Hyra bostad av annan privatperson

Om du hyr en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller ett rum av en annan privatperson gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Personen du hyr bostaden av är din hyresvärd.

Innan du läser:

Hyr du en hyreslägenhet i andra hand? Då gäller andra regler.

Läs istället Hyra hyreslägenhet i andra hand

Tänk på det här

  • Du kan aldrig kräva att få hyresavtalet förlängt om inte hyresvärden går med på det. 

  • Du måste ta hand om bostaden. Om du orsakat skador i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning från dig. 

  • Hyran måste vara skälig.

Det här gäller för dig som hyresgäst

Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader. Det betyder att om hyresvärden vill att du flyttar ut sista juni måste hyresvärden informera dig om uppsägningen senast sista mars.

Om du väljer att säga upp lägenheten och flytta ut har du en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Exempel på uppsägningstid
  • Hyresvärden säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november.
  • Hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 september.
Du kan inte kräva att få kontraktet förlängt

Du har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få kontraktet förlängt om du hyr en bostad av en annan privatperson, oavsett hur länge du bott där. Säger hyresvärden upp avtalet är du skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut.

I Lag för privatuthyrning av annan bostad regleras skälig hyra för bostadsrätt, egen villa, ägarlägenhet eller rum.

Till exempel när det gäller bostadsrätter får hyran inte överstiga summan av hyresvärdens så kallade kapital- och driftskostnader.

Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde, och brukar vara 4 procent. Räntan gäller oavsett om det finns lån på bostaden eller inte.

Med driftskostnader menas till exempel:

  • avgift till bostadsrättsförening
  • el
  • värme
  • bredband
  • slitage av möbler.

Om lägenheten hyrs ut möblerad kan hyran höjas något som ersättning för möbelslitage. Exakt hur mycket finns inga regler kring.

Om du tycker att hyran är oskäligt hög kan du ha möjlighet att vända dig till Hyresnämnden för att få frågan prövad. Om Hyresnämnden anser att hyran är oskälig ska du från och med beslutsdatumet få en lägre hyra. Du kan inte kräva återbetalning av tidigare hyror.

Exempel på skälig hyra

Vi tänker oss att 4 procent är en skälig räntenivå. Om bostadsrätten är värd 3 miljoner med en månadsavgift på 3 000 kronor och kostnader för el, tv och internet på 1500 kronor i månaden kan månadshyran bli 14 500 kronor (3 miljoner x 0,04 delat på 12 månader + 3000 + 1500 = 14 500).

Det är viktigt att du tar hand om lägenheten på ett bra sätt. Om du orsakat skador eller lägenheten har ett onormalt slitage är det du som får stå för det. Uthyraren kan alltså kräva att du återställer lägenheten eller ersätter skadorna.

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker att ta hänsyn till i bedömningen är bland annat hur länge du bott i lägenheten och omfattningen av skadorna.

Om du har en tvist med hyresvärden finns det olika vägar för att få den prövad.

Hyresnämnden

Hyresnämnden kan pröva tvister som handlar om exempelvis oskälig hyra och tvister om tillstånd att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Läs mer på Hyresnämndens webbplats

Tingsrätten

Om du har en tvist som inte Hyresnämnden kan pröva får du vända dit till domstol (i första hand tingsrätten).

Läs mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024