Boende

Boende är ett stort område där du som konsument ställs inför olika beslut. Det kan till exempel handla om att köpa, sälja, flytta, renovera eller hyra bostad.

Egen webbplats om boende

Omboende.se är ett samarbete mellan Konsumentverket och Boverket. Omboende.se ger dig information om frågor som rör boende. Informationen är anpassad till dig och din boendesituation.

Till webbplatsen omboende.se

Hantverkartjänster

Ska du renovera en bostad kan du behöva anlita hantverkare. En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Det finns bra standardformulär för avtal som du kan upprätta mellan dig och hantverkaren du anlitar.

Mer om att anlita hantverkare

Branschöverenskommelser inom boendeområdet

Konsumentverket har gjort flera överenskommelser med företrädare för branschen inom boendeområdet, dessa kallas branschöverenskommelser. Överenskommelsernas syfte är bland annat att se till att företagen arbetar på liknande sätt och att det då blir lättare för dig som konsument.

Konsumentverkets branschöverenskommelser om boende bland Konsumentverkets publikationer

Konsumentverket publikationer om boende och hantverkstjänster