Hyra annan bostad i andra hand

Lyssna

Om du hyr en villa, bostadsrätt, ett rum eller en ägarlägenhet av en annan privatperson gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Personen du hyr bostaden av är din hyresvärd.

Tänk på det här

  • Du kan aldrig kräva att få hyresavtalet förlängt om inte hyresvärden går med på det. 

  • Du måste ta hand om lägenheten. Om du har orsakat skador i lägenheten kan hyresvärden kräva ersättning från dig. 

  • Hyran du ska betala måste vara skälig.

Det här gäller för dig som hyresgäst

Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader. Det betyder att om hyresvärden vill att du flyttar ut sista juni så måste hyresvärden informera dig om uppsägningen senast sista mars.

Om du väljer att säga upp lägenheten och flytta ut har du en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Exempel på uppsägningstid:
  • Hyresvärden säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november.
  • Hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 september.
Du kan inte kräva att få kontraktet förlängt

Du har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få kontraktet förlängt om du hyr en bostad av en annan privatperson, oavsett hur länge du bott där. Säger hyresvärden upp avtalet är du skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut.

I februari 2013 började en ny lag för privatuthyrning att gälla, vilket gör det lättare att ta ut en högre hyra för bostadsrätter. Hyran får dock inte överstiga summan av hyresvärdens så kallade kapital- och driftskostnader.

Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde, och brukar vara 4 procent. Räntan gäller oavsett om det finns lån på bostaden eller inte.

Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening, el, värme, bredband och slitage av möbler. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan hyran höjas något som ersättning för möbelslitaget, exakt hur mycket finns inga regler kring.

Om du tycker att hyran är oskäligt hög kan du vända dig till Hyresnämnden för att få frågan prövad. Om även Hyresnämnden anser att hyran är oskäligt hög ska du från och med det beslutsdatumet få en lägre hyra. Du kan alltså inte kräva någon återbetalning av tidigare hyror.

Exempel på skälig hyra

Vi tänker oss att 4 procent är en skälig räntenivå. Om bostadsrätten är värd 3 miljoner med en månadsavgift på 3.000 kronor och kostnader för el, tv och internet på 1500 kronor i månaden kan månadshyran bli 14.500 kronor (3 miljoner x 0,04 delat på 12 månader + 3000+1500 = 14.500).

Det är viktigt att du som andrahandshyresgäst tar hand om lägenheten på ett bra sätt. Om du har orsakat skador eller om lägenheten har ett onormalt slitage så är det du som får stå för det. Förstahandshyresgästen kan alltså kräva att du återställer lägenheten eller ersätter förstahandshyresgästen ekonomiskt för skadorna.

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker som man får ta hänsyn till i den bedömningen är bland annat hur länge du har bott i lägenheten samt omfattningen av skadorna.

Om du har en tvist med hyresvärden finns det olika vägar att få för att få den prövad.

Hyresnämnden

Hyresnämnden kan pröva tvister som handlar om exempelvis oskälig hyra och tvister om tillstånd att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Läs mer på Hyresnämndens webbplats

Tingsrätten

Om du har en tvist som inte Hyresvärden kan pröva är det domstol (i första hand tingsrätten) du får vända dig till.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022