Inställt flyg

Om ditt flyg blir inställt har du ibland rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget.

Särskilda regler för inställt flyg inom EU

Inom EU finns det särskilda regler för flyg. Reglerna kan ge dig rätt till hjälp från flygbolaget. Du kan även ha rätt till ekonomisk ersättning.

I följande fall gäller EU:s regler:

  • När du flyger från en flygplats inom EU.

  • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av.

Du kan alltid omboka eller få pengarna tillbaka

Har ditt flyg blivit inställt? Gäller EU-reglerna för din flygning? Då har du alltid rätt att välja något av följande alternativ:

  • Boka om biljetten

  • Få pengarna tillbaka för den del av biljetten som du inte har kunnat använda

  • Flygbolaget ska alltid låta dig välja mellan ombokning och återbetalning. Det spelar ingen roll varför flyget blev inställt. Det spelar inte heller någon roll när du fick veta att flyget var inställt.

Ombokning

När du bokar om din biljett ska du få en likvärdig resa.

Om du måste vänta i mer än två timmar ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har.

Om du har bokat om biljetten till nästa möjliga flyg behöver du ibland vänta en eller flera nätter. Då ska flygbolaget stå för övernattning på hotell.

Återbetalning

Om du väljer återbetalning ska du få tillbaka dina pengar inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check.  Du behöver alltså inte gå med på att få återbetalningen i form av tillgodokvitton eller på annat sätt. Om du får tillbaka pengarna för biljetten har du själv ansvar för att ta dig hem. Då behöver flygbolaget inte stå för till exempel mat, dryck eller hotell.

Din rätt till ekonomisk ersättning

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg blir inställt. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd.

Kompensation för förlorad tid

Du kan få pengar för den tid som du har förlorat för att flyget blev inställt. Det kallas för kompensation.

Hur mycket kompensation kan du få?

Hur stort belopp du får beror på hur långt du flyger:

Du ska räkna ut hur lång flygningen är från din startpunkt till slutet på din resa. Det spelar ingen roll om du har mellanlandat någonstans på vägen.

Ibland kan du inte få kompensation

Om du fick besked om den ändrade avresetiden i god tid är det inte säkert att du får någon kompensation. Om ändringen är liten kan du inte heller få någon kompensation.

Fick du besked om ändringen mer än 14 dagar innan avresan har du inte rätt till någon kompensation. Får du information senare än så beror din rätt till kompensation på hur stor förändringen blir.

Skadestånd som ersätter kostnader

Du har ofta rätt att få ersättning för dina kostnader när planet blir inställt.

Du kanske behöver köpa mat på flygplatsen, missar en hotellnatt eller förlorar lön från ditt arbete när planet blir inställt. Då kan du ha rätt till skadestånd. Det betyder att flygbolaget får betala för de pengar du förlorat eller behövt lägga ut. Reglerna för skadestånd gäller i hela världen.

Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

När har du inte rätt till ekonomisk ersättning?

Flygbolaget behöver inte betala dig om flygningen ställs in på grund av extraordinära omständigheter. Det betyder händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas.

Det finns inga exakta regler för vad som kan kallas en extraordinär omständighet. Det måste alltid bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära:

  • Politisk instabilitet

  • Väder som gör det omöjligt att flyga

  • Säkerhetsrisker

  • Oväntade brister i flygsäkerheten

  • En strejk som påverkar flygbolagets verksamhet.

Tekniska fel på flygplanet räknas oftast inte som extraordinära händelser.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att den inställda flygningen beror på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle ställas in.

Använd Flygkalkylatorn

1.   Räkna ut vad du kan kräva

Börja med att räkna ut vad du kan kräva av flygbolaget. Det kan du göra i Flygkalkylatorn.

Gå till Flygkalkylatorn

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska.

2.   Skicka in ditt krav till flygbolaget

Börja med att räkna ut vad du kan kräva i Flygkalkylatorn. Därifrån skickar vi dig direkt vidare till flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav.

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett. Den kan du skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska.

Blankett på svenska

Blankett på engelska

Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Om du vill ha ersättning för kostnader ska du skicka med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

3.   Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in dina krav till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

Vill du ha hjälp med ditt ärende?

Har du inte fått svar från flygbolaget? Nekar flygbolaget dig ersättning och hänvisar till extraordinära omständigheter? Då kan vi hjälpa dig att ta reda på vart du ska vända dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022