Din vara är försenad

När du har beställt en vara ska du få den i tid. Annars har du rätt att avbryta köpet.

När räknas en vara som försenad? 

Din vara är försenad om du inte får den inom lovad tid. Det är den leveranstid som företaget talade om när du köpte varan. Leveranstiden brukar stå i köpevillkoren eller orderbekräftelsen som du fått av företaget.  

Ibland har företaget inte gett någon leveranstid. Då räknas varan som försenad efter 30 dagar.  

Gör så här om din vara är försenad: 

1. Kräv att företaget skickar varan 

Kontakta företaget och kräv att de skickar din vara. Kom överens med företaget om ett nytt datum som du ska få varan. Företaget behöver få en rimlig tilläggstid för att hinna skicka dig varan efter att du kontaktade dem. 

2. Avbryt köpet 

Om du avbryter köpet betyder det att köpet inte längre gäller. Då behöver du inte betala och företaget behöver inte skicka någon vara till dig. Om du redan betalat ska du få dina pengar tillbaka. 

Du kan bara avbryta köpet om du gav företaget en rimlig tilläggstid efter det att du kontaktade dem. Om företaget inte lyckas leverera inom den tiden kan du avbryta köpet. 

Avbryta köpet utan tilläggstid 

Ibland kan du avbryta köpet utan att ha gett företaget en tilläggstid. Här är två exempel: 

1. Du försäkrade dig om att varan kunde levereras senast ett visst datum när du köpte varan. 

2. Du beställde en vara som skulle användas vid ett särskilt tillfälle. Ett exempel är om du har beställt en bröllopstårta som inte levereras i rätt tid. 

Du kan vänta med att betala 

Du behöver inte betala förrän du har fått din vara.  

Företaget ska betala dina kostnader  

Du ska inte drabbas av kostnader för att varan är försenad. Du kanske till exempel behöver betala för att låna en liknande vara medan du väntar. Det är företaget som ska betala för kostnader som du drabbas av.  

Du kan välja att köpa varan av ett annat företag 

Om du köper en likadan vara av ett annat företag kan du ibland tvingas betala ett högre pris. Då kan du kräva att företaget som inte levererade din vara betalar mellanskillnaden. 

Du kan bara kräva ersättning för mellanskillnaden om du gjort det nya köpet med omsorg. Du behöver alltså jämföra olika alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har samma kvalité, funktioner och pris. 

Om du och företaget inte kommer överens 

Om du behöver hjälp och vägledning kan du kontakta oss på Hallå konsument. Vi kan berätta om dina rättigheter och förklara hur du ska komma vidare.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är gratis. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2022