Hållbart resande

Vi har alla behov av att ta oss fram med hjälp av olika fordon. De flesta fordon, utom de eldrivna, släpper ut avgaser som till stor del består av klimatpåverkande koldioxid, men också av andra miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför har Riksdagen bestämt att vi tillsammans ska hjälpas åt att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen.

Resandet leder till stora utsläpp av växthusgaser som förändrar klimatet på jorden. Nu står resandet och transporterna för mer än en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Riksdagen har bestämt att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Utsläppen kan minska med hjälp av bättre teknik, energieffektivisering och förnybara bränslen. Men det kommer inte att räcka. För att nå målen behöver vi också ändra våra beteenden när det gäller resor. Det gör vi exempelvis genom att resa på sätt som leder till mindre avgaser.

Flygresor är särskilt viktiga

Utsläppen av koldioxid minskar för vårt bilresande, medan det ökar när det gäller vårt flygande. Flyget är särskilt problematiskt ur klimatsynpunkt. Det beror på att:

  • det inte finns så mycket av effektiva tekniska lösningar för att snabbt minska avgaserna,
  • att avgaserna påverkar klimatet ungefär dubbelt så mycket när utsläppen sker på hög höjd och
  • att flygbränsle inte får beskattas.

Flygresor är därför oproportionerligt billiga, vilket säkert bidrar till att vi flyger mer och mer. Men vi bör försöka dra ner på vårt flygande. Ett sätt kan vara att stanna borta längre när man reser med flyg. Kanske kan vi då flyga mer sällan.