Ta hjälp av energimärkningen innan du handlar

Energimärkningen med pilar från grön till rött hjälper dig att välja energismarta produkter. Märkningen finns på bland annat kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater, lampor, värmepumpar och annan uppvärmning.

Så fungerar energimärkning

Energimärkningen består av pilar från grönt till rött och bokstäver. Vanligast är A+++ till D eller A till G. A+++ är effektivast i det första exemplet och A är effektivast på skalan A till G. Vilken energiklass som är effektivast varierar för olika produktgrupper.

Ta hjälp av färgskalan. Den bokstav som står i den mörkgröna pilen visar vilken energiklass som är effektivast. Den nedre delen av skalan, med pilar i färgerna gult till rött, används sällan.

Sedan 1 mars 2021 har några produkter den nya generationen energimärkning. Först ut med den nya energimärkningen är de produktgrupper som har haft energimärkning allra längst. Det gäller till exempel kylar och frysar, vinkylar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och bildskärmar.

Den nya energimärkningen gör det enklare för dig att handla smart samtidigt som den utmanar tillverkare och branscher att bli ännu bättre och utveckla effektivare hushållsapparater.

Om den nya energimärkningen på Energimyndighetens webbplats

Produkter som behåller den tidigare energimärkningen

Det är inte alla produkter som idag har energimärkning som kommer att få ny energimärkning 2021. Exempel på produkter som behåller tidigare energimärkning är torktumlare, ugnar, köksfläktar och värmepumpar.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om vilka produkter som behåller den gamla energimärkningen

Några av nyheterna på den nya energimärkningen

  • A+++, A++ och A+ försvinner. Istället används skalan A-G, där A är effektivast.
  • De produkter som finns till salu och som använder minst energi kommer från start troligen vara i energiklass B eller C.
  • QR-kod – som länkar till mer information.
  • Det går inte att direkt jämföra de två energimärkningarna då de bakomliggande testerna och beräkningarna har ändrats för att passa dagens och framtidens produkter och konsumenter.

Dubbla energimärkningsetiketter – en och samma produkt

Under en begränsad tid med start från 1 november 2020 skickar tillverkarna med dubbla energimärkningar tillsammans med en och samma produkt så när du kommer hem och packar upp din nya produkt kan du hitta två olika energimärkningsetiketter, både den nya och den tidigare generationen energimärkning. Det är som det ska vara. Det går inte att jämföra de båda generationerna energimärkning då bakomliggande tester och beräkningar har ändrats.

Titta inte bara på energiklassen utan också på den faktiska energianvändningen i kilowattimmar. Ju högre siffra, desto mer energi använder produkten. För de flesta produkter, med undantag för ugnar, är det energianvändningen per år som visas.

Andra viktiga egenskaper som buller och volym eller kapacitet visas också på energimärkningen. Det kan till exempel handla om hur mycket tvätt eller disk som ryms i maskinen. Hur bra tvättmaskinen centrifugerar eller hur bra en diskmaskin torkar framgår också av energimärkningen. Då är skalan från A till G där A är bäst. Detta är egenskaper som påverkar den årliga energianvändningen.

Information om buller är kanske speciellt viktigt när det gäller produkter som används i köket där vi vistas ofta. Buller är också viktigt för luftluftvärmepumpar.

För de flesta vitvaror och lampor finns det också krav på funktionen. En tvättmaskin ska tvätta rent, en dammsugare ska ta bort damm och en lampa ska kunna återge färger på föremål på ett bra sätt. Men det finns några produkter som inte har krav på funktion. Dessa är ugnar och tv-apparater.

För luftluftvärmepumpar är det viktigt att titta efter energiklassen för kallt klimat. Tillverkarna är bara skyldiga att deklarera värmepumparna för så kallat europeiskt medelklimat. Eftersom luftluftvärmepumparna hämtar värmen från uteluften har det betydelse i vilket klimat värmepumpen installeras och används.

Energimärkning finns även på andra värmepumpar, elpannor, oljepannor och gaspannor.

Som konsument har du rätt att få veta energianvändningen innan du handlar. Butiken ska se till att alla produkter är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen på märketiketten är riktig. Även när du handlar på internet har du rätt att få informationen.

Märkningen finns i alla EU-länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i Sverige.

Ekodesign ställer krav på effektivitet och bra funktion

Utöver energimärkningen finns det ekodesignkrav på många produkter. Kraven gäller då energieffektivitet och bra funktion.

Om ekodesign på Energimyndighetens webbplats

Energimärkningen är obligatorisk och gemensam för EU-länderna. Marknadskontrollmyndighet i Sverige är Energimyndigheten.

Energimyndigheten tar emot klagomål, rapporter och tips om brister i produkter eller butiker du misstänker inte uppfyller gällande ekodesign- eller energimärkningskrav.

Energimyndigheten granskar samtliga klagomål och bedömer om det finns en anledning att göra en kontroll.

Anmäl en bristfällig produkt eller butik på Energimyndighetens webbplats

Har du frågor om energimärkning eller annat som rör din energianvändning kan du vända dig till energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Det är kostnadsfritt.

Hitta din energi- och klimatrådgivare via Energimyndighetens webbplats