Bidding process when buying a home

Budgivning vid köp av bostad - Engelska

If several people are interested in buying the same property, a bidding process usually takes place. A bidding process can take any of several forms. The seller has no obligation to sell to the highest bidder.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Things to keep in mind

  • It is up to the seller to decide who will purchase their real property and at what price. The seller has no obligation to sell to the party with the highest offer.

  • An offer made by a potential purchaser is not a binding contract. It is not until when both the seller and the buyer have signed a sale and purchase contract that the purchase agreement will be legally binding.

The seller decides who can buy

It is always the seller who decides who can purchase their property and at what price. The seller has no obligation to sell to the party with the highest offer nor at the price stated in an advertisement.

The seller can change the selling arrangements or cancel the offering for sale at any time, even in the middle of an offering process.

What is the procedure for the bidding process?

There is no law that determines how a bidding process should work. The seller decides together with the estate agent how the bidding will be conducted and how long it will last. However, the estate agent must always inform the prospective buyer of the bidding process. The estate agent must also communicate all bids to the seller. This also applies if the prospective buyer makes an offer in a manner other than that agreed upon.

This is often referred to as open bidding. This means that the prospective buyer is told what the highest offer is and can then overbid by submitting an offer above that.

There is also the possibility of a closed bid procedure. In such a situation, the prospective buyer is given a certain amount of time to submit their offer, which is usually given in writing. The estate agent then passes the offers on to the seller. The potential buyers are not told what the other interested parties have offered.

Offers can be made in any of a variety of ways, for example by telephone, SMS or e-mail. Estate agents’ websites often provide information on how offers on their listings are presented and how any bidding process is conducted.

No agreement is concluded until a purchase and sale agreement is signed

An offer is not binding on any of the parties. It is not until when the seller and the buyer have reached an agreement and signed a purchase and sale agreement that the purchase becomes binding on the parties. Prior to that, either the seller or the buyer can change their minds without the other party being able to make any claims for compensation or demands to proceed with the purchase.

When you gain access to the apartment the estate agent must provide the buyer and seller with a list of the offers submitted. The list is to contain the names of the persons who have made an offer, their contact details, the amount of the offer, the date of the offer and any conditions attached to the offer.

Would you like to learn more about the submission of offers and the bidding process?

You can learn more about the rules for submitting offers at the Swedish Estate Agents Inspectorate.

About tendering offers on the website of the Swedish Estate Agents Inspectorate (In Swedish)

Budgivning vid köp av bostad

Om flera personer är intresserade av att köpa samma bostad blir det oftast budgivning. En budgivning kan gå till på flera sätt. Säljaren behöver inte sälja till den som lägger det högsta budet.

Tänk på det här

  • Säljaren bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren måste inte sälja till den som lägger det högsta budet.

  • Ett bud är inte bindande. Först när både säljaren och köparen skrivit under ett köpekontrakt blir köpet bindande.

Säljaren bestämmer vem som får köpa

Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden och till vilket pris. Säljaren måste inte sälja till den som lägger det högsta budet eller till det pris som har angetts i en annons.

Säljaren kan när som helst ändra upplägget eller avbryta försäljningen, även under en pågående budgivning.

Hur går en budgivning till?

Det finns ingen lag som bestämmer hur en budgivning ska gå till. Säljaren bestämmer ihop med mäklaren hur budgivningen ska genomföras och hur länge den ska pågå. Men mäklaren ska alltid informera spekulanterna om hur budgivningen går till. Mäklaren måste också framföra alla bud till säljaren. Det gäller även om spekulanten lägger budet på ett annat sätt än vad som är bestämt.

Oftast pratar man om öppna budgivningar. Det innebär att spekulanten får veta högsta budet och kan då bjuda över.

Det finns även slutna budgivningar. Då får spekulanterna en viss tid på sig att lämna bud, oftast skriftligt. Mäklaren förmedlar sedan buden till säljaren. Spekulanterna får inte veta vad de andra lagt för bud.

Bud kan lämnas på olika sätt, till exempel via telefon, sms eller på nätet. På mäklarnas webbplatser finns ofta information om hur deras budgivningar går till.

Ingen affär utan ett underskrivet köpeavtal

Ett bud är inte bindande för någon. Först när säljaren och köparen undertecknat ett köpekontrakt blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

I samband med tillträdet ska mäklaren överlämna en budgivningslista till köpare och säljare. Listan innehåller namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden.

Vill du veta mer om budgivning?

Hos Fastighetsmäklarinspektionen kan du läsa mer om vad som gäller vid en budgivning.

Om budgivning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Fäll ihop

Source: Fastighetsmäklarinspektionen

Proofread: 16 January 2023