Hantverkaren har gjort fel

När hantverkaren har gjort ett dåligt jobb har du rätt att klaga på felen. Du har ofta tio år på dig att klaga.

Vad räknas som fel?

Du kan klaga på en tjänst om resultatet är sämre än det du och hantverkaren kom överens om från början. Det kan också handla om att arbetet är slarvigt gjort. Du ska kunna förvänta dig att den som gör arbetet är seriös och duktig på sitt jobb.

Du har ofta tio år på dig att klaga

Konsumenttjänstlagen bestämmer hur lång tid du har på dig att klaga på fel. Du har olika lång tid på dig beroende på vilken typ av tjänst det handlar om.

Om hantverkaren har gjort ett arbete på fast egendom har du rätt att klaga på felet i tio år. Arbete på fast egendom är bland annat:

 • renovering av byggnad

 • målning

 • golvläggning

 • dränering

 • takbyte

 • borrning av vattenbrunn

Om hantverkaren har gjort ett annat arbete har du tre år på dig att klaga. Det gäller till exempel de flesta reparationer. Om du en hantverkare för att reparera din trasiga värmepump kan du alltså klaga på tjänsten inom tre år efter att jobbet är färdigt.

Klaga så fort du upptäcker felet

Du måste klaga på felet inom två månader från att du upptäckte det. Annars kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet.

Vad kan du kräva att hantverkaren gör?

 1. Du kan kräva att hantverkaren rättar till felet. Hantverkaren ska rätta till felet gratis. Du ska alltså inte behöva betala för extra material, resor eller arbete som är kopplade till att rätta till felet.

 2. Du kan kräva att du får ett prisavdrag. Då ska du få den summa pengar som det kostar att laga felet. 

 3. Du kan kräva att få häva avtalet. Då avbryter hantverkaren arbetet och du behöver inte betala för tjänsten.   

Hantverkaren ska betala dina kostnader

Det är hantverkaren som ska betala för kostnader som du drabbas av på grund av felet. Hantverkaren ska också betala dig om du förlorar pengar. Exempel kan vara:

 • Förlorad inkomst, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med hantverkaren.

 • Kostnad för att anlita en besiktningsman eller annan sakkunnig om det behövs för att kunna bevisa felet.

 • Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar vad du har lagt ut. Annars kan du inte få pengar för dina kostnader.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala för hantverkarens arbete. Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland kan du vänta med en del av betalningen.

Den del av betalningen du väntar med ska motsvara felen. Det betyder att du kan vänta med den summa pengar det skulle kosta att ta in en annan hantverkare för att rätta till felen. Du kan ta kontakt med andra hantverkare inom branschen för att få veta vad det skulle kosta.

Det är viktigt att du berättar för hantverkaren att du väntar med att betala. Du behöver också förklara varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.

Om hantverkaren har orsakat skador

Du har rätt att kräva skadestånd av hantverkaren om hen har haft sönder något under arbetet. Ett exempel är om hantverkaren tappar ett verktyg som skadar ditt golv.

Gör så här:

1. Dokumentera felet

Fotografera eller filma det som är fel. Då kan du visa detta för företaget när du klagar på felet. Tänk på att bilderna behöver vara bra, så att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen.

Ibland finns inte något bra sätt att dokumentera ett fel. Då kan du berätta om felet när du kontaktar företaget. 

2. Skriv till hantverkaren

Skriv ett mejl till hantverkaren för att klaga. I ditt mejl ska du berätta följande:

 • Vilken tjänst du har beställt

 • När du beställde tjänsten

 • Vad som är fel

 • Att du vill att hantverkaren ska rätta till felet

 • Om felet har kostat dig pengar som du vill ha tillbaka

 • Lägg också till bilder eller filmer som visar felet!

Det är ganska vanligt att hantverkaren behöver komma ut och titta på felet för att bestämma vad som behöver göras. Du behöver inte veta orsaken till felet när du kontaktar hantverkaren. Däremot kan du behöva betala för undersökningen om det visar sig att felet inte är orsakat av hantverkarens arbete.

Om du och hantverkaren inte kommer överens

Om du behöver hjälp och vägledning kan du kontakta oss på Hallå konsument. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022