Dina rättigheter som hyresgäst

Vilka rättigheter har du när du bor i hyresrätt? Vad gäller om du får problem eller har en tvist med din hyresvärd? Till exempel om ni inte kommer överens kring skälig hyra, vad som är normalt slitage i bostaden eller uppsägningstid.

Innan du läser:

Hyr du en lägenhet i andra hand?

Läs istället "Hyra lägenhet i andra hand"

Hyr du villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller rum av en privatperson?

Läs istället "Hyra bostad av annan privatperson"

Vad gäller när du hyr en hyresrätt i första hand?

 • Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet. Hyran måste vara skälig.

 • Uppsägningstiden kan vara olika lång beroende på typ av avtal. Vid ett vanligt tillsvidareavtal är den 3 månader.

 • Hyresvärden ska reparera lägenheten om den har brister och med jämna mellanrum.

 • Du som hyresgäst är skyldig att betala skadestånd för onormalt slitage och skadegörelse.

Välj vad du vill läsa mer om

Hyran måste vara skälig. Den får inte vara betydligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.

Hyran ses i de flesta fall som skälig så länge den inte överstiger 5 procent av hyran för en likvärdig lägenhet.

En likvärdig lägenhet:

 • har ungefär samma storlek, antal rum och planlösning
 • är ungefär lika renoverad
 • har ungefär samma avstånd till ortens centrum
 • har liknande boendemiljö i området.

Vad styr hyran?

Det är lägenhetens bruksvärde som styr hyran. Med bruksvärde menas bland annat:

 • storlek
 • planlösning
 • läge inom huset
 • reparationsstandard
 • ljudisolering.

Hyresvärden ska reparera om det finns fel eller brister, om du inte orsakat felen genom att vara vårdslös.

Exempel på fel och brister är om spisen slutat fungera eller frysen inte håller kylan.

Hur ofta ska hyresvärden måla om lägenheten?

Hyresvärden ska renovera lägenheten med jämna mellanrum. Det är vanligt att man tapetserar eller målar om efter 12–15 år. Då räknar man ofta med att lägenheten normalt är så pass sliten att den är dags att fräscha upp.

Är lägenheten i väldigt bra skick fast det gått 12–15 år? Då är det inte säkert att du kan kräva en renovering.

Bostadens skick på Hyresnämndens webbplats

Har det blivit skador på lägenheten som inte är normalt slitage? Då har hyresvärden rätt att kräva skadestånd för detta.

Vad som räknas som normalt slitage bedöms från fall till fall. Saker att ta hänsyn till är bland annat hur länge du bott i lägenheten och omfattningen av skadorna.

Exempel på normalt slitage kan vara:

 • vissa hål eller märken i väggarna efter tavlor och möbler
 • mindre repor i golvet.

Att det till exempel är ritat på väggarna är inte normalt slitage.

Åldersavdrag

Behöver hyresvärden tapetsera eller måla ska det göras ett åldersavdrag. Du ska inte behöva betala för den förbättring i standard som blir.

Har hyresvärden till exempel en underhållsplan att byta tapeter vart tolfte år, och tapeterna det är ritat på är 5 år gamla? Då ska du ersätta sju tolftedelar av kostnaden eftersom hyresvärden annars kunnat behålla samma tapeter i 7 år till.

Kan du inte använda lägenheten helt och hållet på grund av brister? Då kan du kräva att få nedsatt hyra tills hyresvärden åtgärdar bristerna.

Informera hyresvärden om att du vill ha nedsatt hyra. Går hyresvärden inte med på att sänka hyran tillfälligt? Då kan du deponera (förvara) en del av hyran hos Länsstyrelsen. Deponera inte för stor summa. Då kan du riskera att bli av med lägenheten.

Fördelen med att deponera hyran jämfört med att låta bli att betala är att hyresvärden inte kan vräka dig för att du inte betalat.

Vill du ha hjälp med hur stor summa som är rimlig att deponera? Kontakta en jurist eller Hyresgästföreningen om du är medlem där. Observera att Hyresgästföreningen inte är någon myndighet.

Hur deponerar du hyran?

Kontakta Länsstyrelsen för mer information om hur du deponerar hyra.

Länsstyrelsens webbplats

Uppsägningstiden kan vara olika lång. Det beror på vad du har för typ av avtal.

Tillsvidareavtal

Ett tillsvidareavtal löper på från den dag du och hyresvärden ingick avtalet tills någon av er säger upp avtalet. Vid ett tillsvidareavtal är uppsägningstiden oftast 3 månader.

Hela kalendermånader

Vid uppsägning räknas hela kalendermånader. Säger du upp lägenheten 10 januari måste du betala även för februari, mars och april. Vill du att avtalet ska avslutas sista mars måste du alltså säga upp avtalet senast sista december.

Ni kan komma överens om kortare tid

Du kan komma överens med hyresvärden om en kortare uppsägningstid, till exempel en månad.

Vill hyresvärden säga upp avtalet gäller ändå 3 månader för hyresvärden, även om du fått kortare uppsägningstid.

Kan jag häva hyreskontrakt innan inflytt?

Uppsägningstiden på 3 månader gäller även om du inte flyttat in i lägenheten.

Tidsbestämda avtal

Ett tidsbestämt avtal gäller under en bestämd tid. Både hyresvärden och hyresgästen är bundna av den bestämda tiden. Det kan till exempel vara att du och hyresvärden skrivit ett avtal om att du ska hyra en bostad i 6 månader och att avtalet sedan avslutas.

Det finns ett undantag i lagen som gör att hyresgästen alltid kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader efter uppsägningen.

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar beroende på hur långt hyresavtalet är.

 • Är hyresavtalet längst 2 veckor är uppsägningstiden 1 dag.
 • Är hyresavtalet längre än 2 veckor men längst 3 månader är uppsägningstiden 1 vecka.
 • Är hyresavtalet längre än 3 månader är uppsägningstiden 3 månader.

Hur lång är uppsägningstiden vid dödsfall?

Dör hyresgästen är uppsägningstiden för lägenheten en månad.

Kan jag ångra min uppsägning av hyresrätt?

Det går inte att ångra en uppsägning av en hyresrätt. Du kan bara ångra uppsägningen om hyresvärden går med på det.

Ett hyresavtal kan vara både muntligt eller skriftligt. Men om ena parten begär att det ska vara skriftligt ska det vara det. Det kan vara bra att ha det skriftligt så du kan bevisa vad ni avtalat.

Är det något problem med din inomhusmiljö? Du kanske till exempel upplever att det är alldeles för kallt i din lägenhet? Kontakta din hyresvärd.

Får du ingen hjälp från hyresvärden kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. De har tillsyn över inomhusmiljön i bostäder.

Det finns olika alternativ när du har en tvist med hyresvärden.

Betalar du hög hyra?

Informera i första hand hyresvärden om du tycker hyran är för hög. Kommer ni inte överens? Då kan du vända dig till Hyresnämnden. Hyresnämnden kan bedöma vad som är en skälig hyra för just din lägenhet.

Om hyressättning på Hyresnämndens webbplats

Vill inte hyresvärden renovera?

Vägrar hyresvärden att renovera lägenheten fast det finns behov? Då kan du vända dig till Hyresnämnden. Nämnden kan uppmana värden att reparera genom ett åtgärdsföreläggande. Då måste hyresvärden reparera lägenheten inom en viss tid.

Hyresnämndens webbplats

Är ni oense om avtal eller uppsägningstid?

Har du en tvist med hyresvärden kan du få ärendet prövat i domstol. Domstolen kan till exempel pröva tvister som rör själva innehållet i hyresavtalet och tvister om betalningar och ekonomiska krav.

Om tvistlösning i domstol

Har du fått felaktigt krav om skadestånd?

Har du fått ett felaktigt krav som gäller slitage eller skadegörelse? Då kan du protestera mot kravet eller delar av kravet. Skriv till hyresvärden. Förklara tydligt varför du anser att du inte är skyldig att betala.

Du kan även betala under protest. Då betalar du allt, men meddelar samtidigt hyresvärden att du inte håller med. Du kan i efterhand få ditt ärende prövat och se om du har rätt att få tillbaka pengarna.

Du ska kunna bevisa att du har meddelat företaget att du inte godkänner fakturan. Mejl fungerar bra, för då får du en kopia av din bestridan i din utkorg.

Allmänna reklamationsnämnden

Löser sig inte tvisten mellan dig och hyresvärden kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av hyresvärden. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 maj 2024