Garanti

En garanti betyder att företaget lovar att varan ska fungera under hela garantitiden. Men du har alltid rätt att klaga på en vara i tre år, även om garantitiden är kortare.

Vad är garanti?

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att ge garanti på sina varor. Reglerna för en garanti kan se olika ut.

Hur fungerar en garanti?

Är något fel på din vara kan du använda dig av garantin. Du behöver bevisa att det är fel på varan. Företaget måste rätta till felet enligt reglerna i garantin.

En garanti gäller vanligtvis bara för ursprungliga fel. Det betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig först efter ett tag. 

Det är företaget som har bevisbördan under hela garantitiden. Det betyder att företaget måste följa garantin om de inte kan bevisa att det är du som har orsakat felet. 

När du får en garanti på en vara ska företaget ge dig skriftlig information om dessa saker:

  • Vad garantin innehåller.

  • Reglerna för garantin.

  • Hur du kan använda garantin.

  • Att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Så använder du din garanti

Kontakta företaget om du har garanti på en vara som går sönder eller har något annat fel. Om garantin gäller för felet ska du få gratis hjälp att rätta till det. Du kan även få ersättning för pengar du lagt ut på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt kan du anmäla företaget till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

När garantin inte gäller

Ibland vill företaget inte stå för garantin. Då måste de bevisa att det är du som orsakat felet. 

Du är ansvarig för felet om:

  • Du har råkat skada varan

  • Du har struntat i hur varan ska skötas

  • Felet beror på normalt slitage

Skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt

Garanti och reklamation är två olika saker som ibland blandas ihop. Företag kan frivilligt välja att ge dig garanti på en vara, medan du enligt lag alltid har rätt att klaga på (eller reklamera) en vara. Du har rätt att reklamera en vara i tre år även om du inte har en garanti. Men om din garanti gäller längre än tre år kan du klaga på fel hela den tiden.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 oktober 2023