Miljöpåverkan från elektronikprodukter

Att tillverka ny elektronik påverkar miljön i stor utsträckning. Ju snabbare elektronik konsumeras, desto större blir skadliga miljöeffekter. Därför är det bra att överväga alternativ till att köpa nytt.

Tänk på det här

  • Att köpa elektronikprodukter med lång livslängd gör att vi behöver köpa färre nya produkter. Då minskar utsläppen och användningen av råvaror.

  • Fundera på ditt egentliga behov innan du köper nytt. Överväg om det finns alternativ som att låna av någon, köpa begagnat eller att reparera din produkt.

Ett stort problem med el- och elektronikvaror är att deras nyhetsvärde sjunker snabbt. Det förkortar den faktiska användningstiden avsevärt jämfört med den tekniska livslängden. Det motiverar kanske inte heller tillverkarna att göra hållbara produkter som kan repareras.

Att tillverka ny elektronik är energi-, kemikalie- och resurskrävande. Det innebär att skadliga miljöeffekter blir större när elektronik konsumeras i allt snabbare takt. Överväg därför alternativ till att köpa nytt.

Tips och information om elektronikprodukter

Med ökande mängder el- och elektronikprodukter i samhället bör vi fundera över vårt egentliga behov innan vi köper nytt. Tillverkning och användning av den enskilda produkten har oftast större betydelse ur miljösynpunkt än transporter – trots att det är mycket transporter av elektronik.

Hyra eller dela elektronik

Elektriska verktyg är ett bra exempel på produkter där det är effektivt och praktiskt att låna eller hyra. Verktyg av hög kvalitet är ofta dyra i inköp och används sällan. Att låna av en bekant är ofta lättast, men man kan även ha gemensamma verktyg inom en bostadsrättsförening, en samfällighet eller bland vänner.

Större verktyg finns ofta att hyra i byggvaruhus eller hos professionella uthyrare. Där kan du få hjälp att välja rätt verktyg och även få tips på hur de ska användas. Mindre verktyg finns ibland att hyra hos lokala järnhandeln, el- eller måleributiken.

De produkter där alternativet att hyra mer liknar avbetalning är sällan vare sig ekonomiska eller bra för miljön. Om de dessutom säljs med argumentet att det är lättare att byta till en ny efter ett tag, skapar uthyrningen snarare en drivkraft att byta prylar ofta.

Köpa begagnad elektronik

För någorlunda nya mobiltelefoner, surfplattor och datorer finns flera specialiserade företag som köper, servar och säljer med garanti.

Andrahandsmarknaden för TV hittar du främst på köp- och säljsajter på internet, det vill säga mellan privatpersoner. Priset på nya TV-apparater sjunker fort när ännu nyare modeller kommer, men många är inte beredda att sälja sin TV till ett lägre pris. Det kan därför vara svårt att hitta en begagnad TV till ett rimligt pris, men miljönyttan kan vara stor.

Begagnade vitvaror i nära nyskick finns hos många återförsäljare. Dessa kan vara demonstrationsexemplar eller exemplar som blivit skadade i transporten. Priset kan vara lågt för en produkt med hög energiklass. För kylskåp och frysar är det dock viktigt att isoleringen inte är skadad eller bucklig eftersom det kan leda till högre energiåtgång för att kyla.

Eftersom elektronikprodukter blir omoderna fort finns många produkter på loppmarknader och i second hand-butiker till låga priser. Risken är förstås att produkterna inte fungerar som de ska.

Det är alltid bra att överväga alternativ till att köpa ny elektronik. Men när det gäller elektronik är det inte alltid självklart vad som är det bästa alternativet för miljön.

I vissa fall är det bättre att köpa nytt

För mindre energikrävande produkter och de som används mer sällan finns det ofta miljömässiga fördelar att låna, hyra eller köpa begagnat. Då står nämligen produktionen av varan ofta för den stora delen av miljöpåverkan.

När det gäller kylskåp och frysar kan det idag vara det bästa för miljön att byta ett gammalt kylskåp från 1990-talet mot ett nytt med bästa energiklass innan kylskåpet gått sönder. Det är alltså inte säkert att du gör miljön en tjänst om du köper begagnade kylskåp och frysar om de inte har energiklass A eller bättre. Kyl och frys drar mycket energi då de är påslagna år efter år. För att uppmuntra producenterna att tillverka mer energisnåla modeller har EU infört obligatorisk märkning av energiklass.

Läs mer om energimärkning

Begagnade produkter med bra energiklass

Diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner är även de energimärkta, men de drar inte fullt så mycket energi som kyl och frys. Därför kan det vara lättare att hitta en begagnad produkt med bra energiklass.

Om du tittar mycket på TV ska du välja en skärm som är märkt med bra energiklass. Om du inte tittar så ofta kan en begagnad TV med sämre energiklass vara ett bättre köp för miljön.

När det gäller el- och elektronikprodukters miljöpåverkan kan man dela upp dem i två grupper:

  • Produkter som drar mycket energi vid användning, till exempel kyl, frys, vitvaror, stationära datorer, trådlösa routers och belysning. Det viktigaste då är att du väljer en produkt med låg energiförbrukning i jämförelse med andra.
  • Produkter som inte drar mycket energi vid användning, men innehåller värdefulla metaller. Det är till exempel mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Då är det viktigare att du väljer produkter som håller länge och som du vill använda länge.

Produkter med värdefulla metaller

Ju fler kretskort produkterna innehåller, desto mer värdefulla metaller innehåller de vanligen. Värdefulla och sällsynta metaller finns ofta i små koncentrationer i marken och man behöver bryta mycket berg och sten för att framställa dem.

För att framställa det guld som ofta finns i kretskort, som används i EU, behöver vi bryta lika mycket berg som för att få fram allt järn och stål vi använder totalt i alla andra produkter. Det gör att miljöpåverkan från el- och elektronikprodukter är mycket stor i förhållande till de flesta andra produkter vi använder.

Mobiltelefoner, surfplattor och datorer

Små elektroniska produkter, som mobiltelefoner, surfplattor och liknande innehåller vanligtvis många kretskort. Att produkterna är så komplexa gör att de blir svårare att återvinna och återvinningen av de sällsynta metallerna är låg.

Produkter som innehåller mindre av dessa sällsynta metaller skulle kunna vara ett bra val. Men utvecklingen går snarare åt ökad användning av de sällsynta metallerna eftersom tekniken blir mer avancerad.

När det gäller bärbara produkter är energiförbrukningen viktig av rent praktiska skäl; det vill säga hur länge du kan använda produkten utan att ladda den. Men den stora elförbrukningen sker vid tillverkningen.

EU har infört begränsningar för vissa farliga ämnen i el- och elektronikprodukter. CE-märket och den tidigare RoHS-märkningen visar om produkten uppfyller reglerna.

Mängden kemikalier är svår att överblicka och det saknas ofta kunskap om hur farliga de är. Bromerade flamskyddsmedel finns i kretskort och andra plastdelar för att minska risken för brand. De bryts ner mycket långsamt i naturen och kan leda till ökad risk för störning av hormonsystemet och cancer. Plasten PVC är mjukgörare och används för att plasten ska bli böjlig och formbar, till exempel i sladdar. PVC innehåller ofta ftalater. Ftalater är förbjudna i vissa produkter, till exempel leksaker, då de kan påverka hormoner och skada fortplantningsförmågan.

För vitvaror, stationära datorer, trådlösa routers och belysning är alltså energiförbrukningen vid användning viktig att tänka på. För att du enkelt ska kunna välja en el- och elektronikprodukt med låg förbrukning finns olika märkningar som antingen förklarar att produkten har låg förbrukning eller helt enkelt hur stor energiförbrukningen är.

Läs mer om energimärkning

Det finns även miljömärkningar som tittar på fler miljöaspekter än bara energi. Vanliga sådana miljömärkningar är TCO (för IT-produkter), Nordiska Svanen och EU-Ecolabel.

Krav på ekologisk design

Utöver energimärkningen finns det ekodesignkrav på många produkter. Kraven gäller då energieffektivitet och bra funktion. Sådana produkter använder inte själva energin, men de påverkar den totala energianvändningen. Det kan till exempel gälla fönster på ett hus eller däcken på en bil. Produkten måste uppfylla vissa krav för energi- och resurseffektivitet för sin hela livscykel för att få användas inom EU.

När en elektronikprodukt är sönder och inte går att reparera eller då du av annan anledning vill göra dig av med den, är det viktigt att inte slänga den i hushållssoporna. Det är både farligt för miljön och slösar på de värdefulla resurser som elektronikprodukter innehåller.

Elektronikprodukter kan lämnas på återvinningscentraler, miljöcentraler, i insamlingsbehållare i en del köpcenter och ofta även där du köper ny elektronik. Insamlingar sker ofta i samarbete med kommunen. Från och med oktober 2015 är även alla större butiker som säljer elektronikprodukter skyldiga att ha insamling av produkter som är mindre än 25 cm långa.

Läs mer på sopor.nu - Sveriges avfallsportal