Din vara är försenad

När du har beställt en vara ska du få den i tid. Annars har du rätt att avbryta köpet.

När räknas en vara som sen? 

Din vara är försenad om du inte får den inom den tid du och företaget bestämt.

Vilken tid ni bestämt brukar stå i informationen du får av företaget när du köper varan.

Ibland har ni inte bestämt någon tid. Då räknas varan som sen när det gått mer än 30 dagar.

Gör så här när din vara är sen

Kontakta företaget. Skicka gärna ett sms eller mejla. Kräv att de skickar din vara. Du och företaget kan bestämma ett nytt datum när du senast ska få varan. 

Har du krävt att företaget skickar din vara och de inte gjort det inom en rimlig tid? Då kan du få avbryta avtalet. Det kallas för att häva köpet. Avbryter du köpet behöver inte företaget skicka varan. Du behöver inte betala. Har du redan betalat ska du få pengarna tillbaka. 

Avbryta köpet utan tilläggstid 

Ibland kan du avbryta köpet utan att ha gett företaget en rimlig tid att skicka varan. Här är två exempel: 

1. Du försäkrade dig om att du kunde få varan senast ett visst datum  när du köpte varan. 

2. Du beställde en vara för att använda vid ett särskilt tillfälle. Till exempel en bröllopstårta du inte fick innan bröllopet.

Du kan vänta med att betala 

Du behöver inte betala förrän du fått din vara.  

Företaget ska betala dina kostnader  

Företaget ska betala för kostnader du får på grund av förseningen. Du kanske till exempel behöver betala för att låna en liknande vara medan du väntar.

Om du behöver köpa varan av ett annat företag 

Har köpet avbrutits och du behövt köpa varan av ett annat företag till ett högre pris?

Då kan du kräva att det första företaget betalar skillnaden mellan deras pris och priset du nu fick betala. Men du behöver titta på vad varan kostar hos olika företag och välja ett rimligt pris.

Behöver du hjälp och vägledning?

Konsumentverkets vägledare kan berätta mer om vad du har rätt till och förklara hur du ska göra.

Kontakta Konsumentverkets vägledare

En del kommuner har också konsumentvägledare. De kan ofta hjälpa dig lite mer. Få hjälp med konsumentfrågor från kommunen

Vill du få ärendet prövat?

Du kan anmäla ditt ärende till myndigheten ARN. Det kostar inget för dig.

ARN kollar på ditt ärende och berättar hur de tycker ärendet ska lösas. De flesta företag följer vad ARN säger.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls.  

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 27 februari 2024