Tips inför att anlita mäklare

Om du ska anlita mäklare behöver du tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du från början är tydlig med vilka krav och önskemål du har när du anlitar en mäklare.

Tänk på det här

 • Prata med flera mäklare för att få en bild av mäklaren och hur hen tänker lägga upp din försäljning. Personkemin är väldigt viktig för att försäljningen ska flyta på.

 • Kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Du kan söka i fastighetsmäklarregistret på deras webbplats.

 • Läs noga mäklarens förslag till uppdragsavtal.

 • Gå igenom visning, budgivning, kostnader och marknadsföring med mäklaren så att du vet hur försäljningen kommer gå till.

Välj vad du vill läsa mer om

Innan du anlitar en mäklare bör du kolla upp om mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det kan du göra genom att söka i fastighetsmäklarregistret på deras webbplats. Det är olagligt att förmedla bostäder utan att vara registrerad där. Om inte mäklaren finns med i registret kan du kontakta inspektionens kansli. Där kan du också få veta om mäklaren har fått någon disciplinär påföljd.

Sök mäklare på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Läs igenom uppdragsavtalet och ta ställning till om du accepterar mäklarens förslag. Var extra uppmärksam på:

 • provision, ersättningskrav och betalningsvillkor
 • mäklarens ensamrättstid, som inte får vara längre än tre månader
 • villkoren för uppsägning av uppdraget.

Om uppdragsavtal på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Det är den enskilda mäklaren som ingår avtal med dig som säljare. Det innebär att mäklaren har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed.

Mäklarföretaget har dock ett övergripande ansvar för att deras mäklare följer god fastighetsmäklarsed.

Läs mer om mäklarföretagets ansvar på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklaren ska ge dig de råd och upplysningar du kan behöva i samband med din försäljning. Mäklaren ska också tala om för dig att du ska ge köparen korrekta uppgifter om bostaden du säljer, samt tala om för dig att bara skriftligt köpeavtal är bindande. Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse när du säljer din bostad.

Du och mäklaren kan komma överens i uppdragsavtalet om att mäklaren har ensamrätt under högst tre månader. Det betyder att mäklaren normalt har rätt till provision om du säljer bostaden under ensamrättstiden.

Efter ensamrättstiden kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som kommit i kontakt med dig genom mäklarens förmedling. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och bostadsaffären. Mäklaren kan ha rätt till provision även om uppdragsavtalet sagts upp av dig eller mäklaren.

Mer om provision och annan ersättning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

När uppdraget är slutfört har du rätt att få en budgivningslista. Listan innehåller:

 • namn på de personer som lagt bud
 • deras kontaktuppgifter
 • budgivningsbelopp
 • tidpunkt för buden
 • eventuella villkor för buden.

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett avtal, beroende på hur det ingicks. Tecknade du avtalet med mäklaren exempelvis via telefon, eller i ditt hem, har du 14 dagars ångerrätt. Ingick ni avtalet på mäklarens kontor har du däremot ingen ångerrätt.

Läs mer om ångerrätt

 • Hur många visningar ska det vara? Hur går de till?
 • Hur vill du att budgivningen ska gå till och på vilket sätt ska man kunna lämna bud?
 • Vad är det för kostnader? Provision, andra ersättningar och betalningsvillkor?
 • Hur går marknadsföringen till? Annonsering? Fotografering?

Fick du svar på din fråga?

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 29 februari 2024