Klaga på en tjänst

Du har rätt att reklamera en tjänst det är fel på. Då kontaktar du företaget för att klaga på det som är fel.

Vad räknas som fel?

Du kan klaga på en tjänst om resultatet är sämre än vad du och företaget kom överens om.

Det kan också handla om att arbetet är slarvigt gjort. Du ska kunna förvänta dig att den som gör arbetet är seriös och duktig på sitt jobb.

Exempel på tjänster

 • När någon reparerar din bil eller tv.

 • När någon renoverar eller målar ditt hus.

 • När någon förvarar dina saker, till exempel möbler eller din båt.

Du har tre år på dig att klaga

Du har tre år på dig att klaga på de flesta tjänster.

Arbeten på mark och byggnader kan du klaga på i upp till tio år. Exempel på sådana arbeten är:

 • takbyte

 • dränering

 • målning.

Klaga så fort du upptäcker felet

Du måste klaga på felet inom två månader från att du upptäckte det.

Vad kan du kräva av företaget?

Du kan kräva att företaget rättar till felet. Det ska inte kosta dig något.

Kan inte företaget rätta till felet? Då kan du istället få ett prisavdrag.

Har företaget försökt rätta till felet flera gånger eller tar för lång tid på sig? Då kan du få häva köpet. Då avbryter företaget arbetet och du behöver inte betala.

Företaget ska betala dina kostnader

Företaget ska betala för kostnader du får på grund av felet.

Kostnader kan vara:

 • Förlorad inkomst. Till exempel om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget.

 • Kostnad för att en besiktningsman eller annan sakkunnig ska berätta vad de tycker om felet. Om du behöver det för att kunna bevisa felet.

Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar kostnaderna.

Om företaget orsakat skador

Har företaget skadat något när de utfört tjänsten? Då har du rätt att kräva skadestånd. Det kan handla om följande:

 • Föremålet för tjänsten skadas. Till exempel om företaget som ska byta däck på bilen gör en repa i lacken.

 • Företaget skadar någon annan egendom. Till exempel om företaget som ska reparera värmepumpen tappar ett verktyg och skadar golvet.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala för en tjänst som är fel. Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland bara med en del.

Du kan vänta med att betala så mycket det skulle kosta dig att låta ett annat företag rätta till felet.

Skriv alltid och berätta för företaget att du väntar med att betala. Förklara varför.

Gör så här om du vill klaga:

1. Dokumentera felet

Fotografera eller filma felet. Då kan du visa detta för företaget när du klagar på felet.

Ibland finns inte något bra sätt att dokumentera ett fel. Då kan du berätta om felet när du kontaktar företaget. 

2.   Skriv till företaget

Kontakta företaget för att klaga. Skicka helst ett mejl.

I ditt mejl ska du berätta:

 • vilken tjänst du beställt

 • när du beställde tjänsten

 • vad som är fel

 • att du vill att företaget ska rätta till felet

 • om felet kostat dig pengar du vill ha tillbaka

Skicka med bilder eller filmer som visar felet.

Det är ganska vanligt att företaget behöver komma till dig och titta på felet för att veta vad de behöver göra.

Behöver du hjälp och vägledning?

Konsumentverkets vägledare kan berätta mer om vad du har rätt till och förklara hur du ska göra.

Kontakta Konsumentverkets vägledare

En del kommuner har också konsumentvägledare. De kan ofta hjälpa dig lite mer. Få hjälp med konsumentfrågor från kommunen

Vill du få ärendet prövat?

Du kan anmäla ditt ärende till myndigheten ARN. Det kostar inget för dig.

ARN kollar på ditt ärende och berättar hur de tycker ärendet ska lösas. De flesta företag följer vad ARN säger.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024