Försenat flyg

Blir ditt flyg försenat har du ibland rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget.

Din rätt till ekonomisk ersättning

Har ditt flyg blivit försenat? Då kan du ibland ha rätt att få pengar av flygbolaget.

Du kan antingen få kompensation eller skadestånd. Reglerna för kompensation gäller framför allt flygresor inom EU.

EU:s regler gäller när:

 • du flyger från en flygplats inom EU.

 • du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Kompensation för förlorad tid

Du kan få pengar för den tid som du har förlorat för att flyget var försenat. Det kallas för kompensation. Du kan bara få pengar om förseningen är tre timmar eller mer.

Hur stort belopp du får beror på hur långt du flyger:

 • Flygningar som är högst 1 500 kilometer: 250 euro

 • Flygningar som är mellan 1 500–3 500 kilometer: 400 euro

 • Flygningar som är längre än 3 500 kilometer mellan flygplatser inom EU: 400 euro

 • Flygningar som är längre än 3 500 kilometer men som inte utförts helt inom EU: 600 euro

Du ska räkna ut hur lång flygningen är från din startpunkt till slutet på din resa. Det spelar ingen roll om du har mellanlandat någonstans på vägen.

Skadestånd som ersätter kostnader

Du har ofta rätt att få ersättning för dina kostnader när planet blev försenat.

Du kanske behöver köpa mat på flygplatsen, missar en hotellnatt eller förlorar lön från ditt arbete på grund av förseningen. Då kan du ha rätt till skadestånd. Det betyder att flygbolaget får betala för de pengar du förlorat eller behövt lägga ut. Reglerna för skadestånd gäller i hela världen.

Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

När har du inte rätt till ekonomisk ersättning?

Flygbolaget behöver inte betala dig om förseningen beror på extraordinära omständigheter. Det betyder händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas.

Det finns inga exakta regler för vad som kan kallas en extraordinär omständighet. Det måste alltid bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära:

 • Politisk instabilitet

 • Väder som gör det omöjligt att flyga

 • Säkerhetsrisker

 • Oväntade brister i flygsäkerheten

 • En strejk som påverkar flygbolagets verksamhet.

Strejker bland flygbolagets egen personal räknas oftast inte som extraordinära händelser. Inte heller tekniska fel på flygplanet.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen beror på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad.

Använd Flygkalkylatorn

1. Räkna ut vad du kan kräva

Börja med att räkna ut vad du kan kräva av flygbolaget. Det kan du göra i Flygkalkylatorn.

Gå till Flygkalkylatorn

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska.

2. Skicka in ditt krav till flygbolaget

Skicka ditt krav till flygbolaget. Har du rest med flera flygbolag så kontakta det flygbolag som orsakade förseningen.

Om du vill ha ersättning för kostnader ska du skicka med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

3. Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in dina krav till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

Vill du ha hjälp med ditt ärende?

Har du inte fått svar från flygbolaget? Nekar flygbolaget dig ersättning och hänvisar till extraordinära omständigheter? Då kan vi hjälpa dig att ta reda på vart du ska vända dig.

Kontaktuppgifter

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 oktober 2023