Elektronik och miljö

Läs om hur elektronikprodukter påverkar miljön och hur du kan minska miljöpåverkan genom de val du gör.

Miljöpåverkan från elektronikprodukter

Att tillverka ny elektronik påverkar miljön i stor utsträckning. Ju snabbare elektronik konsumeras, desto större blir skadliga miljöeffekter.

Bra belysning i hemmet

Tips för att få bra och effektiv belysning i hemmet.

Välj vitvaror som är bättre för miljön

Vitvaror påverkar framförallt miljön när de används, genom det vatten och den el som de förbrukar.

Ta hjälp av energimärkningen innan du handlar

Energimärkning finns på en mängd produkter och hjälper dig att göra ett energieffektivt val.