Försenat flyg

Blir ditt flyg försenat har du ibland rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget.

Du kan få ekonomisk ersättning

Har ditt flyg blivit försenat? Då kan du ibland ha rätt att få pengar av flygbolaget.

Du kan ha rätt till kompensation och skadestånd.

Kompensation betyder ersättning för tid du förlorat.

Skadestånd betyder ersättning för extra kostnader du får.

Kompensation för förlorad tid

För att få kompensation behöver ofta EU:s regler gälla. EU:s regler gäller:

 • när du flyger från en flygplats inom EU

 • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för:

 • Norge

 • Island

 • Schweiz.

När kan du få kompensation?

Du kan bara få pengar när flyget är försenat mer än 3 timmar.

Hur mycket kompensation kan du få?

Hur stort belopp du får beror på hur lång flygresan är.

 • Flygningar som är högst 1 500 kilometer: 250 euro

 • Flygningar som är mellan 1 500–3 500 kilometer: 400 euro

 • Flygningar som är längre än 3 500 kilometer och mellan flygplatser inom EU: 400 euro

 • Flygningar som är längre än 3 500 kilometer men som inte utförts helt inom EU: 600 euro

Du ska räkna ut hur lång flygningen är från din startpunkt till slutet på din resa. Det spelar ingen roll om du mellanlandat någonstans.

Du kan få hjälp med att räkna ut längden på flygningen i vår flygkalkylator.

Flygkalkylatorn

Skadestånd som ersätter kostnader

Har du fått kostnader för att flyget var försenat? Då kan du ofta få ersättning. Då får flygbolaget betala för pengar du förlorat eller behövt lägga ut. Exempel på kostnader:

 • Du behövde köpa mat på flygplatsen.

 • Du missade en hotellnatt.

 • Du förlorade lön från ditt arbete.

Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft. Kostnaderna måste vara kopplade till förseningen.

Spara alla kvitton som bevis.

När har du inte rätt till ekonomisk ersättning?

Flygbolaget behöver inte betala dig när förseningen beror på händelser flygbolaget inte kunnat undvika.

Det kallas extraordinära omständigheter.

Exempel på sådana händelser:

 • Politisk instabilitet

 • Väder som gör det omöjligt att flyga

 • Säkerhetsrisker

 • Oväntade brister i flygsäkerheten

 • En strejk som påverkar flygbolagets verksamhet.

När flygbolagets egen personal strejkar räknas det oftast inte som extraordinära händelser.

Tekniska fel på flygplanet räknas inte heller.

Det finns inga exakta regler för vad som är en extraordinär omständighet. Det måste alltid bedömas från fall till fall.

Gör så här för att kräva ersättning

1. Räkna ut vad du kan kräva

Börja med att räkna ut vad du kan kräva av flygbolaget. Det kan du göra i Flygkalkylatorn.

Flygkalkylatorn

2. Skicka ditt krav till flygbolaget

Skriv till flygbolaget. Berätta att du vill ha ersättning för att flyget var försenat. Vill du även ha ersättning för kostnader ska du skriva det också. Då ska du skicka med kvitton eller annat som visar kostnaderna.

Har du rest med flera flygbolag? Skicka kravet till det flygbolag som orsakade förseningen.

3. Vänta på svar från flygbolaget

När du skickat in dina krav behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor.

Vill du ha hjälp med ditt ärende?

Har du väntat på svar från flygbolaget i mer än 6 veckor? Eller säger flygbolaget nej till att ge dig ersättning du har rätt till?

Vi kan hjälpa dig ta reda på vart du ska vända dig.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 mars 2024