Särskilt om att sälja bostadsrätt

En bostadsrätt innebär inte att du äger en lägenhet utan att du äger en andel i en bostadsrättsförening. Denna andel är knuten till rätten att utnyttja en viss lägenhet. Det är viktigt att både köpare och säljare är på det klara med detta för att undvika konflikter under eller efter en försäljning.

Till skillnad från hus och ägarlägenhet kan en bostadsrättshavare friskriva sig mer generellt från ansvar för dolda fel genom svepande formuleringar som "bostadsrätten säljs i befintligt skick". Detta gäller givetvis under förutsättning att köparen accepterar en sådan klausul. Du kan däremot inte friskriva dig från dolda fel som du känt till, utan att upplysa köparen om dessa fel.

Samtycke krävs vid försäljning

Om din make/maka, registrerade partner eller sambo är bostadsrättshavare tillsammans med dig, säljs bostadsrätten gemensamt. Även om du ensam är bostadsrättshavare, men bostadsrätten är er gemensamma bostad, krävs samtycke från din make/maka, registrerade partner eller sambo för att sälja lägenheten.

Hjälpte artikeln dig?