Tips inför att anlita mäklare

Lyssna

Om du ska anlita mäklare behöver du tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du från början är tydlig med vilka krav och önskemål du har när du anlitar en mäklare.

Tänk på det här

 • Prata med flera mäklare för att få en bild av mäklaren och hur hen tänker lägga upp din försäljning. Personkemin är väldigt viktig för att försäljningen ska flyta på.

 • Kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Du kan söka i fastighetsmäklarregistret på myndighetens webbplats.

 • Läs noga mäklarens förslag till uppdragsavtal.

 • Gå igenom visning, budgivning, kostnader och marknadsföring med mäklaren så att du vet hur försäljningen kommer att gå till.

Välj vad du vill läsa mer om

Nedan kan du läsa mer om mäklarens rättigheter och skyldigheter och vad du behöver tänka på när du anlitar en mäklare.

Innan du anlitar mäklaren bör du kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det är olagligt att förmedla bostäder utan att vara registrerad hos inspektionen. På myndighetens webbplats kan du söka i fastighetsmäklarregistret för att se om mäklaren du tänkt anlita finns registrerad där. Om inte mäklaren finns med i registret kan du ta kontakt med inspektionens kansli. Där kan du också få veta om mäklaren har fått någon disciplinär påföljd.

Sök mäklare på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Läs igenom uppdragsavtalet och ta ställning till om du accepterar mäklarens förslag. Var extra uppmärksam på:

 • provision, ersättningskrav och betalningsvillkor
 • mäklarens ensamrättstid, som inte får vara längre än tre månader
 • villkoren för uppsägning av uppdraget

Läs mer om uppdragsavtal på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Mäklaren ska ge dig som säljare de råd och upplysningar som du kan behöva i samband med din försäljning. Mäklaren ska också tala om för dig att du ska ge köparen korrekta uppgifter om bostaden du säljer, samt tala om för dig att bara skriftligt köpeavtal är bindande. Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse när du säljer din bostad.

Läs mer om förmedlingsavtalet på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Du och mäklaren kan komma överens i uppdragsavtalet om att mäklaren har ensamrätt under högst tre månader. Det betyder att mäklaren normalt har rätt till provision om du säljer bostaden under ensamrättstiden.

Efter ensamrättstiden kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som har kommit i kontakt med dig genom mäklarens förmedling (anvisningskravet). Det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och bostadsaffären. Mäklaren kan ha rätt till provision även om uppdragsavtalet har sagts upp av dig eller av mäklaren själv.

Mer om provision och annan ersättning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

När uppdraget är slutfört har du rätt att få en budgivningslista. Listan innehåller namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden.

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett avtal, beroende på hur det ingicks. Tecknades avtalet med mäklaren exempelvis via telefon, eller i ditt hem, har du 14 dagars ångerrätt. Ingicks avtalet på mäklarens kontor har du däremot ingen ångerrätt.

Läs mer om ångerrätt här

 • Hur många visningar ska det vara? Hur går de till?
 • Hur vill du att budgivningen ska gå till och på vilket sätt ska man kunna lämna bud?
 • Vad är det för kostnader? Provision, andra ersättningar och betalningsvillkor?
 • Hur går marknadsföringen till? Annonsering? Fotografering?

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 18 september 2020