Budgivning vid köp av bostad

Lyssna

Om flera personer är intresserade av att köpa samma bostad blir det oftast budgivning. En budgivning kan gå till på flera sätt. Säljaren behöver inte sälja till den som lägger det högsta budet.

Tänk på det här

  • Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris.

  • Säljaren måste inte sälja till den som lägger det högsta budet.

  • Ett bud är inte bindande. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt blir köpet bindande. 

Välj vad du vill läsa mer om

Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden och till vilket pris. Säljaren måste inte sälja till den som lägger det högsta budet eller till det pris som har angetts i en annons.

Säljaren kan när som helst ändra upplägget eller avbryta försäljningen, även mitt under pågående budgivning.

Det finns ingen lag som bestämmer hur en budgivning ska gå till. Säljaren bestämmer tillsammans med mäklaren hur budgivningen ska genomföras och hur länge den ska pågå. Men mäklaren ska alltid informera spekulanterna om hur budgivningen går till. Mäklaren måste också framföra alla bud till säljaren.

Oftast pratar man om öppna budgivningar. Det innebär att spekulanten får veta högsta budet och får möjlighet att bjuda över. Även om spekulanten lägger budet på ett annat sätt än vad som är bestämt så måste mäklaren vidarebefordra budet till säljaren.

Det finns även slutna budgivningar där spekulanterna får en viss tid på sig att lämna bud, oftast skriftligt. Mäklaren förmedlar sedan buden till säljaren. I slutna budgivningar får spekulanterna inte veta vad de andra lagt för bud.

Buden kan lämnas på olika sätt till exempel via telefon, sms eller på nätet. På de olika mäklarföretagens webbplatser finns ofta information om hur deras budgivningar kan gå till.

Ett bud är inte bindande för någon, inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

I samband med tillträdet ska mäklaren överlämna en budgivningslista till köpare och säljare. Listan innehåller namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden.

Hos Fastighetsmäklarinspektionen kan du läsa mer om vad som gäller vid en budgivning.

Om budgivning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 16 februari 2022