Försenat flyg

Om ditt flyg blir försenat har du ibland rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget.

Din rätt till ekonomisk ersättning

Har ditt flyg blivit försenat? Då kan du ibland ha rätt att få pengar av flygbolaget.

Du kan antingen få kompensation eller skadestånd. Reglerna för kompensation gäller framför allt flygresor inom EU.

EU:s regler gäller när:

  • du flyger från en flygplats inom EU.

  • du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Kompensation för förlorad tid

Du kan få pengar för den tid som du har förlorat för att flyget var försenat. Det kallas för kompensation. Du kan bara få pengar om förseningen är tre timmar eller mer.

Hur stort belopp du får beror på hur långt du flyger:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1500 kilometer

  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1500 och 3500 kilometer långa

  • 600 euro för alla övriga flygningar där EU:s regler gäller

Du ska räkna ut hur lång flygningen är från din startpunkt till slutet på din resa. Det spelar ingen roll om du har mellanlandat någonstans på vägen.

Skadestånd som ersätter kostnader

Du har ofta rätt att få ersättning för dina kostnader när planet blev försenat.

Du kanske behöver köpa mat på flygplatsen, missar en hotellnatt eller förlorar lön från ditt arbete på grund av förseningen. Då kan du ha rätt till skadestånd. Det betyder att flygbolaget får betala för de pengar du förlorat eller behövt lägga ut. Reglerna för skadestånd gäller i hela världen.

Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

När har du inte rätt till ekonomisk ersättning?

Flygbolaget behöver inte betala dig om förseningen beror på extraordinära omständigheter. Det betyder händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas.

Det finns inga exakta regler för vad som kan kallas en extraordinär omständighet. Det måste alltid bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära:

  • Politisk instabilitet

  • Väder som gör det omöjligt att flyga

  • Säkerhetsrisker

  • Oväntade brister i flygsäkerheten

  • En strejk som påverkar flygbolagets verksamhet.

Tekniska fel på flygplanet räknas oftast inte som extraordinära händelser.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen beror på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad.

Använd Flygkalkylatorn

1. Räkna ut vad du kan kräva

Börja med att räkna ut vad du kan kräva av flygbolaget. Det kan du göra i Flygkalkylatorn.

Gå till Flygkalkylatorn

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska.

2. Skicka in ditt krav till flygbolaget

Börja med att räkna ut vad du kan kräva i Flygkalkylatorn. Därifrån skickar vi dig direkt vidare till flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav.

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett. Den kan du skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska.

Blankett på svenska

Blankett på engelska

Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Om du vill ha ersättning för kostnader ska du skicka med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

3. Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in dina krav till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

Vill du ha hjälp med ditt ärende?

Har du inte fått svar från flygbolaget? Nekar flygbolaget dig ersättning och hänvisar till extraordinära omständigheter? Då kan vi hjälpa dig att ta reda på vart du ska vända dig. Kontaktuppgifter till Hallå konsument