

 1. Du kan kräva att företaget rättar till felet. Företaget ska rätta till felet gratis. Du ska alltså inte behöva betala för extra material, resor eller arbete som är kopplade till att rätta till felet.

 2. Du kan kräva att du får ett prisavdrag. Då ska du få den summa pengar som det kostar att laga felet. 

 3. Du kan kräva att få häva avtalet. Då avbryter företaget arbetet och du behöver inte betala för tjänsten.

Företaget ska betala dina kostnader

Det är företaget som ska betala för kostnader som du drabbas av på grund av felet. De ska också betala dig om du förlorar pengar. Exempel kan vara:

 • Förlorad inkomst, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget.

 • Kostnad för att anlita en besiktningsman eller annan sakkunnig om det behövs för att kunna bevisa felet.

 • Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar vad du har lagt ut. Annars kan du inte få pengar för dina kostnader.

Om företaget har orsakat skador

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas, till exempel om företaget du anlitat för att byta däck på bilen gör en repa i lacken. Det kan också handla om att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala för en tjänst som är fel. Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland kan du vänta med en del av betalningen.

Den del av betalningen du väntar med ska motsvara felen. Det betyder att du kan vänta med den summa pengar det skulle kosta att ta in ett annat företag för att rätta till felen. Du kan ta kontakt med andra företag inom branschen för att få veta vad det skulle kosta.

Det är viktigt att du berättar för företaget att du väntar med att betala. Du behöver också förklara varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.

Gör så här om du vill klaga på tjänsten:

1. Dokumentera felet

Fotografera eller filma det som är fel. Då kan du visa detta för företaget när du klagar på felet. Ibland finns inte något bra sätt att dokumentera ett fel. Då kan du berätta om felet när du kontaktar företaget. 

2.   Skriv till företaget

Skriv ett mejl till företaget för att klaga. I ditt mejl ska du berätta följande:

 • Vilken tjänst du har beställt

 • När du beställde tjänsten

 • Vad som är fel

 • Att du vill att företaget ska rätta till felet

 • Om felet har kostat dig pengar som du vill ha tillbaka

 • Lägg också till bilder eller filmer som visar felet!

Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att bestämma vad som behöver göras.

Om du och företaget inte kommer överens 

Om du behöver hjälp och vägledning kan du kontakta oss på Hallå konsument. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?