Vad har mäklaren för skyldigheter?

Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren som sköter försäljningen är bland annat skyldig att ge dig:

  • en beskrivning av bostaden

  • skriftlig information om undersökningsplikten

  • erbjudande om en skriftlig beräkning av boendekostnaden.

Välj vad du vill läsa mer om

En objektsbeskrivning är en skriftlig beskrivning av bostaden. Det ingår i mäklarens uppdrag att sätta ihop en sådan. Mäklaren ska lämna den till alla som överväger att lägga ett bud på en bostad. Den ska lämnas i god tid innan köpet.

Mer information om objektbeskrivning finns hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Läs om objektbeskrivning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar du kan behöva om bostaden och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet, till exempel köparens undersökningsplikt. Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt och informera köparen om undersökningsplikten och vad den innebär.

Mäklaren ska göra vad hen kan men har inte något ansvar för att köparen undersöker bostaden.

Läs mer om köparens undersökningsplikt på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av kostnaden för att bo i bostaden i en så kallad boendekostnadskalkyl. Syftet är att uppmärksamma spekulanten på vilka kostnader ett köp kommer att föra med sig.

Mäklaren har många skyldigheter att leva upp till inom ramen för god fastighetsmäklarsed. Hos Fastighetsmäklarinspektionen hittar du mer information. Där kan du bland annat läsa vad som gäller kring marknadsföring och lockpris.

Läs om förmedlingsuppdraget på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Granskad: 29 februari 2024