Hyra boende

Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Dina rättigheter som hyresgäst

Läs om dina rättigheter när du hyr en lägenhet. Här finns information om till exempel hyra, slitage i bostaden och uppsägningstid.

Hyra hyreslägenhet i andra hand

Vad som gäller om du hyr en hyreslägenhet av en annan privatperson.

Hyra bostad av annan privatperson

Vad som gäller om du hyr en bostad av en annan privatperson.