Hyra hyreslägenhet i andra hand

Lyssna

Om du hyr en hyreslägenhet av en annan privatperson är det den privatpersonen, alltså förstahandshyresgästen, som är din hyresvärd. Det är alltså till förstahandshyresgästen du ska vända dig med eventuella krav och klagomål.

Tänk på det här

  • Uppsägningstiden är ofta tre månader, men den kan variera beroende på vad du och hyresvärden har avtalat om. 

  • Du måste ta hand om lägenheten. Om du har orsakat skador i lägenheten kan hyresvärden kräva ersättning från dig. 

  • Hyran du ska betala måste vara skälig.

Det här gäller för dig som hyresgäst

Reglerna för uppsägning ser olika ut beroende på vad du har för typ av hyresavtal.

Hyresavtal på obestämd tid

Ett hyresavtal på obestämd tid är ett hyresavtal som löper på tills antingen du som hyresgäst eller hyresvärden säger upp avtalet.

Huvudregeln är att du som andrahandshyresgäst har tre månaders uppsägningstid. Det betyder att om hyresvärden vill att du ska flytta ut sista juni måste hyresvärden informera dig om uppsägningen senast den sista mars. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Exempel på uppsägningstid: Hyresvärden eller hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november.

Avtala om annan uppsägningstid

Det går att avtala om en kortare uppsägningstid för dig som hyresgäst. Om du och hyresvärden är överens om det kan ni alltså bestämma att du som hyresgäst exempelvis bara har en månads uppsägningstid. Den kortare uppsägningstiden gäller då bara för dig som hyresgäst. Hyresvärden har fortfarande tre månaders uppsägningstid om hyresvärden vill att du ska flytta ut.

Det går också att avtala om längre uppsägningstid. I en sådan situation är både du som hyresgäst och hyresvärden bundna till det.

Hyresavtal på bestämd tid

Ett hyresavtal på bestämd tid innebär att du som hyresgäst och hyresvärden har kommit överens om att du får hyra lägenheten under en begränsad tid.

Uppsägningstiden på tidsbestämda hyresavtal ser ut så här:

  • Uppsägningstiden är en dag om hyrestiden är max två veckor.
  • Uppsägningstiden är en vecka om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader.
  • Uppsägningstiden är tre månader om hyrestiden är längre än tre månader.

Om förstahandshyresgästen (din hyresvärd) säger upp sin lägenhet som du hyr i andra hand så måste du flytta, även om det innebär att du måste flytta innan uppsägningstiden på tre månader har löpt ut. Samma sak gäller om förstahandshyresgästen blir vräkt.

Om du på grund av sådana omständigheter har fått några merkostnader så kan du ha rätt att kräva skadestånd från förstahandshyresgästen för de merkostnaderna. Du måste i så fall kunna bevisa med kvitton eller liknande vad du har fått för kostnader som du kräver ersättning för.

Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet i andra hand. Hyran måste vara skälig.

För att avgöra vad som är skäligt tittar man bland annat på vad hyran ligger på för en motsvarande lägenhet i samma område. Det är tillåtet att lägga på 10–15 procent på hyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad, samt för de faktiska kostnaderna för el, internet, tv, parkeringsplats och liknande. Om förstahandshyresgästen kräver att du ska betala över 15 % mer än vad förstahandshyresgästen själv betalar ses hyran som oskälig.

Anser du att du betalar för hög hyra har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Anser även Hyresnämnden att hyran är för hög har du möjlighet att få återbetalning av redan betalad hyror två år tillbaka i tiden. Du ska i så fall alltså få tillbaka mellanskillnaden mellan den hyra som är skälig och den du faktiskt har betalat.

Det är viktigt att du som andrahandshyresgäst tar hand om lägenheten på ett bra sätt. Om du har orsakat skador eller om lägenheten har ett onormalt slitage så är det du som får stå för det. Hyresvärden kan alltså kräva att du återställer lägenheten eller ersätter hyresvärden ekonomiskt för skadorna.

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker som man får ta hänsyn till i den bedömningen är bland annat hur länge du har bott i lägenheten samt omfattningen av skadorna.

Om du har en tvist med hyresvärden, alltså förstahandshyresgästen, kan du få en prövning hos Hyresnämnden.

Läs mer om Hyresnämndens webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022