Störande grannar – vad du kan göra när grannen stör

Om du upplever att din granne i hyreshuset stör dig kan du försöka prata med grannen och komma fram till en lösning. Om det känns obekvämt kan du ta hjälp av hyresvärden.

Tänk på det här om grannen stör dig

  • Om du inte vill vända dig till grannen direkt kan du be hyresvärden framföra dina klagomål. Ofta finns även en störningsjour som du och de andra hyresgästerna kan ringa för att få hjälp. 

  • Om din hyresvärd inte lyssnar på dig och det inte finns någon störningsjour kan du kontakta Hyresnämnden för att se om du kan få hjälp. 

  • Det är viktigt att dokumentera störningarna med tidpunkt och vad som hänt.

Tips och information

Om du inte vill eller kan prata med grannen ska du prata med hyresvärden. Hyresvärden får i så fall meddela grannen att hen upplevs som störande för andra boende i huset. Grannen ska då få chans att bättra sig.

Ofta har hyresvärdarna en störningsjour som du och de andra hyresgästerna kan ringa för att få hjälp. Störningsjouren rycker ut och pratar med störande grannar. Jouren ger värden en skriftlig förklaring om vad som hänt. De kan också vittna om händelsen går så långt som till domstol.

Om grannen fortsätter störa dig ska du meddela hyresvärden eller störningsjouren igen. Då får hyresvärden veta att den tidigare kontakten med grannen inte räckte, utan att problemet finns kvar. Vid upprepade störningar riskerar grannen att bli uppsagd från sin lägenhet.

Om hyresvärden inte lyssnar på dig och det inte finns någon störningsjour, kan du kontakta Hyresnämnden för att se om du kan få hjälp.

Det är viktigt att du i så fall försöker dokumentera störningarna så du kan visa för Hyresnämnden att det faktiskt finns ett problem. Skriv till exempel ner vilken händelse du upplevt som störande. Notera även datum och klockslag.

Hyresnämndens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 januari 2024