Hantverkaren har gjort fel

När hantverkaren har gjort ett dåligt jobb har du rätt att klaga på felen. Du har ofta 10 år på dig att klaga.

Vad räknas som fel?

I dessa fall kan du klaga på ett arbete hantverkaren gjort:

 • Resultatet är sämre än det du och hantverkaren bestämt.

 • Arbetet är slarvigt gjort. Du ska kunna förvänta dig att den som gör arbetet är seriös och duktig på sitt jobb.

Du har ofta 10 år på dig att klaga

Har hantverkaren gjort ett arbete på fast egendom? Då har du rätt att klaga på felet i tio år.

Arbete på fast egendom är bland annat:

 • renovering av byggnad

 • målning

 • golvläggning

 • dränering

 • takbyte

 • borrning av vattenbrunn.

Har hantverkaren gjort något annat arbete? Då har du 3 år på dig att klaga. Det gäller till exempel de flesta reparationer.

Klaga så fort du upptäcker felet

Du måste klaga på felet inom två månader från att du upptäckte det.

Vad kan du kräva att hantverkaren gör?

Du kan kräva att hantverkaren rättar till felet. Det ska inte kosta dig något.

Kan inte hantverkaren rätta till felet? Då kan du istället få ett avdrag på priset.

Har hantverkaren försökt rätta till felet flera gånger eller tar för lång tid på sig? Då kan du få häva köpet. Då avbryter hantverkaren arbetet och du behöver inte betala.

Hantverkaren ska betala dina kostnader

Hantverkaren ska betala för kostnader du får på grund av felet.

Kostnader kan vara:

 • Förlorad inkomst. Till exempel om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot hantverkaren.

 • Kostnad för att en besiktningsman eller annan sakkunnig ska berätta vad de tycker om felet. Om du behöver det för att kunna bevisa felet.

Du behöver ha kvitton, fakturor eller intyg som visar kostnaderna.

Om hantverkaren orsakat skador

Har hantverkaren haft sönder något under arbetet? Då har du rätt att kräva skadestånd.

Till exempel om hantverkaren tappat ett verktyg som skadat ditt golv.

Du får vänta med att betala

Du kan vänta med att betala när det är fel på arbetet hantverkaren gjort. Ibland kan du vänta med hela betalningen och ibland bara med en del.

Du kan vänta med att betala så mycket det skulle kosta dig att låta en annan hantverkare rätta till felet.

Berätta alltid för hantverkaren när du väntar med att betala.

Gör så här:

1. Dokumentera felet

Fotografera eller filma felet. Då kan du visa detta för hantverkaren när du klagar på felet.

Ibland finns inte något bra sätt att dokumentera ett fel. Då kan du berätta om felet när du kontaktar hantverkaren . 

2. Skriv till hantverkaren

Kontakta hantverkaren för att klaga. Skicka helst ett mejl.

I ditt mejl ska du berätta:

 • vilket arbete du beställt

 • när du beställde arbetet

 • vad som är fel

 • att du vill att hantverkaren ska rätta till felet

 • om felet kostat dig pengar du vill ha tillbaka

Skicka med bilder eller filmer som visar felet.

Det är ganska vanligt att hantverkaren behöver komma till dig och titta på felet för att veta vad de behöver göra.

Behöver du hjälp och vägledning?

Konsumentverkets vägledare kan berätta mer om vad du har rätt till och förklara hur du ska göra.

Kontakta Konsumentverkets vägledare

En del kommuner har också konsumentvägledare. De kan ofta hjälpa dig lite mer. Få hjälp med konsumentfrågor från kommunen

Vill du få ärendet prövat?

Du kan anmäla ditt ärende till myndigheten ARN. Det kostar inget för dig.

ARN kollar på ditt ärende och berättar hur de tycker ärendet ska lösas. De flesta företag följer vad ARN säger.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 25 mars 2024