Hyra boende

Läs om vad som gäller när du hyr en bostad.

Dina rättigheter som hyresgäst

Vad som gäller när du hyr en hyresrätt i första hand.

Hyra hyreslägenhet i andra hand

Vad som gäller när du hyr en hyreslägenhet av en privatperson.

Hyra bostad av annan privatperson

Vad som gäller om du hyr en bostad av en annan privatperson.

Störande grannar

Vad du kan göra när grannarna är högljudda eller stör dig.