Vad har mäklaren för skyldigheter?

Lyssna

Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren som sköter försäljningen är bland annat skyldig att ge dig:

 • en beskrivning av bostaden

 • skriftlig information om undersökningsplikten

 • erbjudande om en skriftlig beräkning av boendekostnaden.

Välj vad du vill läsa mer om

En beskrivningen av bostaden kallas för en objektsbeskrivning. Den ska innehålla uppgifter om:

 • byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt
 • fastighetsbeteckning
 • taxeringsvärden
 • areal
 • driftskostnader
 • inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten
 • information om eventuella gemensamhetsanläggningar.

Om du köper en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen innehålla:

 • lägenhetsnummer
 • storlek
 • årsavgift och beslutade ändringar av den
 • driftskostnader
 • bostadsrättsföreningens namn
 • pantsättning av bostadsrätten
 • andelstal
 • upplåten mark.

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar du kan behöva om bostaden och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet, till exempel köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt och informera köparen om undersökningsplikten och vad den innebär.

Mäklaren ska göra vad hen kan men har inte något ansvar för att köparen undersöker bostaden.

Läs mer om köparens undersökningsplikt på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av kostnaden för att bo i bostaden i en så kallad boendekostnadskalkyl. Syftet är att uppmärksamma spekulanten på vilka kostnader ett köp kommer att föra med sig.

Mäklaren har många skyldigheter att leva upp till inom ramen för god fastighetsmäklarsed. Hos Fastighetsmäklarinspektionen hittar du mer information.

Läs om förmedlingsuppdraget på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 16 februari 2022