Elektronik och miljö

Läs om hur elektronikprodukter påverkar miljön, och hur du kan minska miljöpåverkan genom de val du gör.

Miljöpåverkan från elektronikprodukter

Att tillverka ny elektronik påverkar miljön i stor utsträckning. Ju snabbare elektronik konsumeras, desto större blir skadliga miljöeffekter.

Bra belysning i hemmet

Tips för att få bra och effektiv belysning i hemmet.

Välj vitvaror som är bättre för miljön

Vitvaror påverkar framförallt miljön när de används, genom det vatten och den el som de förbrukar.