Problem med nyproducerad bostadsrätt

Om det uppstår problem med din nyproducerade lägenhet ska du vända dig till bostadsrättsföreningen. Du har nämligen ingen direkt avtalsrelation med vare sig byggbolaget eller bostadsutvecklaren.

Tänk på det här

  • När du köper en nyproducerad bostadsrätt tecknar du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal. För att ta reda på vad som ingår i din bostadsrätt, som antal rum, balkong med mera, behöver du undersöka upplåtelseavtalet.

  • Bostadsrättsföreningen är din avtalspart och motpart vid en tvist. Det är alltså inte byggbolaget du ska rikta dina krav till, vilket man lätt skulle kunna tro.

  • Om du inte kommer överens med föreningen kan du vända dig till Hyresnämnden.

Det här gäller för dig som köpare

När du köper en helt ny bostadsrätt tecknar du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal. Det är bostadsrättslagen som gäller. Lagen reglerar bland annat dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare.

När du köper en nyproducerad bostadsrätt gäller bostadsrättslagen och upplåtelseavtalet. Undersök upplåtelseavtalet för att ta reda på vad som ingår i din bostadsrätt, till exempel antal rum, yta, förrådsutrymmen, balkong mer mera. Utöver det som står i avtalet kan du kräva följande:

  • Lägenheten ska vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är i fullt brukbart skick vid tillträdet, om inte något annat har avtalats om skicket.
  • Om lägenheten inte stämmer överens med vad som sägs i första punkten får du begära att styrelsen åtgärdar problemen. Om åtgärden inte görs så snart det är möjligt får du åtgärda problemen på egen hand och på föreningens bekostnad. Om bristen är av väsentlig betydelse och styrelsen inte kan åtgärda den utan dröjsmål eller nekar åtgärd får du säga upp bostaden och frånträda den om du vill. Om bristen blivit åtgärdad får du däremot inte säga upp bostaden.
  • Du kan också ha rätt till nedsatt årsavgift om du inte kan använda lägenheten på tänkt sätt. Om bristen beror på försummelse från föreningens sida kan du också ha rätt till skadestånd.

Om du inte får tillträda lägenheten i rätt tid och det inte beror på dig, har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som du inte kan använda lägenheten eller en del av den.

Är hindret av väsentlig betydelse, kan du ha rätt att säga upp förhandsavtalet för bostadsrätten och frånträda den. Uppsägning får dock inte ske efter tillträdet.

Bostadsrättsföreningen är din avtalspart och därmed också din motpart. Om exempelvis byggstyrelsen beslutat om en förändring under byggprocessen, som du tycker avviker från vad du blivit utlovad i förhandsavtalet, ska du alltså ändå klaga till bostadsrättsföreningen. Du har nämligen ingen direkt avtalsrelation med vare sig byggbolaget eller bostadsutvecklaren/fastighetsbolaget.

När du klagar till bostadsrättsföreningen är det bra om du har skriftlig kontakt, exempelvis via mejl. Då kan du bevisa att du klagat, vad du klagat på och när du klagade.

Om du inte kommer överens med föreningen kan du vända dig till Hyres- och arrendenämnden. De kan medla mellan dig och föreningen, förutsatt att föreningen går med på det.

De kan även pröva vissa ärenden till exempel fastställande av hyresvillkor samt tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand.

Läs mer på Hyres- och arrendenämnden

Om problemet inte löser sig kan det vara bra att anlita en jurist eller advokat som hjälper till att reda ut vad som gäller i ditt fall och hur du kan gå vidare. Innan du anlitar någon kan det vara en god idé att se över rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du kan vända dig till tingsrätten om tvisten inte löser sig.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Du kan också vända dig till bostadsrättsnämnden för prövning av tvisten. Nämnden ger inga bindande beslut.

Läs mer på Bostadsrättsnämndens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024