Hyra hyreslägenhet i andra hand

Om du hyr en hyreslägenhet av en annan privatperson är det den privatpersonen, alltså förstahandshyresgästen, som är din hyresvärd. Det är alltså till förstahandshyresgästen du ska vända dig med eventuella krav och klagomål.

Innan du läser:

Har du istället hyrt en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller ett rum av en annan privatperson? Då gäller andra regler.

Läs istället Hyra bostad av annan privatperson

Tänk på det här

  • Uppsägningstiden är ofta tre månader, men den kan variera beroende på vad du och hyresvärden har avtalat om. 

  • Du måste ta hand om lägenheten. Om du orsakat skador i lägenheten kan hyresvärden kräva ersättning från dig. 

  • Hyran måste vara skälig.

Det här gäller för dig som hyresgäst

Reglerna för uppsägning ser olika ut beroende på vad du har för typ av hyresavtal.

Hyresavtal på obestämd tid

Ett hyresavtal på obestämd tid är ett hyresavtal som löper på tills du som hyresgäst eller hyresvärden säger upp avtalet.

Huvudregeln är att du som andrahandshyresgäst har tre månaders uppsägningstid. Det betyder att om hyresvärden vill att du ska flytta ut sista juni måste hyresvärden informera dig om uppsägningen senast sista mars. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Exempel på uppsägningstid: Hyresvärden eller hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november.

Avtala om annan uppsägningstid

Det går att avtala om en kortare uppsägningstid för dig som hyresgäst. Om du och hyresvärden är överens om det kan ni alltså bestämma att du exempelvis bara har en månads uppsägningstid. Den kortare uppsägningstiden gäller då bara för dig som hyresgäst. Hyresvärden har fortfarande tre månaders uppsägningstid om hyresvärden vill att du ska flytta ut.

Det går också att avtala om längre uppsägningstid. I en sådan situation är både du och hyresvärden bundna till det.

Hyresavtal på bestämd tid

Ett hyresavtal på bestämd tid innebär att du och hyresvärden har kommit överens om att du får hyra lägenheten under en begränsad tid.

Uppsägningstiden på tidsbestämda hyresavtal ser ut så här:

  • Om hyrestiden är max två veckor är uppsägningstiden en dag.
  • Om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader är uppsägningstiden en vecka.
  • Om hyrestiden är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Om förstahandshyresgästen (din hyresvärd) säger upp sin lägenhet som du hyr i andra hand måste du flytta, även om det innebär att du måste flytta innan uppsägningstiden på tre månader har löpt ut. Samma sak gäller om förstahandshyresgästen blir vräkt.

Om du på grund av sådana omständigheter har fått några merkostnader kan du ha rätt att kräva skadestånd från förstahandshyresgästen för de merkostnaderna. Du måste i så fall kunna bevisa med kvitton eller liknande vad du har fått för kostnader som du kräver ersättning för.

Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet i andra hand. Hyran måste vara skälig. Ofta ska du betala samma hyra som förstahandshyresgästen betalar.

Om lägenheten är möblerad har den som hyr ut rätt att göra ett påslag på hyran. Påslaget får inte överstiga 15 procent av den hyra som förstahandshyresgästen betalar.

Ni kan också avtala om ett tillägg på hyran för att du ska få använda till exempel internet eller parkeringsplats. Tillägget får då inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar för dessa tjänster.

Anser du att du betalar för hög hyra kan du få frågan prövad i Hyresnämnden. Anser även Hyresnämnden att hyran är för hög har du möjlighet att få återbetalning av redan betalad hyror två år tillbaka i tiden. Du ska i så fall alltså få tillbaka mellanskillnaden mellan den hyra som är skälig och den du faktiskt betalat.

Det är viktigt att du som andrahandshyresgäst tar hand om lägenheten på ett bra sätt. Om du orsakat skador eller lägenheten har ett onormalt slitage är det du som får stå för det. Hyresvärden kan alltså kräva att du återställer lägenheten eller ersätter skadorna ekonomiskt.

Vad som räknas som ett normalt slitage måste bedömas från fall till fall. Saker att ta hänsyn till i bedömningen är bland annat hur länge du bott i lägenheten och omfattningen av skadorna.

Om du har en tvist med hyresvärden, alltså förstahandshyresgästen, kan du få en prövning hos Hyresnämnden.

Hyresnämndens webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024