Mäklare

Läs om dina rättigheter om du får problem med mäklaren, vad som gäller kring budgivning och vad du ska tänka på när anlitar en mäklare.

Tips inför att anlita mäklare

Om du ska anlita mäklare behöver du tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du från början är tydlig med vilka krav och önskemål du har.

Problem med mäklaren

Det händer att du som säljare eller köpare är missnöjd med mäklaren. Beroende på vad du är missnöjd med finns olika instanser att vända sig till.

Budgivning vid köp av bostad

Om flera personer är intresserade av att köpa samma bostad blir det oftast budgivning. En budgivning kan gå till på flera sätt. Säljaren behöver inte sälja till den som lägger det högsta budet.

Vad har mäklaren för skyldigheter?

Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.